Teva-konsernin ESG-vastuullisuusraportti

Päivittäin yli 37 000 työntekijäämme mahdollistavat laadukkaan lääkehoidon lähes 200 miljoonalle ihmiselle. Tiedostamme, että päivittäinen toimintamme vaikuttaa maailmanlaajuisesti ihmisten terveyteen, työntekijöidemme hyvinvointiin ja laajan tehdasverkostomme kautta ympäristön tilaan.

Haluamme edistää terveyttä ja oikeudenmukaisuutta, vähentää systemaattisesti yrityksemme negatiivisia ympäristövaikutuksia, keskittyä tuotteidemme ja toimintamme laatuun sekä sitoutua eettisyyteen ja toiminnan läpinäkyvyyteen. Näiden tavoitteiden savuttamista ohjaa yhteinen vastuullisuusstrategiamme. Alla oleva vastuullisuusraporttimme (ESG Environmental, Social, and Governance Progress Report) kertoo, miten edistyimme asettamiemme tavoitteiden saavuttamisessa.

Lääkkeitä niitä tarvitseville

Laaja laadukkaiden ja edullisten rinnakkaislääkkeiden valikoimamme mahdollistaa lääkehoidon sitä tarvitseville. Lääkkeitämme on saatavilla noin 60 eri maassa ja tuotannossamme on noin 60 % Maailman terveysjärjestön (WHO) välttämättömien lääkkeiden listalla (Essential Medicines List) olevista valmisteista. Yhtenä tavoitteenamme on laajentaa lääkkeidemme saatavuutta erityisesti matalan ja kohtalaisen tulotason maissa. Vuonna 2021 meille myönnettiin 585 uutta myyntilupaa näillä alueilla ja onnistuimme tuomaan lääkehoidon yhä useampien ulottuville.

Tavoitteenamme on myös parantaa lääkkeiden saatavuutta erityisen haavoittuville väestöryhmille. Olemme sitoutuneet käynnistämään vuoteen 2025 mennessä kahdeksan eri ohjelmaa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tähän mennessä olemme aloittaneet neljä ohjelmaa ja lääkehoitomme tavoittaa entistä paremmin muun muassa Saharan eteläpuolisen Afrikan lapsipotilaat, jotka sairastavat syöpää tai vaikeaa veritautia. Lisäksi vuonna 2021 lahjoitimme lääkkeitä 487 miljoonan USD arvosta niitä tarvitseville ja 55 miljoonan USD arvosta muita tuotteita katastrofialueille eri puolille maailmaa.

Yhteisöllisyys ja monimuotoisuus

Haluamme, että jokainen työntekijämme kokee olevansa arvostettu työyhteisömme jäsen. Jaamme intohimon parantaa ihmisten elämää – myös varmistamalla henkilöstömme hyvinvoinnin. Vuonna 2021 edistimme yhteisöllisyyttä ja monimuotoisuutta työkulttuuria kehittävällä ohjelmalla, joka tavoitti yli 90 prosenttia henkilökunnastamme. Yhtenä monimuotoisuustavoitteenamme on lisätä systemaattisesti naisjohtajien määrää – 2021 lisäys oli 1,8 prosenttia. Tätä on tuettu muun muassa sisäisellä naisten menestystarinoita esiin tuovalla ohjelmalla.

Yhteinen maapallomme

Ympäristöllä on pysyviä vaikutuksia ihmisten fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Suojelemalla maapalloa suojelemme myös ihmisten elämää ja terveyttä. Laajan 53 lääketehtaan ja 25 tutkimus- ja kehitysyksikön kautta pystymme vaikuttamaan ympäristön kehitykseen. Muutoksellamme on vaikutusta.

Yhtenä keskeisenä ympäristötavoitteenamme on vähentää kasvihuonepäästöjä. Olemme vähentäneet luokan 1 ja 2 kasvihuonepäästöjä kahdessa vuodessa 13 prosentilla – mikä on yli 50 prosenttia 2019-2025 aikajänteelle asetetusta tavoitteestamme. Luokan 3 kasvihuonepäästöjä olemme vähentäneet vuodessa 5 prosentilla – mikä on 20 prosenttia 2020-2030 aikajänteelle asettamastamme tavoitteesta. Lisäksi olemme lisänneet uusiutuvan energian osuutta ajalla 2019-2020 4 prosentilla – nostaen sen 33 prosenttiin kaikesta energian kulutuksestamme. Vastaavalla ajanjaksolla yleinen energiatehokkuutemme parani 6 prosentilla.

Olemme myös saattaneet loppuun antimikrobiainepäästöjen arvioinnin kaikissa lääkeaineita käsittelevissä tehtaissamme Antimicrobial Resistance (AMR) Industry Alliance – sitoumuksemme mukaisesti. Nyt loppuunsaatetun arvioinnin takaraja oli vuosi 2030.

Laatu, eettisyys ja läpinäkyvyys

Omat valintamme vaikuttavat muihin ihmisiin joka päivä. Laatu, eettisyys ja läpinäkyvyys ovat osa identiteettiämme. Hoidamme liiketoimintaamme kaikkia meitä koskevia lakeja, asetuksia sekä sisäisiä ja ulkoisia eettisiä ohjeistuksia noudattaen. Luottamus on meille tärkeää. Viime vuonna yli 20 000 työntekijäämme koulutettiin eettisen liiketoiminnan periaatteisiin. Ohjelman suoritti 99,6 prosenttia suunnitellusta kohderyhmästä. Vastuullinen toiminta on meillä ehdoton vaatimus.

Lisäksi julkaisimme kolme uutta linjausta riskienhallintaan, potilasturvallisuuteen sekä toimitusketjun vastuullisuuteen. Uudet linjaukset auttavat meitä ylläpitämään mahdollisimman korkeat sisäiset normit toimintamme kaikkein tärkeimmillä osa-alueilla.

ESG osana strategiaa

Vuonna 2021 sisällytimme ESG:n entistä kiinteämmäksi osaksi maailmanlaajuista strategiaamme. Otimme käyttöön uuden ESG-johtamisrakenteen ja asetimme 13 tavoitetta liittyen lääkkeiden saatavuuteen, toiminnan eettisyyteen, ympäristöön sekä toimitusketjun vastuullisuuteen. Selkeät ja konkreettiset tavoitteet auttavat meitä seuraamaan todellista edistystämme näissä tärkeissä kokonaisuuksissa. Lisäksi varasimme viisi miljardia USD kestävän toiminnan kehittämiseen, mikä osaltaan mahdollistaa edellä asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.

Toimintamme liittyy aina vastuu ympäröivästä maailmasta ja kanssaihmisistä. Suhtaudumme tähän vakavasti. Tulemme jatkossakin jakamaan tietoa – samaan tapaan kuin nyt julkaistussa 2021 ESG-raportissamme – edistymisestämme vastuullisuudessa ja asettamissamme tavoitteissa.

Lue ESG 2021 raportti

Lue ESG 2020 raportti

COB-FI-00030-4-23