AJOVY®-valmisteen annostus

Estohoito episodiseen ja krooniseen migreeniin

Tiedätkö millaista annosteluväliä potilaasi arvostaa? Lue lisää AJOVY-lääkityksen joustavuudesta ja sen tuomista mahdollisuuksista potilaallesi.
AJOVY 225 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku/esitäytetty kynä
▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Haittavaikutusten ilmoittamista koskevat ohjeet, ks. valmisteyhteenvedon kohta 4.8.
Vaikuttava aine: fremanetsumabi. Käyttöaiheet: Migreenin profylaksi aikuisilla, joilla on vähintään neljä migreenipäivää kuukaudessa. Annostus ja antotapa: Annosteluvaihtoehdot ovat 225 mg kerran kuukaudessa tai 675 mg kerran kolmessa kuukaudessa. Valmiste annetaan injektiona ihon alle. Tarkemmat annostus- ja annosteluohjeet, ks. valmisteyhteenveto. 
Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai jollekin apuaineelle. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Turvallisuustietoja ei ole saatavilla tiettyjä sydän- ja verisuonisairauksia sairastavien potilaiden osalta. Tarkemmat tiedot ks. valmisteyhteenveto. Yhteisvaikutukset: Muodollisia lääkkeiden yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. 
Samanaikainen migreenin kohtauslääkkeiden tai migreeninestolääkevalmisteiden käyttö kliinisten tutkimusten aikana ei vaikuttanut fremanetsumabin farmakokinetiikkaan, tehoon tai turvallisuuteen. Raskaus ja imetys: Raskauden aikaista käyttöä tulee välttää. Käyttöä imetyksen aikana voidaan harkita ainoastaan kliinisen tarpeen mukaan. 
Haittavaikutukset: Hyvin yleisiä ja yleisiä haittavaikutuksia ovat pistoskohdassa ilmenevät oireet, kuten kipu, kovettuma, punoitus ja kutina. Muut haittavaikutukset, ks. valmisteyhteenveto. Pakkaukset ja hinnat 1.4.2021: 1 esitäytetty ruisku tai 1 esitäytetty kynä (225mg) 548,49 € VMH, 
Korvattavuus: Rajoitetusti peruskorvattava. Reseptilääke. Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Lisätiedot: valmisteyhteenveto, www.terveysportti.fiinfo.finland@tevaeu.com, puh. 020 180 5900. Markkinoija: Teva Finland Oy. Perustuu 09/2020 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Tutustu pakkausselosteeseen

AJOVY®-valmisteen annostus1

AJOVY® estohoito migreeniin voidaan antaa joko 4 kertaa vuodessa tai 1 kuukauden välein, ja annostiheyttä voidaan vaihtaa tarpeen mukaan1 .

AJOVY®-valmisteen annostus joko 4 kertaa vuodessa tai 1 kuukauden välein, ja annos-
tiheyttä voidaan vaihtaa tarpeen mukaan

**

 

AJOVY® hoidon aloitus

Korvattavuuskriteereissä1 hoidon teho arvioidaan viikkojen 9-12 ajalta. 

AJOVY hoidon aloitus kaavio

***

Lue AJOVY® lääkkeen korvattavuudesta

 

Kelan AJOVY® lääkekorvaustiedote

Kelan päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti peruskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä

 

**

1. AJOVY 225 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku – valmisteyhteenveto 09/2020. Teva Finland Oy.

 

***

1. Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti peruskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä
Viittauspäivä 6.6.2020.2020.

Lisätietoa AJOVY® -lääkkeestä

Tämä sisältö on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja vaatii kirjautumisen Fimnet-tunnuksilla.