Ympäristövastuu on tärkeä osa Tevan toimintakulttuuria

Tevalla ympäristön huomioiminen on luonnollinen osa vastuullista liiketoimintaa.  Ympäristöohjelmamme asettaa konkreettiset tavoitteet, joilla pyrimme minimoimaan toimintamme ympäristöjalanjälkeä mm. vähentämällä tuotannossa syntyviä kasvihuonekaasuja, panostamalla uusiutuvan energian käyttöön ja huolehtimalla tehokkaasta kierrätyksestä.

Tevalla ympäristön huomioiminen on luonnollinen osa vastuullista liiketoimintaa. Teva Pharmaceuticals julkaisee vuosittain Social Impact –raportin, johon on koottu toimintaperiaatteemme ja toimintamme yhteiskunnalliset vaikutukset.

Raportti noudattelee kansainvälistä YK:n Kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa (Sustainable Development Goals, SDGs 2030), jossa huomioidaan ympäristö, talous ja ihminen.

Raportti sisältää myös yrityksemme ympäristöohjelman. Lue viimeisin Social Impact –raportti alta.

Lue raportti

Konkreettiset ympäristötavoitteet

Tevan ympäristöohjelmassa on asetettu konkreettiset tavoitteet, joilla pyritään minimoimaan toiminnan ympäristöjalanjälkeä mm. vähentämällä tuotannossa syntyviä kasvihuonekaasuja, panostamalla uusiutuvan energian käyttöön ja huolehtimalla tehokkaasta kierrätyksestä. Tevan yli 70 tuotantolaitoksessa maailmanlaajuisesti kiinnitetäänkin jatkuvasti enemmän ja enemmän huomiota energian ja puhtaan veden kulutukseen sekä pakkausjätteen määrän vähentämiseen.

ympäristöohjelman tavoitteet Yhtiömme vuosille 2012-2020 suunnitellun ympäristöohjelman tavoitteet on kaikki onnistuttu
saavuttamaan ja parhaillaan työstämmekin uusia tavoitteita toiminnan negatiivisten ympäristövaikutusten pienentämiseksi edelleen.

 

Paras palaute ympäristötoimiemme tehokkuudesta on kansainvälisen CDP- organisataation (Carbon Disclosure Project vuonna 2018 myöntämä tunnustus (score A-) toimistamme ympäristönmuutoksen hillitsemiseksi.

Uusi tieto apuna lääkeainejäämien vähentämisessä

Tutkimustieto lääkeainejäämien haitoista ympäristössä on lisääntynyt valtavasti 2000-luvulla. Lääkeainejäämät ovat väistämätön seuraus lääkevalmisteen käytöstä, kun elimistöstä erittynyt lääkeaine tai sen aktiiviset hajoamistuotteet kulkeutuvat kunnallisten jätevesien kautta ympäristöön.

Suurin osa ympäristön lääkeainejäämistä syntyykin oikein käytetyistä lääkkeistä normaalikulutuksen seurauksena. Väestönkasvun, ikääntymisen ja kaupungistumisen myötä lääkeainejäämät jätevesissä lisääntyvät ja paikallistuvat. Myös modernien analyysimenetelmien kehitys mahdollistaa yhä pienempien lääkejäämäpitoisuuksien havaitsemisen.

Lääketeollisuuden, rooli ja vastuu korostuvat lääkekehityksessä sekä tuotantolaitoksissa. Teva on yksi maailman suurimmista lääkevalmistajista, joten meillä on jo kokomme puolesta vastuu huolehtia tuotantomme kestävyydestä myös ympäristönäkökulmasta. Toimimme asetetun lainsäädännön, viranomaisohjeiden ja ympäristönsuojeluun tarkoitettujen määräysten mukaisesti.  Ympäristölainsäädäntö ja viranomaismääräykset eri maiden välillä vaihtelevat edelleen paljon, ja osin sen vuoksi tuotantolaitosten yhtenäisten toimintamallien luominen on hidasta. Työ lääkejäämien ympäristöön kulkeutumisen estämiseksi tuotantolaitoksissa on käynnissä.

Ennaltaehkäisevillä sisäisillä toimilla ja ISO-laatujärjestelmän ympäristöohjeita noudattamalla, Tevan tuotantolaitoksissa raportoitujen yksittäisten lääkeainepäästötapahtumien määrässä on saatu aikaan merkittävä parannus; vuodesta 2017 raportoituja tapauksia on pystytty vähentämään lähes 80%.

Yhdessä hyvä tulee

Koska kyse on globaalista haasteesta, sen ratkaisemiseen tarvitaan koko toimialan yhteistyötä. Tässä yhteistyössä Teva on vahvasti mukana. Kehittämme jatkuvasti omaa toimintaamme ja vaikutamme kansainvälisissä kattojärjestöissä ja yhteishankkeissa, joissa maailmanlaajuisia tavoitteita ja säädöksiä asetetaan tulevaisuudessa.

Myös yksittäinen ihminen voi olla ennaltaehkäisevässä työssä mukana. Lääkkeiden oikea käyttö vain tarpeeseen ja lääkärin ohjeiden mukaisesti on oikeasti vaikuttavaa ympäristötyötä. Käyttämättä jääneiden ja vanhentuneiden lääkkeiden asianmukainen hävittäminen on tärkeä osa lääkeainejäämien ympäristöön päätymisen ehkäisyssä. Käyttämättä jääneet lääkkeet tulee aina palauttaa apteekkiin hävitettäväksi.

 

FI/CORPI/20/0022/04/2020