26.3.2020

Kuluttajatutkimus: Apteekki on ylivoimainen tiedonhakukanava ja ratiopharm-brändi tunnetaan

Suomalaiset luottavat vahvasti apteekkeihin itsehoitoon liittyvässä tiedonhaussa. ratiopharm-brändin taas tuntevat lähes kaikki Suomessa.

Apteekit ovat kuluttajille ylivoimaisesti tärkein paikka hakea tietoa lääkkeistä ja itsehoitovalmisteista. Tärkeinä tiedonhakukanavina nähtiin myös tuotepakkaus, Internetin hakukoneet, ystävät, valmistajien omat sivut ja mainokset.

Apteekit korostuivat kuitenkin ylivoimaisesti eniten tiedonhakukanavana tuotekategoriasta riippumatta.

Selvitimme yhteistyössä tutkimusyritys Kuulas Helsingin kanssa muun muassa apteekkien roolia vitamiinien ja ravintolisien suosittelu- ja myyntikanavana. Tutkimukseen vastanneista noin 80 % osti vitamiineja ja ravintolisiä apteekeista. Noin puolet ilmoitti ostavansa niitä myös vähittäiskaupasta. Viidennes käytti luontaistuotekauppoja ja verkkoapteekkeja ostokanavinaan.

Apteekkariliiton tutkimus: Apteekin asiakkuutta arvostetaan

Toinenkin tuore tutkimus korostaa apteekkien asemaa tiedonhakukanavana ja asiantuntijatiedon pätevänä antajana. Apteekkariliiton Taloustutkimuksella teettämässä tutkimuksessa selviää, että 93 prosenttia suomalaisista on tyytyväisiä apteekkien toimintaan yleisesti. Apteekkiasiakkaita miellyttäviä seikkoja ovat apteekin sijainti, apteekkihenkilökunnan ammattitaito ja asiantuntijuus, asioinnin helppous, aukioloajat, palvelualttius ja neuvonta.

Apteekki on ylivoimaisesti käytetyin terveyspalvelu noin 60 miljoonalla vuotuisella asiakaskäynnillä. Melkein kuudelle kymmenestä apteekki on kotia lähimpänä sijaitseva terveyspalvelu. Kolmelle sadasta apteekki on myös paikkakunnan ainoa terveyspalvelu.
Myös Taloustutkimuksen selvityksen mukaan suomalaisten tärkeimmät lääketiedon lähteet ovat apteekkien henkilökunta (70 % mainitsi), lääkepakkauksen pakkausseloste (66 %), lääkäri (59 %) ja internet (44 %).

ratiopharm-tuotemerkin tunnettuus on huikea

Tevan teettämän tutkimuksen vastauksista selvisi myös, että Tevan ratiopharm-tuotemerkin tunnettuus on Suomessa hurjat 93 prosenttia. Vastaajia tutkimuksessa oli noin tuhat.

Teva Finlandin myyntiedustaja Marko Välimäki kommentoi tutkimusta: ”Apteekkiasiakkaat ovat kertoneet, että moni tulee kysymään tuoteryhmästä riippumatta ratiopharmia, vaikka ei aina muistaisi valmistetta tai valmisteen nimen etuliitettä.”
Tutkimuksesta poimittua:

• ratiopharm on lähes kaikkien tuntema. Sen tuntee 93 % terveydestä ja hyvinvoinnista kiinnostuneista suomalaisista. ratiopharm-tuotteita on heistä käyttänyt yli 80 %.

• ratiopharm-brändiä etsitään kaikista itsehoidon tuotekategorioista

Kysymyksiä, joihin lähdimme hakemaan vastauksia olivat:
Mitä kuluttajat odottavat tuotemerkeiltämme ja eri tuotteilta?
• Minkälainen mainonta puhuttelee?
• Keitä ovat nykyiset ostajamme? Entä potentiaaliset ostajat?
• Minkälaisia arvoja heillä on?

Myös tuotemerkkien ja mainonnan tunnettuuden ja muistamisen mittarit ovat Tevalla jatkuvassa käytössä. Hankimme tietoa syventääksemme ymmärrystä kohderyhmistä. Lopullisena päämääränä on saavuttaa jatkuvasti parempaa asiakasymmärrystä.

 

Teva Finlandin kuluttaja- ja bränditutkimus, Kuulas Helsinki 11/2019
Apteekkariliitto, www.apteekkariliitto.fi/media/tiedotteet/suomalaiset-ovat-tyytyvaisia-apteekkeihin.html