11.9.2023

ASIANTUNTIJAKATSAUS | Allergiaa vai sittenkin astmaa? Asiakkaan kohtaaminen apteekissa

Allergia ja astma voivat molemmat oireilla ympärivuotisesti ja aiheuttaa samankaltaisia nuhaoireita – miten siis erottaa ne toisistaan? Asiantuntijafarmaseuttimme Maria Ojasalo antaa käytännön vinkkejä asiakkaan oireiden kartoittamiseen.

Klaukkalan apteekissa työskentelevän farmaseutti Maria Ojasalon mukaan allergiahyllyjen luona seisoskelee usein nenän tukkoisuuteen, silmien vetistelyyn ja kurkun kutinaan helpotusta etsiviä asiakkaita. Asiakas tuntuu myös tietävän mitä haluaa ja suunnistaakin suoraan esimerkiksi allergia- yskänlääke- tai silmätippahyllyn luo.

”Usein meiltä pyydetään väsyttämätöntä allergialääketablettia. Saatan tällöin muistuttaa, että allergiaoireet itsessäänkin saattavat väsyttää, jos silmät ovat kovin vetistävät tai nenä tosi tukkoinen”, Ojasalo sanoo.

Ojasalon mielestä farmasistin tulisi pitää mielessään myös astman mahdollisuus. Allergista nuhaa ja astmaa voi olla aluksi vaikeaa erottaa toisistaan, sillä molempiin liittyy nuhaa1,2. Asiakkaalla jo todettu astma ei toisaalta myöskään poissulje allergian mahdollisuutta1.

Syvällinen keskustelu on polku oireiden ymmärtämiseen

Ojasalon mukaan allergian ja astman erottamista toisistaan apteekissa hankaloittaa oireiden samankaltaisuuden lisäksi se, ettei niistä välttämättä pääse kysymään tarkemmin. Kaikki asiakkaat eivät myöskään halua keskustella vaan hakevat vain pikaisesti tuotteen hyllystä.

Keskusteluyhteyteen pääseminen on kuitenkin edellytys täsmällisen hoidon suosittelemiselle. Asiakkaat saattavat usein sanoa, etteivät tarvitse apua, mutta kysyvät sitten kuitenkin mitä eroa kahdella valmisteella on, Ojasalo summaa. Samalla tarjoutuu tilaisuus kysyä lisää.

”Kysyn asiakkaalta, milloin oireet alkoivat, ja onko oireita vuosittain samaan aikaan. Tiedustelen myös, mistä lääkkeistä hän on aiemmin saanut avun, ja millaista apua hän nyt toivoo saavansa apteekista”, Ojasalo sanoo.

Oirekartoituksen onnistumiseen vaikuttavat Ojasalon mukaan myös apteekin olosuhteet. ”Usein sitä hankaloittaa ajan puute tai se, että ympärillä on muita ihmisiä. Jos reseptitiski on vapaa, voi asiakkaalta esimerkiksi kysyä, haluaisiko hän mennä sinne juttelemaan”, Ojasalo vinkkaa.

Mikä oireet aiheuttaa?

Nuha ja kurkun ärsytys voivat johtua monesta eri syystä. Kun oireisiin liittyy myös silmien ja nenän kutinaa, aivastelua, silmien vetistystä ja nenän tukkoisuutta, viittaavat ne Ojasalon mukaan allergisen nuhaan.

Keskeistä on selvittää, millaisissa tilanteissa ja kuinka usein oireita esiintyy.

”Pyrin selvittämään myös oireita pahentavia tekijöitä, ja niistä kysyminen vaatiikin hienotunteisuutta, etenkin tupakoinnin ja lemmikkieläinten suhteen. On myös hyvä kysyä ‘Esiintyvätkö oireet jossain tietyssä paikassa ja jos niin, saavatko muutkin oireita?’, Ojasalo kertoo

Allergiaoireet lievittyvät tyypillisesti itsehoitolääkkeillä. ”Asiakkaalta voi kysyä, lievittääkö allergialääke oireita kokonaan, osittain vai vain vähän”, Ojasalo sanoo.

Mikäli oireille ei löydy selkeää aiheuttajaa tai allergialääkkeet eivät auta, hyviä jatkokysymyksiä ovat Ojasalon mukaan esimerkiksi ‘Millainen sisäilma työpaikalla on?’ ja ‘Vaikeuttavatko oireet liikkumista tai pahentaako liikunta niitä?’.

Asiakkaan kertoessa limaisuudesta ja voimakkaasta yskästä tulisi farmasistilla Ojasalon mukaan herätä epäilys astmasta. Astmaan viittaa myös oireiden paheneminen yöllä ja aamulla. Toisaalta taas allergeeneille altistuminen voi laukaista astmakohtauksen mihin kellonaikaan tahansa.

”Astmaa epäillessäni kysyn, onko asiakkaalla ollut atooppinen iho tai allergista nuhaa lapsuudessa tai nuoruudessa, ja onko asiakkaan äidillä, isällä tai sisaruksilla ollut vastaavia oireita. Saatan myös todeta astman olevan periytyvää”, Ojasalo havainnollistaa. On hyvä muistaa, että astman toteaminen ja oikeanlainen hoito edellyttävät aina lääkärissä käyntiä.

Harjoittele vaikeista asioista kysymistä

Ojasalo uskoo lääkeneuvonnan olevan farmasisteilla vahvalla pohjalla. Esimerkiksi tukkoisen nenän hoitamisen tärkeys on hyvin hallinnassa, samoin muistetaan suositella liitännäishoitoja. Sen sijaan syvällisessä keskustelussa on Ojasalon mukaan harjoiteltavaa. ”Usein farmaseutit ujostelevat turhaan vaikeista aiheista kuten tupakoinnista kysymistä”, hän sanoo. Kysyminen olisi kuitenkin tärkeää, sillä tupakointi 2–4-kertaistaa astmariskin2.

Astman ja allergisen nuhan välille ei aina ole helppoa tehdä eroa. Farmasistin kattava tuotetietous, sensitiivinen keskusteluote ja aito kiinnostus asiakkaan kertomaa kohtaa kantavat kuitenkin jo pitkälle.

Maria Ojasalon vinkit asiakaskohtaamiseen – kysy ainakin näistä:

  1. Millaisia oireita sinulla on ollut ja kuinka pitkään?
  2. Onko oireita enemmän johonkin tiettyyn vuoden- tai vuorokaudenaikaan?
  3. Millaisissa tilanteissa tai ympäristöissä niitä on eniten?
  4. Onko perheenjäsenilläsi (jos oireet esiintyvät kotona), lähisukulaisillasi tai työkavereillasi (jos oireet esiintyvät työpaikalla) vastaavia oireita?
  5. Millä tavalla oireet helpottavat ja kuinka paljon (esim. osittain tai kokonaan)?
  6. Onko jokin lääke auttanut aiemmin, ja ovatko lääkkeet säännöllisessä käytössä?
  7. Millaista apua toivot nyt saavasi apteekista?

 

Lue lisää aiheesta artikkelista: Astman ja allergian oikea hoito – milloin lääkäriin?

Lue artikkeli

 

NPS-FI-00188-09-2023

Maria Ojasalo

farmaseutti

”Ihmisten auttaminen on lähellä sydäntäni, ja sitä pääsen tekemään päivittäin työssäni. Apteekissa jokainen työpäivä on erilainen!”

  1. Allergia-, Iho- ja Astmaliitto (AIA) ry. Allergia. Sivua päivitetty 9.6.2023.
  2. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2022 (viitattu 2.6.2023).
  3. Allergia-, Iho- ja Astmaliitto (AIA) ry. Astma. Sivua päivitetty 26.8.2022.