28.9.2020

Mittaa ja merkkaa paineet ylös verenpainekorttiin

Kohonneen verenpaineen Käypä hoito –suositus on päivittynyt syykuussa 2020*. Kohonneen verenpaineen vähimmäishoitotavoite on vastaanotolla tehtyjen mittausten perusteella alle 140/90 mmHg. Henkilöillä, joiden tautiriski on suuri, rajaa on tiukennettu alle 130/80 mmHg:aan.

Noin kahdella miljoonalla suomalaisella on kohonnut verenpaine, ja vain joka viidennen verenpaine on ihanteellisella tasolla eli alle 120/80 mmHg. Noin miljoona suomalaista käyttää verenpainetta alentavia lääkkeitä, mutta heistä vain noin 40 prosentilla verenpaine on hoitotavoitteessa*.

Kohonneen verenpaineen ennaltaehkäisy edellyttää tuttuja arkivalintoja, ja elintapamuutokset ovatkin keskeinen osa kohonneen verenpaineen hoitoa. Tärkeimpiä riskitekijöitä, joihin jokainen voi onneksi itse vaikuttaa, ovat liiallinen suolan (natriumin) saanti, runsas alkoholin käyttö, vähäinen fyysinen aktiivisuus ja ylipaino.

Kohonneen verenpaineen diagnoosi perustuu vastaanotolla ja kotona määritettyyn painetasoon. Kotimittaus on päivitetyn Käypä hoito –suosituksen mukaan suositeltavin ja useimmiten riittävä tapa seurata verenpainetta. Kotona itse tehdyt verenpainemittaukset kuvaavat luotettavammin tavanomaista painetasoa.

Puoli tuntia ennen kotona tehtyjä verenpainemittauksia tulee huomioida seuraavat asiat:

  • ei raskasta fyysistä ponnistelua
  • ei tupakointia
  • ei kofeiinipitoisia juomia (kahvi, tee, kolajuomat ja ns. energiajuomat)

Mittaus voidaan aloittaa, kun henkilö on istunut mittauspaikalla rauhassa (n.5 minuuttia) mansetti olkavarteen kiinnitettynä. Mittaustulokset kirjataan ylös, asianmukaiselle seurantalomakkeelle.

Kotimittauksia varten lataa itsellesi verenpaineen seurantakortti alta.

Lataa itsellesi verenpaineen seurantakortti

Lataa 

 

MULTI-FI-00060 09/2020

*Kohonnut verenpaine. Käypä hoito –suositus, 10.9.2020. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.