10.7.2020

Oikeanlainen säilytys on edellytys lääkkeen toimivuudelle

Farmasian ammattilaisille lause ”vain otettu lääke auttaa” on tuttu ja todeksi eletty päivittäin arjen työssä. Lääkehoidon onnistumisen kannalta yhtä tärkeää on myös se, miten otettavaksi määrätty lääke säilytetään.

Vain oikein säilytetty lääke toimii odotetusti. Säilytysolosuhteet ja kestoaika ovat lääkepakkauksen tärkeitä merkintöjä lääkkeen loppukäyttäjälle. Siksi niiden läpikäymiseen apteekissa kannattaa sijoittaa hetki aikaa.

Helteisen ja kostean kesän myötä lääkevalmisteiden oikeat säilytysolosuhteet on ajankohtaista nostaa esille. Korkeat tai matalat lämpötilat, valo ja kosteus vaikuttavat lääkkeiden fysikaalis-kemialliseen säilyvyyteen. Useimmat lääkevalmisteet kestävät lyhytaikaista altistusta korkeille lämpötiloille, mutta pidempiaikainen säilytys poikkeavissa olosuhteissa voi kiihdyttää lääkeaineen kemiallista hajoamista tai fysikaalista muuntumista. Viileä- ja kylmäsäilytystä vaativat tuotteet ovat usein herkimpiä.

Säilytysolosuhteet

Lääkepakkauksiin merkitään vaaditut säilytysolosuhteet sovituin standarditermein. Valmisteelle hyväksyttyihin säilytysolosuhteisiin vaikuttaa lääkemolekyylin koko ja kemiallinen reaktiivisuus, valmisteen apuaineet, lääkemuoto ja itse pakkaus. Säilyvyystutkimuksien perusteella hyväksytyissä säilytysolosuhteissa lääkeaine pysyy moitteettomana tiettyjen pitoisuusrajojen sisällä. Mikäli säilytysolosuhde muuttuu, lääkeaineen hajoaminen kemiallisten reaktioiden, kuten hydrolyysin tai hapettumisen kautta kiihtyy. Lääkeaine voi hajota kemiallisesti myös UV-valon vaikutuksesta. Näistä syistä lääkevalmisteissa on usein kehote säilyttää valmiste pakkauksessaan, valolta tai kosteudelta suojassa. Myös lääkevalmisteen fysikaaliset ominaisuudet, kuten maku, ulkonäkö, haju tai väri voivat muuttua olosuhteiden vaikutuksesta esim. liuottimen haihtuessa tai suolamuotoisen lääkeaineen kiteytyessä.

Kestoaika

Lääkevalmisteen kestoaika ilmoitetaan myyntipakkauksessa. Se perustuu aina valmistekohtaisiin tutkimuksiin, jotka viranomainen myyntilupahakemus-prosessin aikana arvioi ja hyväksyy. Hyväksytyn kestoajan puitteissa lääkevalmiste pysyy laatuvaatimusten mukaisena. Lääkkeet voivat vanhentua ennen merkittyä päiväystä, mikäli niitä ei säilytetä oikein.

Lääkevalmisteen myyntierille suoritetaan säilyvyysseurantaa myös niiden markkinoilla ollessa. Jos epäpuhtauksien määrän havaitaan nousevan tai lääkeaineen määrän laskevan yli sallitun rajan tietyn säilytysajan jälkeen, seurauksena voi olla lääkevalmisteen kestoajan lyhentäminen, säilytysolosuhteiden tai pakkausmateriaalin muutos.

Rinnakkaismaahantuotujen valmisteiden kohdalla kannattaa apteekissa huomioida, että valmisteen kestoaika voi olla eri sisä- ja ulkopakkauksissa.

Vanhentuneet lääkkeet aina apteekkiin

Lääkevalmisteita, joiden kestoaika on umpeutunut, ei tule käyttää ja niiden oikeanlainen hävittäminen on tärkeää. Vanhentuneet lääkkeet palautetaan apteekkiin hävitettäväksi, ei koskaan viemäriin eikä sekajätteen mukana kaatopaikalle. Asianmukaisen lääkkeiden hävittämisen ohjaaminen on vaikuttavinta ympäristötyötä, mitä farmasiassa voidaan paikallisesti tehdä.

Heidi Ikonen

Logistiikkajohtaja, Teva Finland & Sweden

Farmasian ammattilainen lääketeollisuudessa jo yli 15 vuoden ajan. Onnistuneen lääkehoidon puolesta puhuja. Vapaa-ajalla innostun joukkueurheilusta ja perheen kanssa puuhailusta.