29.5.2023

Hyvityskäytännöistä turvaa apteekin taloudelle

Lääkkeiden hintojen lasku näkyy apteekin katteessa ja lisäksi aiheuttaa negatiivisen vaikutuksen varaston arvoon. Kirjoituksessani on vinkkejä, miten apteekki voi vähentää varaston arvoon, vanheneviin tuotteisiin ja tuotepalautuksiin liittyviä riskejä.

Hintojen laskeva trendi

Reseptilääkkeiden hinnat riippuvat lääkeyritysten päätöksistä ja ovat samat kaikissa apteekeissa. Etenkin rinnakkaislääkkeissä kilpailutilanne pakottaa lääkeyritykset reagoimaan aktiivisesti kilpailijoiden hintamuutoksiin, mikä useimmiten näkyy hintojen laskuna vähintäänkin viitehintakauden vaihtuessa kolmen kuukauden välein. Patenteilla suojattujen alkuperäislääkkeiden kohdalla hintojen muutokset johtuvat useimmiten Lääkkeiden hintalautakunnasta, joka tarkastelee Kela-korvattavia enimmäistukkuhintoja aina, kun lääkevalmisteen korvattavuus tulee katkolle ja mahdollisesti muulloinkin esimerkiksi lääkkeen myynnin kasvaessa odottamattomasti.

Rinnakkaislääkkeitä tulee nopeasti markkinoille heti alkuperäislääkkeen patentin päättymisen jälkeen useilta valmistajilta, etenkin jos kyseessä on suurimenekkinen ”Blockbuster-lääke”. Kela-korvattavuuden saadakseen rinnakkaislääkkeen tukkuhinta tulee olla 50 % alhaisempi kuin alkuperäislääkkeen ylin korvattu tukkuhinta. Lääkkeen hinnan lasku ei kuitenkaan pääty tähän vaan on vasta lähtölaukaus hintakilpailulle.

Pitkällä aikavälillä reseptilääkkeiden hinnat laskeneet 10 % vuodessa, mutta viime vuosina patentista vapautuneiden lääkkeiden hintojen laskut ovat olleet erittäin nopeita. Esimerkiksi diabeteslääke sitagliptiinin (Januvia®) hinta laski puolessa vuodessa 85 %.  Vuonna 2024 alkava biologisten lääkkeiden lääkevaihto tullee kirittämään hintakilpailua entisestään.

Varaston arvo

Asiakkaat ja yhteiskunta kiittävät halvempia lääkkeitä, mutta hintojen lasku aiheuttaa aina apteekille riskin taloudellisista tappioista, koska varastossa olevat tuotteet voidaan joutua myymään jopa alle ostohinnan. Apteekkien onneksi useimmat rinnakkaislääkeyritykset hyvittävät apteekille varaston arvon aleneman. Apteekin onkin järkevää pitää varastossaan niiden lääkeyritysten tuotteita, jotka hyvittävät hinnan laskut, koska näin apteekki suojautuu varastoriskiltä. Yksinkertaisimmillaan hyvityksen haku tapahtuu lähettämällä varastotiedot suoraan apteekkiohjelmasta lääkeyrityksen käyttämään hyvityspalveluun kuten Tevan rationet-palveluun. Tämä on apteekin kannalta hyvin vaivatonta, koska manuaalista tietojen syöttämistä ei tarvita.

Lääkkeiden hintalautakunnan pakottamia korvattavien tukkuhintojen laskuja ei yleensä hyvitetä, joten hintalautakunnan nettisivuja kannattaakin seurata apteekissa tasaisin väliajoin. Taksan julkaisun jälkeen voi olla liian myöhäistä reagoida hinnan laskuihin, jotka vaikuttavat suoraan varaston arvoon tai juuri asiakkaalle valmiiksi tilattuun kalliin lääkkeen ulosmyyntihintaan. Huomioitavaa on myös, etteivät kaikki lääkeyritykset tiedota aktiivisesti mitään tulevista tukkuhintojen laskuista.

Vanhenevat tuotteet

Vanhentuvien lääkkeiden ja vapaakaupan tuotteiden hyvityskäytännöt vaihtelevat paljon yritysten välillä. Toiset eivät hyvitä vanhenevia tuotteita ollenkaan ja toiset hyvittävät täydestä arvosta, ja toiset firmat jotain tältä väliltä. Hyvitykset voidaan antaa joko rahana tai uutena tuotteena apteekille. Vaihtelua on myös, kuinka nopeasti hyvitykset maksetaan. Varastoriskin kannalta apteekin on järkevintä pitää varastossaan tuotteita, jotka hyvitetään vanhentuessaan rahana ja mahdollisimman nopeasti. Jos hyvitys annetaan uutena vastaavana tuotteena, se tuskin liikkuu yhtään paremmin ulos, kuin juuri vanhenemaan päässyt edeltäjänsä. Huomioina, että esimerkiksi Tevan rationet-palvelun kautta tehdyt hyvitykset ovat heti käytettävissä apteekin ostoihin.

Palautukset

Yhä useampi lääkeyritys on asettanut tuotteilleen palautuskiellon, jota perustellaan yleensä lääkkeiden laadulla tai viranomaismääräyksillä. Ihmetystä herättää, onko tuotteiden tai tukkujen toiminnan laatu muka yhtä-äkkiä heikentynyt, kun palautukset aiheuttavat riskin lääketurvallisuudelle. Apteekin kannattaa huomioida, että vaikka alkuperäismaahantuojalla olisi palautuskielto, voi rinnakkaislääkkeen palauttaminen tukkuun olla sallittua. Asiakkaalle kallista lääkettä tilattaessa apteekin kannalta riskittömämpi vaihtoehto on tilata lääke, jonka voi tarvittaessa palauttaa tukkuun, jos asiakas ei otakaan sitä.

Tilausvirheen jälkeen tuotteiden palauttamista kannattaa kahdesti harkita, vaikka palauttaminen olisikin sallittua. Jos lääkeyritys hyvittää vanhenevat tuotteet, niin ylimääräisenä tilatut voi jättää huoletta varastoon odottamaan, josko ne sittenkin myöhemmin menisivät asiakkaalle. Apteekille ei koidu varastoinnista riskiä, vaan haitat ovat vain tuotteeseen sitoutunut pääoma ja hyllytilan varaus.

Yhteenveto

Pienenevien katteiden ja kasvavien viranomaisvaatimusten puristuksessa apteekin kannattaa miettiä, varastossa oleviin tuotteisiin liittyvää riskiä varaston arvon ja vanhenemisen kannalta. Riskiltä voi suojautua suosimalla valikoimassa tuotteita, joiden varastonarvon alenemat ja vanhenemiset hyvitetään täysimääräisenä ja nopeasti apteekille.  Lääkeyritysten erilaisiin hyvityskäytäntöihin kannattaa perehtyä ajatuksella, sillä niissä on eroja. Muutenkin silmät ja korvat kannattaa pitää auki, ja seurata hyvissä ajoin tulevia hinnanmuutoksia, jotta niihin ehtii tarvittaessa varautumaan.

NPS-FI-00169-06-2023

Lasse Rautiainen

Proviisori

Lassella on pitkä tausta lääketeollisuudessa. Nykyään hän työskentelee maalaisapteekissa Satakunnassa. Hän pyörittelee mielellään apteekin raportteja Excelissä, kunhan asiakaspalvelusta ehtii.