Yleis- ja työterveyslääkärit

Iäkkäiden kipu-ja psyykenlääkityksen sudenkuopat

Ikääntymisen monimuotoinen vaikutus ihmisen kehoon on syytä ottaa huomioon lääkehoitoja suunniteltaessa: iäkkäillä lääkeaineiden imeytyminen, jakaantuminen, hajoaminen ja poistuminen poikkeaa nuoremmista potilaista. Nämä muutokset altistavat lääkeaineiden haittavaikutuksille. Myös iäkkäiden keskushermosto sietää tiettyjä lääkeaineita huonommin. Erityisesti pitkävaikutteiset bentsodiatsepiinit ja voimakkaat antikolinergit ovat ongelmallisia ja niitä tulisi välttää. On hyvä kuitenkin muistaa, että iäkkäillä yksilölliset erot voivat olla suuria eikä pelkän kalenteri-iän tulisi antaa ohjata lääkehoitoa.

Tämä sisältö vaatii kirjautumista

Tämä sisältö on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja vaatii kirjautumisen Fimnet-tunnuksilla.

Palaa takaisin