9.11.2020 Muut

Tiedäkö, miten hävität ympäristöystävällisesti vanhat lääkkeet ja muut apteekkivalmisteet?

Suomalaiset hävittävät lääkejätteensä kohtuullisen hyvin – noin 2/3 suomalaisista palauttaa lääkejätteet asianmukaisesti apteekkiin. Apteekkikeräyksen avulla on saavutettu hyvä kattavuus lääkejätteiden palautuspisteille.

Oikeanlainen lääkehävitys on ympäristöteko

Lääkejätteen palauttaminen apteekkiin on kotitalouksille yksinkertainen, ympäristöystävällinen ja helposti muistettava tapa päästä eroon lääkejätteestä. Kun vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet palautetaan apteekkiin, ne päätyvät jätteen käsittelylaitokselle poltettavaksi. Polttaminen korkeassa lämpötilassa (1100–1300 °C) on lääkejätteen suositeltavin hävittämistapa.

Virheellisesti hävitettyinä, eli kotitalousjätteen mukana tai viemäriin kaadettuna, lääkeaineet päätyvät ympäristöön, ja voivat aiheuttaa tarpeetonta haittaa ympäristölle.

Lääkejätteen syntymistä voi ehkäistä esimerkiksi aloittamalla uusi lääkitys pienimmällä mahdollisella pakkauksella. Jos lääke ei jostain syystä sovikaan, käyttämättä jää määrällisesti vähemmän lääkettä.

Näin palautat lääkejätteen:

Poista reseptilääkkeistä potilastietoja sisältävä ohjelappu tietosuojan vuoksi. Sen jälkeen erottele lääkkeet ja pakkausmateriaalit seuraavan ohjeen mukaisesti.

Lääkejäte palautetaan apteekkiin läpinäkyvässä muovipussissa ja pakkausmateriaali kierrätetään kotona.
Tabletit ja kapselit läpipainopakkauksessa

 • Poista ulkopakkaus ja palauta lääkkeet läpipainopakkauksessaan
 • Tabletit ja kapselit muovi- tai lasipurkissa
 • Poista ulkopakkaus ja palauta lääkkeet irrallisena läpinäkyvässä muovipussissa

Nestemäiset lääkkeet ja voiteet

 • Palauta alkuperäisessä sisäpakkauksessaan (pullo tai tuubi)

Jodipitoiset lääkkeet ja sytostaatit

 • Palauta ulkopakkauksessaan apteekkiin, erillisenä muusta lääkejätteestä

Lääkelaastarit (myös käytetyt, koska ne sisältävät edelleen lääkeainetta)

 • Taita laastari kaksin kerroin liimapinnat vastakkain ja palauta läpinäkyvässä muovipussissa

Ponnekaasua sisältävät inhalaattorit

 • Palauta apteekkiin, jos säiliössä vielä lääkettä jäljellä

Ruiskut ja neulat

 • Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä, esimerkiksi pakattuna läpäisemättömään muovipulloon tai lasipurkkiin

Muistathan, että eri vitamiinit, ravintolisät ja perusvoiteet voi hävittää seka- tai energiajätteenä eli niitä ei tarvitse palauttaa erikseen apteekkiin.

Miten kierrätät erilaiset lääkepakkausten materiaalit kotona?

Lääkepakkauksissa käytetään yleensä pakkausmateriaaleja, jotka soveltuvat kierrätettäväksi normaalisti, kun esimerkiksi kartonkipakkaukset. Poikkeuksen tekevät läpipainopakkaukset, jotka ovat alumiinin ja PVC-muovin yhdistelmiä. Näiden yhdistelmäpakkausten kierrättäminen ei ole vielä mahdollista, koska alumiinin erottaminen muovista ei toistaiseksi onnistu kotitalouksissa tai teollisessa mittakaavassa jätteenkäsittelyssä. Uusia keinoja kierrätyksen mahdollistamiseen etsitään koko ajan ja aiheen ympärillä tehdään myös kotimaista tutkimusta.

Näin kierrätät pakkausmateriaalit:

 • Pakkauskartonki kartonginkeräykseen
 • Pakkausseloste paperinkeräykseen
 • Alumiini-PVC läpipainopakkaus seka- tai energiajätteeseen
 • Alumiininen läpipainopakkaus metallinkeräykseen
 • Muovipurkki muovinkeräykseen
 • Lasipurkki lasinkeräykseen

Kannetaan jokainen kortemme kekoon

Suurin osa lääkeaineiden ympäristöjäämistä syntyy lääkkeiden normaalin käytön seurauksena, ihmiseritteiden mukana. Väestön ikääntyessä lääkkeiden normaalin käytön tuskin vähenee, joten ympäristövaikutusten hillitseminen muilla tavoin korostuu. Jokaisella meistä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, ettei ylimääräistä lääkejätettä päädy turhaan ympäristöön. Kysy rohkeasti neuvoa apteekin henkilökunnalta vanhojen lääkkeiden oikeaoppiseen keräykseen liittyen.

NPS-FI-NP-00013-03-23

Good practices for take-back and disposal of unused pharmaceuticals in the Baltic Sea region. Reports of the Finnish Environment Institute 34 | 2020.

Vivek Agarwal, Petteri Halli, Sampsa Helin, Fiseha Tesfaye, and Mari Lundström: Electrohydraulic Fragmentation of Aluminum and Polymer Fractions from Waste Pharmaceutical Blisters. ACS Sustainable Chem. Eng. 2020, 8, 4137−4145.