Migreeni

Onnistuneen migreenin hoidon kulmakiviä ovat varhainen diagnoosi, luottamuksellinen potilas–lääkärisuhde, säännöllinen omaseuranta sekä vaikuttava lääkehoito.

Migreeni on aikuisiän yleisin neurologinen sairaus, jolla on ohimenevää päänsärkyä merkittävämpi vaikutus potilaiden elämänlaatuun. Migreeniä sairastaa noin joka kymmenes suomalaisista: noin 15 % naisista ja 5 % miehistä.1,2 Migreeni aiheuttaa Suomessa arviolta 1,3 miljoonaa työpoissaolopäivää vuosittain ja varjostaa monen päivittäistä perhe-elämää ja vapaa-ajanviettoa.3

Oikea diagnoosi ja luottamuksellinen potilas–lääkärisuhde ovat keskeiset edellytykset migreenihoidon onnistumiselle. Migreenin täsmällinen ja oikein ajoitettu hoito edellyttää säryn tunnistamista ja erottamista muista päänsärkytyypeistä, kuten jännityspäänsärystä tai sarjoittaisesta päänsärystä.1,4

Päänsärkypäiväkirja on konkreettinen työkalu päänsäryn toistuvuuden ja oireiden omaseurantaan. Huolellisesti täytetty päiväkirja auttaa myös terveydenhuollon ammattilaista vaikuttavan ja onnistuneen lääkehoidon toteutuksessa.1,5

Kouluttaminen on avainasemassa migreenidiagnoosin viivästymisen ehkäisemisessä

Koulutuksen ja lisätiedon avulla sekä lääkärit että potilaat voivat edesauttaa sitä, että migreenin diagnoosi tehdään ajoissa eikä potilaiden tarvitse odottaa oikeaa diagnoosia liian kauan.6 Tarjoamme sivustollamme terveydenhuollon ammattilaisille kattavasti koulutusta niin migreenin diagnosoinnista ja lääkehoidosta interaktiivisten potilastapausten ja webinaarien muodossa kuin migreenin lääkehoidosta, erityisesti migreenin estohoidosta monipuolisten artikkeleiden ja videoiden avulla. Uusimpia tutkimustuloksia migreenin hoitoon liittyvistä asioista löydät tutkimusartikkeleista ja uunituoreista podcasteista , joiden sisällöstä vastaavat Suomen migreeniasiantuntijat.

 

AJO-FI-00284-12-2021

  1. Käypä hoito -suositus, 2015. Sivulla vierailtu 01.12.2021
  2. Suomen Migreeniyhdistyksen verkkosivut. Sivulla vierailtu 01.12.2021
  3. Cady ym. Primary headaches: a convergence hypothesis. 2002;42:204–216.
  4. Serrano D, Lipton RB, Scher AI, et al. Fluctuations in episodic and chronic migraine status over the course of 1 year: implications for diagnosis, treatment and clinical trial design. J Headache Pain 2017;18(1):101.
  5. Steiner TJ, Jensen R, Katsarava Z, et al. Aids to management of headache disorders in primary care (2nd edition): on behalf of the European Headache Federation and Lifting The Burden: the Global Campaign against Headache. J Headache Pain 2019;20(1):57.
  6. Dodick DW, Loder EW, Manack Adams A, et al. Assessing barriers to chronic migraine consultation, diagnosis, and treatment: results from the chronic migraine epidemiology and outcomes (CaMEO) study. Headache J Head Face Pain 2016;56(5):821–34.