14.10.2020

Miten lääkkeet hävitetään?

Useimmissa kunnissa lääkejätteiden keräyspisteinä toimivat apteekit, jotka hoitavat kunnan vastaanottotehtävää vapaaehtoisesti. Apteekkikeräyksen avulla on saavutettu hyvä kattavuus lääkejätteiden palautuspisteille. Suomalaiset hävittävät lääkejätteensä oikein kohtuullisen hyvin – noin kaksi kolmannesta asukkaista palauttaa lääkejätteet asianmukaisesti apteekkiin.

Oikeanlainen lääkehävitys on ympäristöteko

Lääkejätteen palauttaminen apteekkiin on kotitalouksille yksinkertainen, ympäristöystävällinen ja helposti muistettava tapa päästä eroon lääkejätteestä. Kun vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet palautetaan apteekkiin, ne päätyvät jätteen käsittelylaitokselle poltettavaksi. Polttaminen korkeassa lämpötilassa (1100–1300 °C) on lääkejätteen suositeltavin hävittämistapa1.

Virheellisesti hävitettyinä, eli kotitalousjätteen mukana tai viemäriin kaadettuna, lääkeaineet päätyvät ympäristöön, ja voivat aiheuttaa tarpeetonta haittaa eliöstölle.

Lääkejätteen syntymistä voi ehkäistä esimerkiksi aloittamalla uusi lääkitys pienimmällä mahdollisella pakkauksella. Jos lääke ei jostain syystä sovikaan, käyttämättä jää määrällisesti vähemmän lääkettä.

Näin palautat lääkejätteen

Poista reseptilääkkeistä potilastietoja sisältävä ohjelappu tietosuojan vuoksi. Sen jälkeen erottele lääkkeet ja pakkausmateriaalit seuraavan ohjeen mukaisesti. Lääkejäte palautetaan apteekkiin läpinäkyvässä muovipussissa ja pakkausmateriaali kierrätetään kotona.

 1. Tabletit ja kapselit läpipainopakkauksessa
  Poista ulkopakkaus ja palauta lääkkeet läpipainopakkauksessaan
 2. Tabletit ja kapselit muovi- tai lasipurkissa
  Poista ulkopakkaus ja palauta lääkkeet irrallisena läpinäkyvässä muovipussissa
 3. Nestemäiset lääkkeet ja voiteet
  Palauta alkuperäisessä sisäpakkauksessaan (pullo tai tuubi)
 4. Jodipitoiset lääkkeet ja sytostaatit
  Palauta ulkopakkauksessaan apteekkiin, erillisenä muusta lääkejätteestä
 5. Lääkelaastarit (myös käytetyt, koska ne sisältävät edelleen lääkeainetta)
  Taita laastari kaksin kerroin liimapinnat vastakkain ja palauta läpinäkyvässä muovipussissa
 6. Ponnekaasua sisältävät inhalaattorit
  Palauta apteekkiin, jos säiliössä vielä lääkettä jäljellä
 7. Ruiskut ja neulat
  Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä, esimerkiksi pakattuna läpäisemättömään muovipulloon tai lasipurkkiin

Huom! Vitamiinit, ravintolisät ja perusvoiteet voi hävittää seka- tai energiajätteenä, eikä niitä tarvitse palauttaa erikseen apteekkiin.

 

Pakkausmateriaalien kierrätys kotona

Lääkepakkauksissa käytetään yleensä pakkausmateriaaleja, jotka ovat kotitalouksien kierrätettävissä. Poikkeuksen tekevät läpipainopakkaukset, jotka ovat alumiinin ja PVC-muovin yhdistelmiä. Näiden alumiini/PVC läpipainopakkausten kierrättäminen ei ole vielä mahdollista, koska alumiinin erottaminen muovista ei toistaiseksi onnistu kotitalouksissa tai teollisessa mittakaavassa jätteenkäsittelyssä. Uusia keinoja kierrätyksen mahdollistamiseen etsitään koko ajan ja aiheen ympärillä tehdään myös kotimaista tutkimusta2.

Kierrätä pakkausmateriaalit seuraavasti:

 1. Pakkauskartonki kartonginkeräykseen
 2. Pakkausseloste paperinkeräykseen
 3. Alumiini-PVC läpipainopakkaus seka- tai energiajätteeseen
 4. Alumiininen läpipainopakkaus metallinkeräykseen
 5. Muovipurkki muovinkeräykseen
 6. Lasipurkki lasinkeräykseen

 

Yhteinen tavoite

Suurin osa lääkeaineiden ympäristöjäämistä syntyy lääkkeiden normaalin käytön seurauksena, ihmiseritteiden mukana. Väestön ikääntyessä lääkkeiden normaalin käytön ei voida olettaa vähenevän, joten ympäristövaikutusten hillitseminen muilla keinoin on tärkeää. Lääkejätteen keräämisen ja hävittämisen kehittämistä pidetään yhtenä helpoimmin toteutettavista keinoista vähentää lääkeaineiden päätymistä ympäristöön. Lääkeaineita koskevan ympäristötiedon levittäminen on terveydenhuollon toimijoiden yhteinen tehtävä.

NPS-FI-NP-00006   10/2020

Lasse Rautiainen

Vastuunalainen johtaja

Olen laatuasioiden pariin ajautunut proviisori-koneinsinööri. Töiden jälkeen kuuntelen tai soitan rokkia ja urheilen aina, kun paikat kestävät.

 1. Good practices for take-back and disposal of unused pharmaceuticals in the Baltic Sea region. Reports of the Finnish Environment Institute 34 | 2020.
 2. Vivek Agarwal, Petteri Halli, Sampsa Helin, Fiseha Tesfaye, and Mari Lundström: Electrohydraulic Fragmentation of Aluminum and Polymer Fractions from Waste Pharmaceutical Blisters. ACS Sustainable Chem. Eng. 2020, 8, 4137−4145.