10.1.2023

Tasapainoa lääkkeiden saatavuuteen

Lääkkeiden saatavuushäiriöt kuormittavat apteekkien arkea, aiheuttavat huolta lääkkeiden käyttäjissä ja äärimmillään heikentävät lääkehoitojen toteutumista ja hoitomyöntyvyyttä. Haaste on koko lääkealan yhteinen ja ratkaisuja voidaan hakea yhteistyöllä. Jokainen voi kantaa kortensa kekoon.

Myyntivolyymien ennustettavuus

Lääkkeiden maahantuojana me Tevalla kiinnitämme erityistä huomiota myyntivolyymiemme ennustamiseen. Seuraamme ennustetarkkuuttamme kuukausittain: kuinka hyvin ennustimme kuluneen kuukauden myynnit kolme kuukautta aikaisemmin. Ennustetta korjataan välittömästi, kun tunnistamme muutoksen kysynnässä, tai vähintään kuukausittain.

Rinnakkaislääkkeissä nopeat muutokset kysynnässä ovat arkipäivää. Useimmiten taustalla on kilpailevan vaihtokelpoisen tuotteen toimituskatkos tai muutos hinnassa. Neljännes kaikista saatavuushäiriöilmoituksista yksilöi kysynnän muutoksen häiriön syyksi 1). Jos tarkastelu rajattaisiin rinnakkaislääkkeisiin, painoarvo olisi todennäköisesti vielä suurempi. Kokonaisuuden kannalta tällä on jo merkitystä.

Saatavuushäiriön syy v. 2021 Osuus syistä (%)
Kapasiteettiongelmat 32 %
Lisääntynyt kysyntä 25 %
Muu tuotantoon liittyvä syy 20 %
Jakeluhäiriö 8%
Tuotevirhe/laatuongelma 6 %
Vaikuttavan aineen saatavuus 5 %
Lupamenettelyt 2 %
GMB-vaatimuksista poikkeaminen 1 %

Kuva 1. Fimeaan ilmoitetut saatavuushäiriöiden syyt vuonna 20211).

Kysynnän muutoksiin reagoidaan

Mitä toisen maahantuojan toimituskatkokseen vastaaminen vaatii? Jos oma myyntivolyymimme viitehintaryhmässä on hyvä, lyhyisiin poikkeustilanteisiin riittää ennustepäivitys: varmuusvarastomme puskuri ja seuraavan toimituksen aikaistaminen riittävät. Pitkään katkoon vastaaminen vaatii jo erityisiä toimenpiteitä, varsinkin jos katko koskee suuren markkinaosuuden tuotetta. Silloin tarvitaan nopeaa reagointia, neuvottelua valmistavan tehtaan kanssa ja prioriteetin varmistamista.

Jos oma myyntivolyymimme on viitehintaryhmässä pieni, kaikkiin viitehintaryhmän katkoihin on haastavaa reagoida. Varmuusvarasto voi huveta muutamassa päivässä, eivätkä tehtaiden raaka-ainevarastot tai kapasiteetti jousta. Vaadittava muutos on usein liian suuri.

Apteekkivolyymi (pakkauksia) 12 kk Osuus-%
VIITEHINTARYHMÄ 1 250 000 100 %
Tuote 1 210 000 84 %
Tuote 2 40 000 16 %
VIITEHINTARYHMÄ 2 450 000 100 %
Tuote 1 410 000 91 %
Tuote 2 40 000 9 %
VIITEHINTARYHMÄ 3 880 000 100 %
Tuote 1 820 000 93 %
Tuote 2 60 000 7 %
Tuote 3 2500 0 %
1 580 000

Kuva 2: Esimerkki tilanteesta, jossa muiden on haasteellista, ellei mahdotonta reagoida tuotteen 1 toimituskatkokseen.

Maahantuojien reagointikykyä parantaa ennakoiva toimituskatkoista ilmoittaminen ja ilmoitusten oikea-aikainen ja realistinen päivittäminen. Saatavuuden läpinäkyvyys ja toimituskatkoista ilmoittaminen matalalla kynnyksellä on apteekkien ja lääkkeiden käyttäjien etu. Tämä on meille Tevalla tärkeä prioriteetti. Ilmoituksemme perustuvat aina tilannearvioon ja taustalla tehdään poikkeuksetta kaikki mahdollinen katkon ehkäisemiseksi vielä ilmoituksen jälkeenkin. Turha ilmoitus on kuitenkin parempi kuin myöhäinen ilmoitus – tai kokonaan ilmoittamatta jättäminen.

Apteekissa on mahdollisuus vaikuttaa

Vuonna 2021 ilmoitetuista saatavuushäiriöistä 70 % koski tuotteita, jotka ovat vaihdettavissa toiseen vastaavaan apteekissa. Sujuva myönteiseksi tehty vaihtotapahtuma tukee lääkkeenkäyttäjän luottamusta jakeluketjuun ja lisää hoitomyöntyvyyttä. Apteekin toiminnalla on suuri merkitys.

Infografiikka: lääkkeiden vaihtokelpoisuus Fimeaan v. 2021 tehtyjen saatavuushäiriöilmoitusten perusteella

Kun kriiseihin varautumista tutkittiin sairaalasektorilla vuonna 2021 Euroopassa, nousi varastonhallinta tärkeimmäksi COVID-19 opiksi. Vastaajista 57 % näki mahdollisuuksia parantaa sairaaloiden kriisivalmiuksia paremmalla varastonhallinnalla. 4) Myös Suomessa on käyty keskustelua sairaalavalikoimien tasapainottamisesta 1).

Sairaaloiden todellisuus ei ole suoraan verrattavissa apteekkeihin, mutta olisiko vielä tehtävissä jotain? Pitkäjänteisellä tasapainoisella varastonhallinnalla apteekki voi omalta osaltaan varmistaa lääkkeiden hyvää saatavuutta. Vaihtokelpoisia hintaputkeen hinnoiteltua edullisia valmisteita tulisi olla varastossa vähintään kaksi kustakin viitehintaryhmästä. Varaston jakautuminen tasaisesti muutaman vaihtoehdon kesken edesauttaisi todennäköisesti mahdolliseen toimituskatkoon reagoimista, mutta tukisi myös markkinaosuuksien tasapainottumista. Lääkemarkkinan tasapaino on mainittu yhdeksi keskeiseksi lääkkeiden saatavuutta ja huoltovarmuutta tukevaksi tekijäksi Suomessa. 1)

Varasto ei pysy tasapainossa itsestään, vaan vaatii yhdessä sovittuja linjauksia, toimenpiteitä ja jatkuvaa ylläpitoa. Kestävin lopputulos saavutetaan, mikäli varastopäätökset heijastuvat myös lääkkeiden toimittamiseen viitehintaputkesta. Myös toimittamiseen on hyvä sopia yhteiset säännöt ja luoda systematiikkaa. Lue lisää apteekin keinoista proviisori Veli-Matti Surakan artikkelista: Saatavuushäiriöt apteekin arjessa – mitä tehdä?

Suomi on pieni maa ja huoltovarmuutemme perustuu aina yhteiskunnan eri sektorien hyvään yhteistyöhön. Lääkkeissä huoltovarmuuden varmistamiseen tarvitaan kaikkien toimenpiteitä.3) Euroopan tasolla yhteistyön merkitys ja lääkkeiden eritysasema on jo tunnistettu ja yhteistyötä tiivistetään.2) Tarvitaan paikallisia toimenpiteitä ja yhteistyötä, mutta myös eurooppalaiset hartiat.

MULTI-FI-00916-1-23

Liisa Rautiala

Johtaja, rinnakkaislääkkeet

Kauppatieteilijä lääkealalla kolmannessa polvessa. Runsaan kahdenkymmenen työvuoden jälkeen edelleen onnistuneesta lääkehoidosta intohimoisesti innostunut. Lataudun perheen kanssa arjen touhuissa. Lukeminen, mökkeily ja luonnon rauha lähellä sydäntä.

  1. Lehtinen Julia; Linnolahti, Johanna; Luhtanen, Päivi; Myllyntausta, Minna. Lääkkeiden saatavuus Suomessa: Katsaus lääkkeiden saatavuushäiriöihin. Fimea kehittää, arvioi ja informoi: 8/2022 https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7299-38-8
  2. Jongh, T, Becker, D, Boulestreau, M, ym. Future-proofing pharmaceutical legislation: study on medicine shortages: final report (revised). European Commission, DirectorateGeneral for Health and Food Safety. 2021 https://data.europa.eu/doi/10.2875/211485
  3. Huoltovarmuus Suomessa. https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/tietoa-huoltovarmuudesta/huoltovarmuus-suomessa
  4. EAHP Survey on the future crisis prepadness of hospital pharmacies. Lessons learned form COVID-19. 2021. https://www.eahp.eu/sites/default/files/eahp_survey_on_the_future_crisis_preparedness_of_hospital_pharmacies.pdf