Käyttöehdot

Verkkosivujen yleiset käyttöehdot

Teva Finland Oy, (“Teva”), ylläpitää tätä sivustoa (“sivustoa”) tuotteidemme markkinointia, henkilötietojesi hallinnointia, koulutusta ja viestintää varten. Vaikka sivustoa saa selata vapaasti, tulee sinun kuitenkin ymmärtää, että sivustolla käymistä ja sen käyttöä koskevat seuraavat käyttöehdot (“ehdot”) ja kaikki sovellettavat lait.

1. Näitä Käyttöehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Tevan ylläpitämiin verkkosivuihin ja www.tevafinland.fi –verkkosivustoon (”Verkkosivu(t)”) yhdessä soveltuvan lainsäädännön kanssa.

2. Lue Ehdot huolellisesti ennen kuin käytät Tevan hallinnoimia Verkkosivuja. Ehdot sitovat kaikkia Verkkosivujen käyttäjiä (”Käyttäjä”). Käymällä ja selaamalla sivustoa hyväksyt nämä ehdot rajoituksetta ja poikkeuksetta. Sinun ei tule käyttää Tevan hallinnoimia verkkosivuja jollet hyväksy näitä ehtoja. Teva voi päivittää ja muuttaa näitä Ehtoja yksipuolisesti. Muutetut Ehdot sitovat kaikkia käyttäjiä välittömästi ja Käyttäjän on syytä läpi käydä ehdot säännöllisin väliajoin.

3. Verkkosivut on laadittu ainoastaan tiedotuksellisiin tarkoituksiin. Verkkosivut sisältävät yleistä tietoa Tevasta, sen tuotteista sekä erilaisista terveydentiloista ja sairauksista. Mitään Verkkosivujen sisältöä ei ole tarkoitettu lääketieteelliseksi neuvoksi, diagnoosiksi, yksittäisen tuotteen ainoaksi käyttöohjeeksi. Käyttäjän tulee aina kääntyä näissä asioissa lääkärin tai muun terveydenhuoltoalan ammattilaisen puoleen tai lukea huolellisesti pakkausselosteen tai pakkauksen käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä. Mitään tällä sivustolla ei tule pitää kehotuksena tai tarjouksena sijoittaa tai käydä kauppaa Tevan osakkeilla.

4. Teva pidättää oikeuden muuttaa Verkkosivuja, lisätä ja poistaa sieltä aineistoa milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta Käyttäjille.

5. Verkkosivujen sisältö on laadittu Suomen lainsäädäntöä noudattaen, erityisesti silmällä pitäen lääkelainsäädännön normeja. Verkkosivut sisältävät aineistoa ainoastaan Suomessa kaupan olevista myyntiluvallisista lääkevalmisteista, ei-lääkkeellisistä valmisteista ja Tevan tarjoamista palveluista. Kuluttajille suunnatuilla verkkosivuilla on markkinoinnillista aineistoa ainoastaan Tevan ilman
lääkemääräystä saatavista myyntiluvallisista itsehoitolääkkeistä ja ei-lääkkeellisistä valmisteista, jotka ovat kaupan Suomessa. Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattujen verkkosivujen sisältö määräytyvät voimassaolevan Lääkelain ja –asetuksen mukaisesti.

Käyttäjän tulee huomata, että Verkkosivuilla voi olla ajoittain myös muita tietoja ja Verkkosivuille linkitetyt Teva-konsernin muut verkkosivut voivat sisältää aineistoa tuotteista, jotka eivät ole kaupan Suomessa. Sivustolla oleva viittaus tuotteeseen tai palveluun ei tarkoita, että kyseinen tuote tai palvelu on tai tulee olemaan saatavilla Suomessa.

6. Verkkosivut sisältävät Tevan tai sen yhteistyökumppanien immateriaalioikeuksien piiriin kuuluvaa aineistoa ja kuvia. Teva valvoo immateriaalioikeuksiaan aktiivisesti kaikilla lain sallimilla tavoilla ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin oikeuksiensa turvaamiseksi. Kaikki immateriaalioikeudet, mukaan lukien sivustolla esitellyt tavaramerkit, tuotenimet, logot, palvelumerkit, patentit, tekijänoikeudet mukaan lukien tuotenimet ovat Tevan rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä immateriaalioikeuksia.

Teva pidättää kaikki oikeudet verkkosivujen sisältöön. Käyttäjällä ei ole ilman Tevan etukäteistä kirjallista lupaa oikeutta valmistaa kappaleita, levittää, julkaista, kopioida, julkisesti esittää, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää tai elinkeinotoiminnassa käyttää Verkkosivujen sisältöä. Saadessaan luvan aineiston käyttöön, Tevan nimi on aina mainittava.

Sivustolla olevat kuvat ovat Tevan omaisuutta, tai Teva on saanut luvan niiden käyttöön. Näiden kuvien käyttö sinun tai kenenkään muun valtuuttamasi osapuolen toimesta on kielletty, paitsi jos nämä ehdot sen erityisesti sallivat tai lupa on myönnetty muualla sivustolla. Näiden kuvien luvaton kaupallinen käyttö on kielletty.

Sivustolla näkyvää materiaalia saa ladata ainoastaan ei-kaupalliseen henkilökohtaiseen käyttöön, kunhan materiaalia koskevia tai sivustolla mainittuja tekijänoikeuksia noudatetaan. Sivuston sisältöä, mukaan lukien tekstejä, kuvia, äänitteitä ja videoita ei saa jakaa, muokata, lähettää, uudelleenkäyttää, uudelleenjulkaista, kopioida, julkaista tai käyttää julkisesti eikä kaupallisiin tarkoituksiin.

7. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää eikä linkittää Verkkosivujen sisältöä muutoin kuin näissä Ehdoissa mainituilla tavoilla. Teva ei ole vastuussa mistään sellaisten ulkopuolisten sivujen sisällöstä, joihin on pääsy Verkkosivuilta tai joihin Verkkosivut on linkitetty.

8. Teva ja sen yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa kolmansien Käyttäjille esittämistä immateriaaliloukkausvaatimuksista tai muista väitteistä, jotka perustuvat Verkkosivujen sisällön käyttöön.

9. Teva pyrkii varmistamaan Verkkosivuilla olevan aineiston oikeellisuuden. Teva ei kuitenkaan takaa tietojen oikeellisuutta, ajantasaisuutta tai sitä, että tietoja olisi esitetty tyhjentävällä tavalla. Kaikki Verkkosivun aineisto toimitetaan ”sellaisena kuin se on” ilman minkäänlaista nimenomaista tai konkludenttista takuuta, mukaan lukien mutta ei rajoitettu konkludenttinen takuu käytettävyydestä,
kauppakelpoisuudesta, aineiston soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai muiden oikeuksien loukkaamattomuudesta.

10. Teva ja sen yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Käyttäjän tai kolmansien osapuolten toimista, jotka on tehty tai jätetty tekemättä Verkkosivujen käytön tai niiden sisällön perusteella.

11. Teva ei vastaa mahdollisten päivitysten, teknisten vikojen, tietoliikennehäiriöiden tai muiden vastaavien virheiden aiheuttamista katkoksista Verkkosivujen toiminnassa.

12. Mikäli käyttäjä lataa verkkosivuille aineistoa (viestejä, kysymyksiä jne.), ladatessaan aineiston käyttäjä myöntää Tevalle kaikki oikeudet aineiston käyttöön ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Käyttäjä vastaa yksin aineiston lainmukaisuudesta. Immateriaalioikeuksia loukkaavan, rikoslain vastaisen tai muuten sopimattoman aineiston lähettäminen Verkkosivuille on ankarasti kiellettyä. Teva ei aktiivisesti
valvo kolmansien osapuolten aineistoa, mutta se voi poistaa edellä mainitun sopimattoman sisällön ja ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin saatuaan tiedon lakia tai näitä Ehtoja rikkovasta materiaalista.

13. Verkkosivuille aineistoa lataavien käyttäjien henkilötiedot voidaan kerätä ja niitä voidaan käsitellä Verkkosivujen toimintojen ylläpitämiseksi ja Käyttäjän palvelemiseksi. Käytettäessä ladattua aineistoa kohdan 12 mukaisesti, käyttäjien henkilötietoja ei julkaista, ellei siitä ole toisin sovittu. Henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan asetuksen, sekä rekisterinpitäjänä toimivan Tevan tietosuojalausekkeen mukaisesti. EU:n tietosuoja-asetus takaa rekisteröidyille tiettyjä oikeuksia, joilla rekisteröidyt voivat jossakin määrin itse määrätä henkilötietojensa käytöstä. Tietosuoja ja yksityisyytesi ovat meille tärkeitä. Lue lisää henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi tietosuojalausekkeestamme.

14. Verkkosivut käyttävät evästeitä kerätäkseen tilastotietoja Verkkosivujen käyttäjistä ja siitä, kuinka Verkkosivuja käytetään. Evästeiden avulla ei kerätä käyttäjien henkilötietoja, eikä evästeillä kerättyjä tietoja yhdistetä Käyttäjistä kerättyihin henkilötietoihin. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka ladataan käyttäjän koneelle Tevan tai Tevan käyttämän palveluntarjoajan toimesta, jotta Verkkosivut tunnistavat
koneen. Verkkosivumme ei edellytä evästeiden hyväksymistä. Käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden käytön ja poistaa olemassa olevat evästeet valitsemalla tarvittavat asetukset Internetselaimeltaan. Evästeitä on mahdollista hallita myös valitsemalla käyttöoppaan mukaiset oletusasetukset. Huomaathan, että mikäli estät evästeiden käytön, kaikki Verkkosivun suunnitellut toiminnallisuudet eivät
välttämättä ole käytössäsi.

15. Ehtoja tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Kaikki Verkkosivujen käyttöön ja Ehtoihin liittyvät erimielisyydet, joista ei ole sovittu neuvotteluteitse, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Päivitetty 28.8.2019

Lue käyttöehdot PDF:nä täältä:

Käyttöehdot