22.6.2023

Miksi Suomeen tarvitaan päänsärkyhoitajia?

Suomessa on jo kauan ollut hoitajia, jotka ovat erikoistuneet tiettyjen sairauksien hoitoon kuten astmaan tai diabetekseen. Migreeni on yksi yleisimmistä päänsärkysairauksista ja sitä esiintyy noin 800 000 suomalaisella 1. Se on myös yleisempi sairaus kuin aiemmin mainitut astma ja diabetes 2. Päänsärkysairaudet ovat aliarvioituja ja alidiagnosoituja sairauksia, ja ne eivät välttämättä ole saaneet ansaitsemaansa huomiota aiemmin.

On tiedossa, että päänsärkysairaudet ovat terveydenhuollon huolenaihe ottaen huomioon siihen liittyvä työkyvyttömyys ja taloudelliset kustannukset 3. Päänsärkyyn liittyvät sairaudet vaikuttavat myös sitä sairastavan elämään aiheuttaen elämänlaadun heikkenemistä, heikentynyttä työ- ja toimintakykyä ja poissaoloja niin töistä kuin vapaa-ajan vietosta 4. Pitkään päänsärkysairauksien hoito on ollut lääkärien vastuulla, mutta aika voisi olla sopiva moniammatilliselle lähestymistavalle.

Mihin me tarvitsemme päänsärkyhoitajaa? Yleisimpien päänsärkysairauksien kuten jännityspäänsäryn ja migreenin hoidossa käytetään niin lääkkeellisiä kuin lääkkeettömiäkin hoitomuotoja. Erilaisille terveydenhuollon ammattilaisille on oma paikkansa potilaan hoitopolun varrella. Vaikka lääkäri on vastuussa potilaan kokonaishoidosta, päänsärkyhoitajalla on rooli edistää oikea-aikaista ja oikeassa paikassa asiantuntijalta saatavia palveluja.

On sanonta, että tieto lisää tuskaa. Päänsärkysairauksien hoidossa sanonnalla usein on täysin päinvastainen vaikutus. Tietämättömyys lisää sairauteen liittyvää epävarmuutta ja tieto auttaa käsittelemään sitä rauhallisemmin. Oman sairauden hyväksyminen taas auttaa tulemaan toimeen sairauden kanssa paremmin. Päänsärkyhoitajan keskeisimpiin tehtäviin kuuluu mm. antaa tukea ja selviytymiskeinoja elämään päänsärkysairauden kanssa, huolten ja pelkojen läpikäyntiä sekä ohjaus niin lääkehoitoon kuin lääkkeettömiin hoitomuotoihin liittyen. Potilaan ohjauksessa ja tukemisessa hoitaja on usein korvaamaton hoitotiimin jäsen.

Vaikka tietoisuus on lisääntynyt vuosien varrella, ei päänsärkysairauksia ja niiden laajoja vaikutuksia vieläkään ymmärretä ja tiedosteta täysin. Kouluttamalla terveydenhuollon ammattilaisia päänsärkysairauksista, olisimme askeleen lähempänä tunnistaa päänsärkysairaudet vakavasti otettavina neurologisina sairauksina, jotka tarvitsevat omat erikoistuneet ammattilaisensa. Terveydenhuollon ammattilainen on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään toiminnan kannalta oleellisia taitoja. Päänsärkysairauksien osalta tästä on tehty hyvin vaikeaa, koska Suomessa ei tällä hetkellä tarjota siihen liittyvää täydennyskoulutusta lainkaan. Vastuu lisäkoulutuksesta on jätetty työnantajan vastuulle. Täydennyskoulutus auttaisi tarjoamaan tasa-arvoisempia terveyspalveluita.

Marja Hassinen

Sairaan- ja terveydenhoitaja, Master of Headache Disorders

Marja on työskennellyt laajasti päänsärkyhäiriöihin liittyvissä työtehtävissä potilasjärjestössä, tutkimushoitajana kliinisissä lääketutkimuksissa ja migreeniin liittyvässä sukututkimuksessa sekä päänsärkyhoitajan vastaanottoja pitäen.

  1. Stovner LJ, Zwart JA, Hagen K, Terwindt GM, Pascual J. Epidemiology of headache in Europe. Eur J Neurol. 2006;13(4):333-345. doi:10.1111/j.1468-1331.2006.01184.x
  2. Hirtz D, Thurman DJ, Gwinn-Hardy K, Mohamed M, Chaudhuri AR, Zalutsky R. How common are the “common” neurologic disorders? Neurology. 2007;68(5):326-337. doi:10.1212/01.wnl.0000252807.38124.a3
  3. Linde M, Gustavsson A, Stovner LJ, et al. The cost of headache disorders in Europe: the Eurolight project. Eur J Neurol. 2012;19(5):703-711. doi:10.1111/j.1468-1331.2011.03612.x
  4. Steiner TJ, Stovner LJ, Katsarava Z, et al. The impact of headache in Europe: principal results of the Eurolight project. J Headache Pain. 2014;15(1):31. doi:10.1186/1129-2377-15-31

NPS-FI-00173-06-2023