Avointa yhteistyötä uusien hoitojen ja potilaiden elämän parantamiseksi

Tällä sivulla julkistetaan Teva Finland Oy:n ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä terveydenhuollon organisaatioiden taloudellisen yhteistyön raportti kalenterivuodelta 2021.

Teva Finland Oy tekee ammatillista yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa. Yhteistyöllämme haluamme tukea sekä kustannustehokkaiden rinnakkaislääkkeiden käytön laajentumista että jakaa tietoa uusista lääkeinnovaatioistamme.

Edullisten rinnakkaislääkkeiden ansiosta yhä useammalla kuluttajalla on mahdollisuus saada entistä parempaa lääkitystä. Erityisesti ennaltaehkäisevässä lääkehoidossa sekä potilaalle että yhteiskunnalle aiheutuvilla hoitokustannuksilla on merkitystä.

Lääketieteellisten innovaatioiden syntymisen ja hoitojen kehittymisen kannalta yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa on välttämätöntä. Tuemme uusien lääkkeiden kehitystyötä ja tutkimusta myös Suomessa.

Koulutamme laajasti terveydenhuollon ammattilaisia niin kansansairauksien kuin migreenin, neurologisten sairauksien ja MS-taudin hoidossa. Olemme sitoutuneet avoimuuteen ja noudattamaan Rinnakkaislääketeollisuuden eettisiä ohjeita terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille kohdistuvien taloudellisten suhteiden/etuuksien julkistamisessa.

Suomessa lääketeollisuuden yhteinen julkistuspäivä vuoden 2021 raportille oli maanantai 13.6.2022. Teva Finland Oy:n raportti julkistettiin tuolloin tällä sivustolla.

Teva Finland Oy on osa Teva Pharmaceutical Industries -yhtiötä, joka on yksi maailman kymmenestä suurimmasta lääkeyrityksestä. Teva on omistautunut korkealaatuisen lääkehoidon mahdollistamiseen kehittämällä, tuottamalla ja markkinoimalla edullisia rinnakkaislääkkeitä sekä innovatiivisia lääkkeitä ja lääkemolekyylejä. Tavoitteemme on parantaa elämänlaatua ja luoda hyvinvointia kaikkialla, missä toimimme.

Teva Pharmaceutical Industries yhtiön julkistamissivut (Global Patient Organisation disclosure): Disclosure of Patient Organizations.

2021

Metodit 2021 aikana tehdyn taloudellisen yhteistyön julkistamisesta

Taloudellisen yhteistyön raportti 2021

2020

Muistio vuoden 2020 aikana tehdyn taloudellisen yhteistyön julkistamisesta

Taloudellisen yhteistyön raportti 2020

 

2019

Taloudellisen yhteistyön raportti 2019

Muistio taloudellisen yhteistyön julkistamisesta

 

2018

Taloudellisen yhteistyön raportti 2018

 

 

FI/CORPI/20/0028/06/2020