21.2.2022

Lääkevaihto apteekin arjessa – osa hoitoketjua

Lääkevaihto on arkipäivää apteekeissa, mutta ehtiikö farmaseutti kiinnittää siihen riittävästi huomiota arjen kiireessä? Ymmärtävätkö potilaat mitä lääkevaihto tarkoittaa? Mitä vaikutusta lääkevaihdon toteuttamisella tai toteuttamatta jättämisellä on lääkealan toimitusvarmuuteen?

Lääkevaihto potilaan näkökulmasta

Farmaseutin on monesti yksinkertaisinta toimittaa reseptissä määrättyä ja/tai potilaan aiemmin käyttämää valmistetta. Tämä on usein myös potilaan etu, sillä varsinkin monilääkityillä potilailla on riski valmisteiden sekaantumiseen. Joissakin tapauksissa potilas on jopa käyttänyt samanaikaisesti kahta eri valmistetta samasta lääkeaineesta.

Päivittäisessä työssä on kuitenkin myös tilanteita, joissa lääkevaihtoon joudutaan. Lääkärin määräämää tai potilaan aiemmin käyttämää valmistetta ei aina löydy apteekin varastosta tai hintaerojen takia lääkevaihto tulee puheenaiheeksi.

Useimmat potilaat suhtautuvat lääkevaihtoon myönteisesti ja luottavat valmisteen valinnassa farmaseutin näkemykseen. On kuitenkin potilaita, joita teho ja turvallisuus lääkevaihdon yhteydessä arveluttavat. Jotkut ovat kokeneet aiemman vaihdon yhteydessä tehon heikentyneen tai haittavaikutusten lisääntyneen.

Farmaseutti turvaa hoitomyöntyvyyttä

Lääkevaihdosta tiedotetaan varsin vähän. Potilaat saavat asiasta tietoa pääasiassa vain apteekissa reseptintoimituksen yhteydessä. Farmaseutin tulee toki kunnioittaa myös potilaan halua jättää vaihtamatta, mutta ainakin, jos hintaerot ovat suuria, on eettisesti oikein kerrata potilaalle lääkevaihdon periaatteet.

Farmaseutti voi kertoa potilaalle, että vaihdot ovat mahdollisia vain biologisesti samanarvoisiin ja yhtä turvallisiin valmisteisiin. Tähän kannattaa käyttää aikaa, koska asia on monille potilaille vaikea ja monimutkainen.

Farmaseutti voi pyrkiä parantamaan hoitomyöntyvyyttä myös suosittelemalla potilaalle valmistetta, jonka tuotemerkin potilas tunnistaa. Tuttu ja luotettava tuotemerkki parantaa potilaan luottamusta valmisteeseen ja sitä kautta hän todennäköisemmin myös ottaa hänelle määrätyn lääkehoidon.

Pitkäaikaishoidossa hoitomyöntyvyyttä parantaa myös se, että apteekki valitsee hyvän toimitusvarmuuden valmisteen, jota todennäköisesti on saatavana myös, kun potilas seuraavan kerran tulee hakemaan lääkettä. Potilaan etuhan on, että lääkevaihtoa ei jouduta toteuttamaan kovin usein.

Sekä apteekki että potilas voivat olla tyytyväisiä, kun asiakas joko saa aiemmin käyttämänsä tutun valmisteen tai lääkevaihdon kautta apteekin varastosta löytyneen korvaavan valmisteen. Mutta tuleeko apteekki ja lääkettä toimittava farmaseutti ajatelleeksi, että heillä voisi olla rooli myös lääkealan toimitusvarmuuden turvaajana?

Lääkevaihdon merkitys lääkealan toimitusvarmuuteen

Lääkeala poikkeaa muista kaupan aloista siinä, että se on haavoittuvampi toimitusketjun häiriöiden yhteydessä. Valmisteen tuotanto voi keskeytyä esimerkiksi jonkun toimitusketjun osapuolen onnettomuuden tai luonnonkatastrofin takia. Toimijan korvaaminen toisella on hidasta vaadittavan viranomaishyväksynnän takia, ja seurauksena voi olla pitkä toimituskatko.

Jos ongelma sattuu valmisteelle, jonka markkinaosuus on hyvin suuri, muut toimijat eivät todennäköisesti pysty paikkaamaan riittävän nopeasti. Lääkealallakaan ei nykyisin pidetä kustannussyistä ennakoitua menekkiä suurempia varastoja valmista tavaraa eikä tehtailla ole aina kapasiteettia vastata nopeasti yllättäviin kysynnän lisäyksiin. Näin ollen kyseistä vaikuttavaa ainetta ei välttämättä ole Suomessa saatavana ollenkaan muutamaan kuukauteen.

Apteekit voivat pienentää saatavuuskatkojen riskejä hajauttamalla toimituksiaan muutamalle luotettavalle toimijalle.

Farmaseutti osana onnistunutta hoitoketjua

Niinkin arkipäiväisellä asialla kuin lääkevaihdolla on suuri merkitys potilaiden lääkehoidon onnistumiseen ja jopa lääkealan toimitusvarmuuteen. Ei ole yhdentekevää, miten lääkevaihto toteutetaan apteekissa tai miten siitä potilaalle kerrotaan. Farmaseutti on tärkeä osa onnistunutta hoitoketjua.

Lisää luettavaa aiheesta:

Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta Loppuraportti (Dnro 3/26/2017) Viitehintajärjestelmään liittyvän neuvonnan toteutuminen apteekeissa ja lääkärin vastaanotolla – Tutkimus lääkkeiden käyttäjille, määrääjille ja toimittajille

https://www.kela.fi/documents/10180/30743212/Timonen_laakevaihto_tiivistelma_3_26_2017.pdf/bfe51f02-11bc-4e1a-967b-935205d831a3

Yle uutiset 12.11.21 Henkesi voi pelastua uuden lääkelistan ansiosta – epämääräisistä lääketiedoista halutaan eroon, mutta uudistuksessakin on pahoja puutteita.

https://yle.fi/uutiset/3-12181563

Lääkevaihto

Lääkevaihto eli geneerinen substituutio on käytäntö, jossa lääkärin määräämän lääkkeen tilalle vaihdetaan apteekissa edullisempi rinnakkaisvalmiste, jos sellainen on lääkkeestä markkinoilla.

MULTI-FI-NP-00047-02-2022

Johanna Varonen

Product Manager

Farmaseutti, jolla monivuotinen työkokemus lääketeollisuuden eri tehtävistä sisältäen rekisteröintiä, tuotevalikoiman hallintaa ja markkinointia. Erityisenä osaamisalueena rinnakkaisvalmisteiden markkinadynamiikka ja hinnoittelu. Vapaa-aikani täyttävät hevosharrastus ja koirien kanssa puuhailu.

Lue myös