Teva-konsernin ESG-vastuullisuusraportti

Päivittäin yli 37 000 työntekijäämme mahdollistavat laadukkaan lääkehoidon lähes 200 miljoonalle ihmiselle. Tiedostamme, että päivittäinen toimintamme vaikuttaa maailmanlaajuisesti ihmisten terveyteen, työntekijöidemme hyvinvointiin ja laajan tehdasverkostomme kautta ympäristön tilaan.

Haluamme edistää terveyttä ja oikeudenmukaisuutta, vähentää systemaattisesti yrityksemme negatiivisia ympäristövaikutuksia, keskittyä tuotteidemme ja toimintamme laatuun sekä sitoutua eettisyyteen ja toiminnan läpinäkyvyyteen. Näiden tavoitteiden savuttamista ohjaa yhteinen vastuullisuusstrategiamme.

ESG osana strategiaa

Vuonna 2021 sisällytimme ESG:n entistä kiinteämmäksi osaksi maailmanlaajuista strategiaamme. Otimme käyttöön uuden ESG-johtamisrakenteen ja asetimme 13 tavoitetta, jotka liittyvät lääkkeiden saatavuuteen, toiminnan eettisyyteen, ympäristöön sekä toimitusketjun vastuullisuuteen. Selkeät ja konkreettiset tavoitteet auttavat meitä seuraamaan todellista edistystämme näissä meille tärkeissä kokonaisuuksissa. Lisäksi olemme varanneet viisi miljardia USD kestävän toiminnan kehittämiseen, mikä osaltaan mahdollistaa edellä asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.

ESG-vastuullisuusraportti

Teva julkaisee vuosittain ympäristöä, yhteiskuntavastuuta ja hallintotapaa (ESG*) koskevan raportin, joka kertoo, miten huomioimme nämä edellä mainitut osa-alueet toiminnassamme, miten edistyimme asettamiemme tavoitteiden saavuttamisessa ja mitä positiivisia vaikutuksia toimillamme on ihmisille ja ympäristölle.

Tuoreimmassa v. 2022 koskevassa raportissa tarkastellaan, miten olemme edistyneet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, lääkehoidon saavutettavuudessa, lakien, asetusten ja alan muiden normien ja sääntöjen noudattamisessa. Näiden tavoitteiden saavuttamisella on meille myös suora taloudellinen merkitys: osa lainojemme koroista on sidottu kestävyystavoitteissa edistymisen huomioiviin joukkovelkakirjalainoihin.

Neljä tärkeintä edistysaskelta

  1. Teemme työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Vuonna 2019 asetimme tavoitteeksemme vähentää luokan yksi ja kaksi kasvihuonekaasupäästöjä 25 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2022 olemme jo lähes tavoitteessa, sillä päästöt ovat vähentyneet 24 prosenttia. Luokan yksi ja kaksi kasvihuonekaasupäästöihin meillä on suora vaikutusmahdollisuus, koska ne syntyvät meidän omissa tuotantolaitoksissamme ja käyttämämme energian tuotannosta. Vuonna 2022 Science Based Targets (SBTi**) hyväksyi tavoitteemme, mikä osoittaa, että ne ovat kunnianhimoisia, tieteeseen perustuvia ja linjassa maailmanlaajuisten ilmastonmuutoksen torjuntatavoitteiden kanssa.
  2. Parannamme lääkkeiden saatavuutta heikoimmassa asemassa oleville. Vuoden 2022 loppuun mennessä olemme käynnistäneet viisi uutta lääkkeiden saatavuusohjelmaa. Viime vuonna nämä ohjelmat tarjosivat tärkeitä hoitoja yli 100 000 potilaalle. Työ ulottuu Afrikasta Yhdysvaltoihin ja lasten syöpähoidoista mielenterveystyöhön. Tässä kokonaistavoitteena on käynnistää yhteensä kahdeksan eri ohjelmaa vuoteen 2025 mennessä, joten etenemme hyvin aikataulussa.
  3. Tuemme humanitaarisista katastrofeista ja hätätilanteista kärsiviä potilaita ja yhteisöjä. Lahjoitimme Ukrainaan noin 30,4 miljoonaa annosta välttämättömiä lääkkeitä. Tämä 11,5 miljoonan dollarin lahjoitus on tähän mennessä suurin yksittäisen lääkeyhtiön tekemä lahjoitus. Perustimme myös työntekijöillemme solidaarisuusrahaston, jonka varoilla tuemme kollegoitamme ja heidän perheitään Ukrainassa.
  4. Toimimme luotettavasti ja läpinäkyvästi. Teva koulutti lähes 100 prosenttia työntekijöistään noudattamaan eettisiä periaatteita ja noudattamaan vaatimusten mukaista toimintaa. Vastuullinen toiminta on meillä ehdoton vaatimus ja auttaa meitä toimimaan noin 200 miljoonan potilaan edun mukaisesti joka päivä. Työntekijät vahvistavat säännöllisesti osaamistaan eettisen liiketoiminnan periaatteisiin, kuten korruption torjuntaan, reiluun kilpailuun ja tietosuojaan. Saavutuksemme ovat tärkeitä, ja se, miten saavutamme ne, on yhtä tärkeää.

Vastuullisuus kuuluu kaikille

Toimintamme liittyy aina vastuu ympäröivästä maailmasta ja kanssaihmisistä. Suhtaudumme tähän vakavasti. Olemme ylpeitä edistyksestämme, mikä on mahdollista vain siksi, että vastuullisuusasiat kuuluvat Tevalla kaikille. Lue lisää uusimmasta raportistamme.

Lue ESG 2022 raportti

Lue ESG 2021 raportti

Lue ESG 2020 raportti

COB-FI-00041-9-23