20.4.2023

Nyt tuli pipi

Lapsiperheiden arki on touhua täynnä eikä haavereiltakaan vältytä. Lapsilla ja nuorilla esiintyy paljon erilaisia kiputiloja. Taaperoikäisillä liikkumisen kömpelyys yhdistettynä uteliaisuuteen aiheuttaa harmaita hiuksia vanhemmille. Päiväkodissa kiertää milloin mikäkin silmä-korva-hengitystieinfektio. Nuorten harrastukset ja omatoiminen liikenteessä oleminen aiheuttaa omat riskinsä. Kuinka apteekki huomioisi pienet kipupotilaat paremmin?

Kivuksi kutsutaan epämiellyttävää kokemusta, johon usein liittyy kudosvaurio tai sen uhka. Kipukokemus on eri tekijöidensä summa ja aina subjektiivinen. Lasten ja aikuisten kivun hoidossa on paljon yhtäläisyyksiä, mutta lapsia ei saa pitää pieninä aikuisina. Lisäksi mitä nuoremmasta kipupotilaasta on kyse, sitä todennäköisemmin joku muu hoitaa käytännön apteekkiasioinnit. Taitava farmasisti osaa hyödyntää ammattitaitoansa ja lähestyä tilannetta kokonaisvaltaisesti.

Kartoita tilanne

Ensinnäkin on tärkeää selvittää, millaisesta kivusta on kyse. Onko kyseessä yksittäinen akuutti vaiva vai kenties kroonisempi tai ainakin toistuva kiputila? Mistä kipu johtuu ja kuinka voimakkaana se koetaan? Vastaukset johdattavat meidät tekemään päätöksen tarvitaanko lääkäriä tai muun terveydenhuollon konsultaatiota ensiksi.

Toisekseen jos lapsiasiakas on itse mukana, niin ehdottomasti hänet tulee ottaa mukaan neuvontatilanteeseen! Vaikka itse tietäisitkin jo huoltajan kertoman perusteella mistä on kyse, niin samojen asioiden kysyminen suoraan lapselta tekee hänet osalliseksi hoitoa. Kuulluksi tuleminen on tärkeää meille kaikille, ihan pienestä pitäen. Osallisuus myös sitouttaa hoitoon. Empaattisella suhtautumisella voi olla jo itsessään kipua lievittävää vaikutusta.

Valitse viisaasti

Kattavan tilannekartoituksen jälkeen on helppoa neuvoa sopivimmat hoitokeinot. Kivun hoidossa lääkkeettömät hoidot ovat aina ensisijaisia. Keskeisiä keinoja ovat usein esimerkiksi kylmä- tai lämpöhoito, oikeanlainen liikunta ja elämäntavat.

Kivun lääkinnällisen itsehoidon lähtökohtana ovat parasetamoli- ja tulehduskipulääkkeet. Parasetamolia suositaan usein sen turvallisuuden takia. Toisaalta tulehduskipulääkkeet kuten ibuprofeeni voisivat olla tehokkaampia tulehduksellisten kipujen hoidossa. Parasetamolivalmisteiden rinnalla voi käyttää tulehduskipulääkkeitä, mutta käytön ei tule olla automaatio vaan aina tilanne- ja henkilökohtaiseen neuvontaan pohjautuvaa.

Lapsen käytössä oleva muu lääkitys tulee selvittää päällekkäisyyksien ja interaktioiden välttämiseksi. Jos valittu itsehoitoratkaisu osoittautuisikin riittämättömäksi, niin lääkärillä on laaja keinovalikoima käytettävissään. Tästä muistuttaminen voi olla hyvin rauhoittavaa sekä kipuilevalle lapselle että hänen huoltajilleen.

Lapsille tarkoitetuissa valmisteissa annostus on ilmoitettu ikävuosien ja painon perusteella, joista paino on yleensä tärkeämpi kriteeri. Farmasistin kannattakin muistuttaa huoltajaa varmistamaan ajantasainen paino: kasvukaudella se voi nousta vaivihkaa nopeastikin. Toisaalta huoltajat saattavat tietoisesti antaa suosituksia pienempiä annoksia mahdollisten sivuvaikutusten pelossa. Tällöin lääkevaste voi jäädä saamatta. Ohjeistetaan pitämään annokset suositusten mukaisina: ei liikaa eikä liian vähän.

Lääkemuotojen välillä on runsaasti eroja, mikä pitää ottaa huomioon valintaa tehdessä. Alle kouluikäisille nestemäiset lääkkeet ovat helpompia antaa verrattuna tabletteihin. Nestemäisen valmisteen etuna on myös vaikutuksen nopeampi alku. Erilaisista makuvaihtoehdoista löytyy kokeilemalla se parhaiten nielautuva valmiste. Nestemäisten lääkkeiden pitoisuuserojen myötä vähempikin nestemäärä voi riittää: tällöin kannattaa korostaa huoltajalle, ettei hän vahingossa anna samaa millilitramäärää kuin aiemmin.

Paikallisesti levitettävät kipugeelit ovat oivallinen vaihtoehto varttuneemmille lapsille. Suun kautta otettavat valmisteet ovat ensisijaisia verrattuna suppoihin. Suppojen haasteena on imeytymisen hitaus ja epätasaisuus, mikä voi johtaa lääkevasteen riittämättömyyteen.

Varaudu yllätyksiin eli lääkekaappi kuntoon

Lapsiasiakkaan huoltajille kannattaa samalla muistuttaa kodin lääkekaapin pitämisestä asianmukaisena. Eräät nestemäiset parasetamolivalmisteet säilyvät vain kuusi kuukautta avaamisesta, joten pullon kylkeen tulee merkitä avauspäivä.  Vanhentuneita lääkkeitä ei tule käyttää, sillä niiden teho on heikompi ja lapsipotilaan näkökulmasta myös maku tai haju saattaa olla muuttunut huonommaksi. Muutenkin haasteellinen hoitomyöntyvyys tuskin paranee!

Tuo omaa ammattitaitoasi esille suosittelemalla lapsen iän ja vaikkapa harrastuksen perusteella sopivia valmisteita. Päiväkoti-ikäiset sekä heidän huoltajansa arvostavat puuduttavia korvatippoja, jottei keskellä yötä tarvitse lähteä päivystykseen. Hankalasti nielautuvat tabletit voi päällystää hyvänmakuisella liukkaalla kalvolla. Harrastusten kipeyttämiin lihaksiin lämpögeelit tuovat helpotusta.

Lopuksi

Perheen arkea helpottavia ratkaisuja on runsaasti tarjolla eikä asiakas ole välttämättä niistä edes tietoinen. Pienikin apu ja vinkki on tervetullutta. Paremmin voiva lapsi edistää vanhempien jaksamista ja paremmin jaksavat vanhemmat vuorostaan edistävät lapsen hyvinvointia. Käytetään siis omaa ammattitaitoamme aktiivisesti!

 Tee ainakin nämä

  • ota lapsi osaksi neuvontatilannetta
  • selvitä kivun syy ja koettu voimakkuus
  • esittele rohkeasti eri hoitovaihtoehtoja

 

NPS-FI-00153-04-2023

Veli-Matti Surakka

Proviisori, eMBA

Veli-Matti on syntyperäinen savolainen. Hän on työskennellyt yli 10 vuotta avoapteekissa. Kolmen lapsen isänä hänen kotilääkekaappinsa muistuttaa jo apteekkien virallista palvelupistettä.

Lue myös