15.3.2023

Lääke osana hoitopolkua

Jokaisen apteekin ammattilaisen tulee lisätä tietoisuutta lääkehoidoista ja rohkaista kysymään ja keskustelemaan lääkkeistä. Lääkehoidon onnistumisella on merkitystä sekä potilaan että yhteiskunnan näkökulmasta. Lääkehoidon onnistumisen edellytykset voi varmistaa LOTTA-tarkistuslistan avulla.

Lääkehoidon onnistumisen avaimet

LOTTA-lista on lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista lääkkeen käyttäjälle. Tarkistuslistan sisältö on suunniteltu siten, että se keskittyy kaikkein oleellisimpiin riskitekijöihin lääkehoidon toteutuksessa1. Tarkistuslista on lääkkeenkäyttäjän ja apteekin ammattilaisen yhteinen työkalu, kun etsitään ratkaisuja lääkehoidossa esiintyviin ongelmakohtiin.

Lääkehoidon onnistuminen on ennen kaikkea kiinni potilaan sitoutumisesta lääkehoitoon2. Hoitoon sitoutumisella tarkoitetaan sitä, miten hyvin henkilö omaksuu ja noudattaa lääkehoitoa. Tavallisia syitä hoitoon sitoutumattomuuteen ovat mm. taudin oireettomuus, kustannuksiin liittyvät syyt tai haittavaikutukset2. Lääkehoitoon sitoutumista parantaa hoidon toteutuksen selkeys ja terveydenhuollon ammattilaisten yhdenmukainen tuki.

Sujuvaan lääkehoitopolkuun saattaa jatkossa käytännössä kuulua myös kysymys, onko lääkevalmistetta saatavilla. Maailmalla tapahtuneiden viimeaikaisten isojen mullistusten vuoksi lääkkeiden toimitusketjut ovat olleet kovilla. Viranomaisille ilmoitettujen saatavuushäiriöiden lukumäärä on jatkuvassa kasvussa. Suomessa tilanne ei kuitenkaan missään nimessä ole toivoton. Saatavuushäiriöiden isosta lukumäärästä huolimatta, apteekista saa tarvitsemansa lääkevalmisteen yli 98% varmuudella3.

Lääkityslista apuna onnistuneessa lääkehoidossa

Säännöllisesti ylläpidetty ja aina mukana kulkeva lääkityslista on tärkeä työväline, jolla edistetään lääkehoitojen onnistunutta toteutusta. Kansallista sähköistä lääkityslistaa on työstetty Suomeen jo pitkään. Kela, THL ja Fimea aikovat saada listan käyttövalmiiksi vaiheittain vuoden 2025-2026 aikana. Kansallisen lääkityslistan käyttöönottoon asti kannustammekin terveydenhuollon ammattilaisia muistuttamaan lääkkeenkäyttäjää pitämään yllä henkilökohtaista lääkityslistaa ja kertomaan kaikesta lääkityksestään niin lääkärille kuin apteekkikäynnilläkin.

Ladattavan lääkityskortin voit tulostaa myös täältä

Apteekki osana lääkehoitopolkua

Lääkehoitopolku–teema alleviivaa terveydenhuollon ammattilaisten antaman tuen tärkeyttä, kun tavoitteena on onnistunut lääkehoito. Apteekki, lääkejakeluketjun viimeisenä lenkkinä ennen lääkkeenkäyttäjää, on luonteva osa terveydenhuoltoa, jossa farmaseuttisen lääkeneuvonnan saa lääkeoston yhteydessä korvauksetta, yksilöllisesti ja turvallisesti.  

Apteekin ammattilaisten rooli lääkehoitojen onnistumisen edistämisessä on merkittävä. Jokainen lääkkeen toimitustilanne on mahdollisuus lisätä tietoisuutta lääkehoidoista ja rohkaista lääkkeen käyttäjää kysymään ja keskustelemaan lääkkeistään. Lääkehoidon päivää vietetään apteekeissa vuoden jokaisena päivänä!

 

NPS-FI-00213-10-2023

Heidi Ikonen

Logistiikkajohtaja, Teva Finland & Sweden

Heidi Ikonen Farmasian ammattilainen lääketeollisuudessa jo yli 15 vuoden ajan. Onnistuneen lääkehoidon puolesta puhuja. Vapaa-ajalla innostun joukkueurheilusta ja perheen kanssa puuhailusta.