Arvot ohjaavat tapaamme toimia

Yrityskulttuurissamme ei lopulta ole kyse siitä, mitä me teemme, vaan siitä miksi ja miten teemme. Meille tärkeää on yksilön positiivinen kokemus omasta terveydentilastaan. Onnistunut lääkehoito on osa tätä kokemusta ja sen eteen me teemme töitä. Alla olevat kuusi arvoa toimivat meille tekemisen ohjenuorana.

Naytamme-tieta

Näytämme tietä.

Toimimme globaalissa ympäristössä paikallista asiantuntijuutta arvostaen.

Intohimonamme on ymmärtää ennakoimatonta ja tehdä mahdollisuuksista totta.

Panostamme avoimeen vuorovaikutukseen.

Onnistumme yhdessa. Kuva ryhmätyötilanteesta.

Onnistumme yhdessä.

Yrityksemme työntekijät ovat tärkein voimavaramme. Yhdessä pääsemme pitkälle.

Meillä on yhteinen päämäärä.

Tuomme-innovaatioilla-lisa-arvoa

Tuomme innovaatioilla lisäarvoa.

Kehitämme uutta, jotta voimme palvella yhteisöämme ja asiakkaitamme paremmin.

Haluamme tuoda ratkaisuja nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Kannamme-vastuun

Kannamme vastuun.

Teemme aina sen, mitä lupaamme.

Otamme vastuun toiminnastamme ja sen tuloksista.

Toimintamme on läpinäkyvää ja avointa.

Välitämme. Käsikkäin.

Välitämme.

Tevalla välitämme toisistamme. Meillä on arvostava, hyväksyvä ja osallistava työyhteisö.

Välitämme yksilöstä ja yhteisöistä joiden elämää kosketamme.

Teemme-merkityksellista-tyota

Teemme merkityksellistä työtä.

Meille on tärkeää edistää yksilön positiivista kokemusta omasta terveydentilastaan.

Olemme ylpeitä siitä, että toimimme eettisesti ja vastuullisesti, täyttäen sekä sisäisesti että ulkoisesti asetetut laatustandardit.