Farmasistit

TevaTalk: Iäkkäiden lääkehoidon erityispiirteet ja riskitekijät

Ikääntyminen voidaan jakaa kronologiseen ikääntymiseen (vuosissa) ja biologiseen ikääntymiseen (fysiologisten kykyjen heikkeneminen). Korkeampi ikä tuo usein mukanaan muun muassa erilaisia kroonisia sairauksia, geriatrisia oireyhtymiä sekä useita samanaikaisesti käytössä olevia lääkkeitä (polyfarmasia ≥5 lääkeainetta). Iäkkään potilaan odottamattomat vasteet lääkehoitoon verrattuna nuorempaan, samaa sukupuolta olevaan ja samanlaiseen ruumiinrakenteiseen potilaaseen/lääkkeen käyttäjään voidaan selittää muun muassa ikääntymisen tuomilla muutoksilla farmakodynaamiikassa ja farmakokinetiikassa.

Tämä sisältö vaatii kirjautumista

Tämä sisältö on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja vaatii kirjautumisen Fimnet-tunnuksilla.

Palaa takaisin