13.3.2020

Koronavirus näkyy lääketuotannossa jälkikäteen – jos näkyy

Lääkkeiden saatavuus on nykyisin yhteiskunnallinen kestopuheenaihe. Koronavirus tuo keskusteluun tällä hetkellä omat vakavat vivahteensa, mutta mahdolliset vaikutukset tuotantoon paljastuvat jälkikäteen.

Lääkkeiden saatavuudesta ja saatavuushäiriöistä on tullut julkisen keskustelun kestoaihe. Epäonnistumiset saatavuuden turvaamisessa näkyvät koskettavimmin yksittäisten potilaiden kohdalla, mutta horjuttavat myös meidän perusturvallisuuttamme. Huoli korostuu poikkeustilanteissa.

Pitkään jatkunut hintakilpailun kiristyminen ja tuotannon keskittyminen on toivottavasti tullut tiensä päähän. Keskustelun sävy on muuttumassa ja halu tarkastella asiaa monipuolisesti on kasvanut. Puhutaan huoltovarmuudesta ja yhteiseurooppalaisista ratkaisuista. Koronavirus on konkretisoinut asian.

Lue myös: Lääkejakelu selvisi ensikoetuksesta – saatavuustilanne vaatii yhä tarkkaa seurantaa

Lääkkeiden hyvä saatavuus on ollut toimintamme ydintä alusta asti. Laadukkuus on tarkoittanut meille muutakin kuin tuotteen laatua – se on tarkoittanut laatua kaikessa toiminnassamme. Tämä on näkynyt muun muassa logististen toimintojen jatkuvana kehittämisenä sekä resurssien riittävyyden ja paikallisen osaamisen varmistamisena.
Toimintamme on pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja tarvittaessa myös joustavaa.

Paikallistuntemuksella osuvia myyntiennusteita

Yksi saatavuuden turvaamisen peruspilareista on kysynnän ennustaminen. Hyödynnämme siinä historiatietoja ja analytiikkaa, mutta markkinatuntemuksella on suuri merkitys. Se perustuu paikalliseen läsnäoloon ja vahvaan asiantuntijuuteen.

Liiketoimintaosastomme päivittää myyntiennusteet toiminnanohjausjärjestelmiimme kuukausittain ja tarvittaessa välittömästi kysynnän muutoksen tullessa ilmeiseksi.

Logistiikkaosastomme varmistaa tietojen siirtymisen tehtaillemme ja ostotoimintoomme ja sen, että merkittävät poikkeamat huomioidaan. Ennustetarkkuudelle asetetaan tavoitteita, sitä seurataan ja poikkeamista opitaan. Tehtaiden kanssa keskustellaan päivittäin.

Perinteisesti haastavia ennustettavia ovat olleet uudet lanseeraukset ja kampanjat sekä allergia – ja flunssakaudet sekä sopimuskausien katkokset. Uutena erityisenä haasteena kuvaan on tullut mukaan kilpailijoiden toimituskatkokset. Kilpailijoiden ilmoituksia toimituskatkoista ja niiden kestosta seurataan.

Kilpailijoiden toimituskatkoksiin reagoiminen on erityisen haastavaa jos kyseessä on markkinajohtaja, jolla on suuri markkinaosuus. Suuret muutokset tuotantovolyymeissa vaativat usein aikaa – lääkkeiden valmistus on monivaiheinen, pitkäjänteinen prosessi.

Tuotannonsuunnittelu on pitkäjänteistä – mutta myös joustavaa

Tuotantoa suunnitellaan erilaisilla sykleillä, mihin vaikuttavat muun muassa tuotannon vaiheet ja tuotteen kokonaisvolyymi. Esimerkiksi hyvin pienen volyymin tuotteita saatetaan valmistaa vain muutaman kerran vuodessa. Joissakin tuotteissa voidaan käyttää erityisiä raaka-aineita, joilla on pitkät toimitusajat.

Toisinaan tuotannon eri vaiheissa tehtävät laboratoriotestaukset ja niihin liittyvä analytiikka vie aikaa.

Tuotannonsuunnittelussa hyödynnettävä myyntiennuste tehdään rullaavasti 18 – 24 kuukautta eteenpäin. Tällä varmistetaan raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja tuotannon eri vaiheiden kapasiteetin riittävyys. Lopulliset eri maille pakattavat määrät suunnitellaan noin kuukautta ennen pakkaamista.

Suuriinkin poikkeamiin pystytään reagoimaan hyvin puolen vuoden tähtäimellä ja jatkuvassa tuotannossa olevien tuotteiden osalta joskus muutamassa kuukaudessa. Tässä Suomen pieni koko on joskus yllättävä etu. Suomen määrien ottaminen esimerkiksi Saksan tuotantovolyymista voidaan helposti korvata seuraavassa tuotantosyklissä.

Hyvä ennustetarkkuus ja pitkäjänteinen tuotannon suunnittelu yhdessä toiminnan sujuvuuden kanssa parantavat edellytyksiä varautua poikkeamiin ja reagoida tarvittaessa nopeastikin.

Toisaalta myös tuotannon suunnittelun pitkäjänteisyys on joskus etu. Esimerkiksi koronaviruksen mahdolliset vaikutukset tuotantoketjuun eivät ole välittömiä. Tilanne on jatkuvassa seurannassa ja priorisoitu.

Saatavuuden haaste on monitasoinen

Lääkkeiden tuotanto on vahvasti säänneltyä. Viranomaisvaatimukset varmistavat korkean laadun ja potilasturvallisuuden, jotka menevät kaiken edelle.

Lääketeollisuus on tottunut toimimaan tiukkojen sääntöjen rajoissa, vastuullisesti ja yhteistyössä viranomaisten kanssa. Potilasturvallisuudesta huolehtiminen tekee työstä merkityksellistä.

Lääkkeiden saatavuushaaste on monitasoinen: se on yhtä aikaa paikallinen, Euroopan laajuinen ja globaali. Ratkaisujen kirjokin on monimuotoinen ja realistiset aikajänteet vaihtelevat. Tiedonkulkua häiriötilanteissa on jo parannettu, mutta sitä on mahdollista sujuvoittaa edelleen.

Vaikeitakin tilanteita pystytään ratkaisemaan kansallisella tasolla, kun ennakointi ja priorisointi ovat kunnossa. Häiriöön on mahdollista reagoida, jos se on tiedossa. Priorisointi takaa keskittymisen aidosti kriittisiin saatavuushäiriöihin ja mahdollistaa yksilöllisten ratkaisujen hakemisen.

Viranomaisilla on keskeinen rooli. Tarvitaan tasapuolisuutta ja keskinäistä luottamusta sekä ratkaisukeskeisyyttä. Paikallisesti meillä kaikilla on sama tavoite, mutta yhteisiä tavoitteita ja ratkaisuja tarvitaan myös Euroopan tasolla – se on pienen Suomen etu.

 

FI/CORPI/20/0015/03/2020

Liisa Rautiala

Associate Director Portfolio, Business Development and Supply Chain