7.11.2019

Lääkkeiden toimituskatkot puhuttavat

Lääkkeiden toimituskatkot ovat viime aikoina nousseet julkisuuteen toistuvasti. Keskustelu on aiheellista ja sama teema on noussut ajankohtaiseksi myös monissa muissa Euroopan maissa – luonnollisesti myös teollisuuden sisällä. Lääkeyrityksissä asia saa paljon huomiota ja yritykset ovat hyvin sitoutuneita lääkkeiden saatavuuden turvaamiseen. Jokainen saatavuushäiriö, joka aiheuttaa ylimääräistä vaivaa ja huolta, pitäisi pystyä välttämään.

Lääkkeiden toimitusvarmuudesta huolehtiminen on moniammatillista yhteistyötä. Tevalla on Suomessa viiden hengen logistiikkatiimi, joka tekee läheistä yhteistyötä liiketoiminnan ja paikallisten laatu- ja rekisteröintitiimien kanssa. Logistiikkatiimi on myös päivittäin yhteydessä tehtaisiimme Euroopassa ja keskitettyyn ostotoimintoomme. Jokainen saatavuushäiriö, on se sitten omamme tai kilpailijamme, johon meillä voisi olla mahdollisuus reagoida, saa erityishuomiota ja johtaa välittömiin toimenpiteisiin. Teemme aina parhaamme.

Toimituskatkojen taustat

Lääkkeiden saatavuushäiriöiden taustat ovat moninaiset. Jokainen tapaus on yksilöllinen. Erityyppisillä lääkkeillä kysynnän vaihtelut ovat erilaisia ja siten reagointimahdollisuudetkin ovat erilaiset. Erityisen hankalia ovat niiden tuotteiden toimituskatkokset, joille ei löydy rinnakkaislääkettä tai muuta korvaavaa valmistetta. Myös tilanteet, joissa äkillinen pitkä katkos koskee valmistetta, jolla on muita vastaavia tuotteita huomattavasti suurempi markkinaosuus ovat haasteellisia. Lääkkeiden toimitusketjut ovat monimutkaisia ja merkittävät muutokset tuotantovolyymeissa eivät aina ole mahdollisia nopealla aikataululla.

Saatavuushäiriöiden lisääntymisen taustalla on myös eurooppalaisia trendejä. Yksi laajoista trendeistä liittyy kilpailun lisääntymiseen. Viimeiset kaksikymmentä vuotta on Euroopassa ja Suomessa pyritty lainsäädännön muutoksilla lisäämään vaiheittain lääkkeiden hintakilpailua. Tässä on onnistuttu hyvin. Useimmille lääkkeille on saatavilla entistä edullisempia rinnakkaislääkkeitä ja siten myös yhä useampi potilas saa tarvitsemansa hoidon. Alhainen hinta on korostunut kilpailutekijänä tuotteilla, joiden patentit ovat rauenneet ja jotka ovat vaihtokelpoisia ja mukana viitehintajärjestelmässä. Lääkkeiden hintojen lasku ja kilpailun kiristyminen on lääketeollisuudessa luonnollisesti johtanut tuotannon tehostamiseen ja nopeuttanut myös raaka-aineiden tuotannon keskittymistä. Hintojen laskun lisäksi lainsäädännön muutokset ovat avanneet mahdollisuuksia uusille toimijoille. Vaihtoehtoisten lääkkeiden lukumäärä on kasvanut ja tästä syytä myös yksittäisten saatavuushäiriöiden ja saatavuushäiriöilmoitusten lukumäärä on vuosien saatossa kasvanut.

Viranomaisen rooli tärkeä

Saatavuushäiriöistä on aina ilmoitettava viranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä kaksi kuukautta ennakkoon tai heti kun saatavuushäiriö on varmistunut. Viranomaisella on tärkeä rooli saatavuushäiriöilmoitusten keräämisessä, ilmoittamisen varmistamisessa, häiriöiden priorisoinnissa, tiedon jakamisessa ja ratkaisujen hakemisessa. Kilpailu itsessään ja siihen liittyvä lainsäädäntö rajoittavat lääketeollisuuden keskinäisiä koordinointimahdollisuuksia. Tiedonkulun varmistamisen, tiedon läpinäkyvyyden parantamisen sekä joustavien ratkaisujen hakemisen tulisi olla keskiössä.

Syytä epätoivoon ei ole

Onneksi Suomessa lääkkeiden saatavuus on häiriöiden viimeaikaisesta kasvusta huolimatta edelleen hyvällä tasolla. Potilas saa 98% varmuudella tarvitsemansa lääkkeen apteekista mukaansa. Suomen etäisyys ja pienuus on usein esitetty erityisenä heikkoutena. Pieni koko on joskus myös etu. Suomen kokoisen maan paikallisen saatavuushäiriön saa toisinaan katettua melko helposti suuremman maan tuotantovolyymista. Näitäkin onnistumisia on. Syytä epätoivoon ei ole. Virinnyt julkinen keskustelu on tervetullutta ja aiheellista. Se avaa mahdollisuuden korjausliikkeille ja toimivampien ratkaisujen löytymiselle.  Kilpailu on myös keskittynyt pitkään hintoihin ja kustannustehokkuuteen. Olisiko aiheellista ja mahdollista suunnata huomio tulevaisuudessa myös muihin tärkeisiin tekijöihin?

Liisa Rautiala

Johtaja, tuotevalikoima ja logistiikka

Kauppatieteilijä lääkealalla kolmannessa polvessa. Runsaan kahdenkymmenen työvuoden jälkeen edelleen onnistuneesta lääkehoidosta intohimoisesti innostunut. Lataudun perheen kanssa arjen touhuissa. Lukeminen, mökkeily ja luonnon rauha lähellä sydäntä.