24.1.2023

Apteekin talous kuuluu koko työyhteisölle

Apteekkitalous elää muun yleisen taloustilanteen ohella jatkuvassa muutoksessa. Erona näillä kahdella taloudella on se, että maailmantalous on elänyt välillä myös nousukautta, mutta apteekkitalous on elänyt viime vuodet pelkkää laskusuhdannetta. Tulevaisuudennäkymät ovat myös varsin haastavat.

Apteekki on yritys

Apteekki on tärkeä osa terveydenhuoltoa. Sen vastuulla on huolehtia alueensa lääkehuollosta lain, asetusten ja viranomaisohjeiden vaatimalla tavalla. Apteekin toimintaa ja koko lääkealaa säädellään voimakkaasti. Lääke ei ole tavallinen kulutushyödyke.

Apteekki on kiinteä osa julkista terveydenhuoltoa, mutta toiminta on organisoitu yrittäjävetoisesti. Tämä voi tuntua ristiriitaiselta. Apteekki on kuitenkin myös yritys, jonka jatkuvuus on turvattava. Vain varmistamalla toimintansa kannattavuuden, se voi hoitaa tehtävänsä hyvin, pitää riittävästi henkilökuntaa ja kehittää toimintaansa.

Apteekin menestys ei ole itsestäänselvyys. Apteekin talouden ymmärtäminen auttaa tekemään toiminnan jatkuvuutta tukevia valintoja. Talouden perusteiden ymmärtämistä voidaan pitää jokaisen kansalaistaitona.

Kasvu turvaa jatkuvuuden

Apteekin tulokseen vaikuttaa myynti, ostot sekä liiketoimintaan liittyvät muut kulut. Osa yritystoiminnan kuluista on kiinteitä, eikä niihin voida juuri vaikuttaa. Henkilökunta on kulueränä iso, mutta siitäkään ei voida määrättömästi leikata, jotta yrityksellä on mahdollisuuksia toimia ja kehittyä.

Olemassa olevilla resursseilla kannattaakin tähdätä kasvattamaan liikevaihtoa ja tulosta. Sääntelyn takia tulosta ei voi parantaa nostamalla kuluttajahintoja. Päinvastoin lisähaasteena on vuosia jatkunut lääkkeiden hintojen lasku. On siis oltava muita vaikuttavia keinoja sopeuttaa omaa toimintaa kiristyvään markkinatilanteeseen.

Liikevaihtoa ja tulosta voi kasvattaa hyvällä kokonaisvaltaisella asiakaspalvelulla ja ottamalla talousnäkökulman mukaan päivittäisiin valintoihin. Jokaisen toimilla on merkitystä.

Tyrkyttämistä vai asiakkaan hyvinvoinnista huolehtimista?

Apteekkifarmaseutin työ sisältää velvollisuuksia, kuten lääke- ja hintaneuvontaa, mutta esimerkiksi reseptilääkkeen toimitustilanteessa farmaseutilla on mahdollisuus vaikuttaa myös apteekin talouteen. Farmaseutin asettamilla kysymyksillä on suuri merkitys asiakkaan päätöksenteossa. Myönteinen asiakaskokemus syntyy suosittelun ja ratkaisujen tarjoamisen kautta.

Toimitustilanteessa voi keskittyä vähemmän hintaan ja enemmän hoitomyöntyvyyteen ja lääkitysturvallisuuteen. Onnistunut lääkehoito on yhteiskunnalle aina kustannustehokasta eteenkin, kun kyse on lääkevaihdon piirissä olevista edullisista rinnakkaislääkkeistä. Senttien hintaerot menettävät vertailussa merkityksensä.

Asiakkaan tilanteen ja tarpeiden laajempi kartoitus ja farmaseuttiseen osaamiseen perustuva suosittelu on hyvää asiakaspalvelua. Tuotesuosittelu koetaan apteekissa usein tyrkyttämiseksi, mutta se on tärkeä osa asiakkaan hyvinvoinnista huolehtimista. Esimerkiksi käypähoitosuositusten tunteminen on hyvä apu tässä.

Farmaseutin myönteisellä ratkaisukeskeisellä tuotesuosittelulla ja ohjeistuksella on vaikutusta hoidon onnistumisessa. Oli kyse määrätyn reseptilääkkeen toimittamisesta tai lisätarpeiden kartoittamisesta.

Varastonhallinta ei ole vain varastonhallintaa

Varastonhallinta ei ole pelkkä yksittäinen suoritus, kuten tilaus tai tavaran vastaanottaminen, minkä joku hoitaa tietokoneen antamien parametrien avustuksella. Varastonhallinta on osa kokonaisuutta ja se vaikuttaa sekä myyntiin että apteekin kannattavuuteen. Varastonhallinta on jatkuvaa työtä, mikä voi olla tietyn henkilön vastuulla, mutta mistä kaikkien on oltava kiinnostuneita

Parhaimmillaan varastonhallinta perustuu yhteisiin valikoimapäätöksiin, joita noudatetaan niin tilaamisessa, toimittamisessa kuin suosittelussa. Valikoiman ja varastotason tulee vastata mahdollisimman hyvin alueen tarvetta. Selkeät tuotevalinnat, ja eri vaihtoehtojen tasapaino, varmistaa apteekin hyvää saatavuutta, vähentää varaston hoitoon tarvittavaa aikaa ja varastoon sitoutuvaa pääomaa. Varastossa on mitä myydä, mutta se ei ole liian suuri tai laaja. Velvoitteet on helpompi hoitaa –aikaa ja rahaa jää myös muuhun.

Hyvinvoiva apteekin talous on kaikkien etu

Taloudesta puhuminen voi olla monelle apteekkarille epämukavuusaluetta. Tämä vaikealta tuntuva aihe olisi kuitenkin nähtävä ennemminkin mahdollisuutena kuin uhkana.

Suositeltavaa olisi, että jokaisessa apteekissa käydään avointa keskustelua apteekin talouden nykytilanteesta. Kun työyhteisössä on yhteinen ymmärrys siitä, voidaan asettaa uusi tavoite ja sopia keinot, joilla se voidaan saavuttaa. Säännöllinen tavoitteiden seuraaminen ja onnistumisista palkitseminen pitävät henkilöstön motivaatiota yllä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Apteekeissa, joissa liiketoimintamittareista puhuminen käsitetään vain kirosanana, ei viihdy omistaja eikä työntekijät.

 

 

NPS-FI-00115-01-2023

Teppo Kylmä

KTM, Proviisori

Teppoa voi jo hyvinkin tituleerata apteekkialan moniosaajaksi. Helsinki-taustaisen miehen voi alku keväästä alkaen bongata Posion leveyspiireiltä. Tepon jalasta löytyy Sievi-merkkiset kengät kokoa 43.