9.6.2022

Kipulääkkeiden vastuullinen käyttö

Avaimet kipupotilaan onnistuneeseen hoitoon ovat toimiva hoitosuhde ja riittävä ajan käyttö potilaan tutkimiseen ja kohtaamiseen. Hoidon perustan luo lääkkeettömät kivunhoitokeinot etenkin, kun kyseessä on pitkäaikainen kiputila. Myös lääkehoidot ovat olennainen osa kipupotilaan hoitokokonaisuutta.

Mitä on hyvä lääkehoito?

Hyvä lääkehoito pohjautuu yhdessä potilaan kanssa tehtyyn hoitosuunnitelmaan ja sopimukseen lääkehoidon toteutuksesta, tavoitelluista hyödyistä sekä pelisäännöistä etenkin niissä tilanteissa, kun käytetään lääkeaineita, joita tiedetään käytettävän myös päihtymystarkoituksessa.

Terveydenhuollossa täytyy kuitenkin muistaa, että myös nykyisten ja entisten päihdepotilaiden kipua tulisi hoitaa adekvaatisti, mutta huomioida aikaisemman tai olemassa olevan riippuvuuden aiheuttamat rajaukset lääkevalinnoissa. Mikäli vastaanotolle tulee potilas, jolla on tiedossa oleva päihdeongelma tai potilas on sellaisesta toipunut, tulisi jo heti alkuvaiheessa kertoa siitä aiheutuvat rajoitteet tiettyjen lääkeaineiden käytössä.

Opioidien käyttöä ja niiden määräämistä seurataan tarkasti

Seuranta on tuonut lisää tietoisuutta opioidien aiheuttamista haitoista ja vähentänyt myös niiden käyttöä etenkin heikkojen opiaattien osalta. Jokaisen lääkärin on hyvä muistaa, että useimmiten siirtyminen vahvojen opioidien käyttöön tapahtuu heikkojen opioidien kautta ja jokaisen heikon opioidin aloitus on tietoinen riski mahdolliselle opiaattiriippuvuuden syntymiselle.

Riippuvuusriskistä huolimatta lääkeryhmää ei kannata kuitenkaan välttää liikaa, koska sillä on tarpeellinen ja vakiintunut paikkansa kipupotilaiden lääkehoidossa. Mielestäni tie onnistuneeseen opiaatin aloitukseen rakentuu useista eri tekijöistä:

  1. vältetään aloittamasta potilaille, joilla selkeät kontraindikaatiot ja riskit päihdekäytölle
  2. keskivahvoja ja vahvoja opiaatteja ei aloiteta koskaan ilman selkeää etiologista syytä, joka perustelee aloitusta
  3. hoito pohjautuu aina lääkkeettömiin hoitokeinoihin ja potilaan sitoutumiseen kuntoutukseen
  4. riittävä lääkkeen käytön seuranta, joka tapahtuu tarvittaessa iterointien ja apteekkisopimusten kautta
  5. lääkehoidon tavoitteiden kirjaaminen
  6. lääkehoidon purkamisesta sopiminen, jos tavoitteita ei saavuteta tai potilas ei ole sitoutunut lääkehoitosuunnitelmaan tai potilaan parantuessa kivusta.

Osaan muistakin kivun hoidossa käytettyihin lääkeaineisiin liittyy riski väärinkäytölle ja näiden kohdalla edellä mainitut säännöt pätevät myös.

Toimiva hoitosuhde perustuu rehellisyyteen

Sekä lääkehoidon aloituksen ja seurannan tulee perustua yhdessä potilaan kanssa sovittuihin asioihin ja sopimuksen tulee pohjautua lääketieteelliseen tutkittuun tietoon. Toimiva hoitosuhde edellyttää myös rehellisyyttä ja potilaallekin on hyvä kertoa, jos lääkäri epäilee potilaan olevan mieltynyt lääkkeeseen. Etenkin opioidien käytössä tulee huomioida myös pitkäkestoiset haitat, joihin kuuluu myös opioidin aiheuttama kivun lisääntyminen. Tämän hoitona on opioidi lääkityksen vähentäminen / purkaminen eikä annostuksen nostaminen.

Kivun hoito on haastavaa, mutta myös palkitsevaa

Hoitopolun varrella on paljon kohtia, joissa voidaan onnistua, mutta myös haasteita voi ilmaantua. Tärkeintä on muistaa tiukan paikan tullen konsultoida ja miettiä hoitoa myös muiden kivunhoidon asiantuntijoiden kanssa, jolloin useimmiten vältetään myös kipulääkkeiden väärinkäyttöön liittyviä riskejä.

MULTI-FI-00724-06-2022

Juhani Juhola

Fysiatrian erikoislääkäri, LT

Juhani Juhola on tuki- ja liikuntaelin sekä kipuongelmien parissa työskentelevä syntyperäinen satakuntalainen, joka on koronan myötä alkanut kiinnostumaan erinäisistä nikkarointiprojekteista.

Lue myös