Long Covidista voi kuntoutua

Koronavirusinfektion pitkäaikaisoireilla (long Covid tai post Covid-19) tarkoitetaan oireita, jotka esiintyvät vielä kolmen kuukauden kuluttua Covid-19-infektioon sairastumisesta. Tavallisimpia koronavirusinfektion pitkäaikaisoireita ovat rintatuntemukset, uupumus, joka ei parane lepäämällä, ”aivosumu” ja muut kognitiiviset ongelmat.

Teemme työtä onnistuneen lääkehoidon puolesta

Ladattavat terveyskortit

Lääke- ja verenpainekortin sekä päänsärkypäiväkirjan aktiivinen hyödyntäminen on avainasemassa onnistuneen lääkehoidon varmistamisessa