Ikääntymisen vaikutus lääkehoitoon

Ikääntyessä elimistössä tapahtuu useita fysiologisia muutoksia, ja samanaikaisesti voi esiintyä monia sairauksia sekä geriatrisia oireyhtymiä. Lisäksi potilaalla voi olla käytössään usealla eri vaikutusmekanismilla vaikuttavia lääkkeitä. Lääkehoidon riskitekijöiden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevien toimien kehittäminen tukee iäkkäiden toimintakykyä ja elämänlaatua.

Ladattavat terveyskortit

Lääke- ja verenpainekortin sekä päänsärkypäiväkirjan aktiivinen hyödyntäminen on avainasemassa onnistuneen lääkehoidon varmistamisessa