Yritysvastuu

Yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa.

Yhteistyön tarkoituksena on edistää terveydenhuollon ammattilaisten lisäkoulutusta ja kustannustehokkaiden rinnakkaislääkkeiden käyttöönottoa sekä jakaa tietoa uusista lääkeinnovaatioista. Edullisten rinnakkaisvalmisteiden ansiosta yhä useammalla ihmisellä on saada entistä parempaa lääkitystä. Erityisesti pitkäaikaisessa ja jatkuvassa lääkehoidossa sekä potilaalle että yhteiskunnalle aiheutuvilla hoitokustannuksilla on iso merkitys. Lääketieteellisten innovaatioiden syntymisen ja hoitojen kehittymisen kannalta yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa on välttämätöntä.

Vastuullisesti toimivan yrityksen toimintaan kuuluu avoimuus ja toiminnasta raportointi. Suomessa Teva Finland Oy on Rinnakkaislääketeollisuus ry:n jäsen. Rinnakkaislääketeollisuus ry:n jäsenenä olemme sitoutuneet julkistamaan terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille kohdistuvat taloudelliset suhteet ja etuudet. Vuoden 2018 osalta tiedot maksetuista etuuksista on julkaistu kesäkuussa. Raporttiin pääset tutustumaan täältä.

Ympäristövastuu

Lääkeainejäämien kulkeutuminen ympäristöön on globaalihaaste. Lääkeainejäämät ovat väistämätön seuraus lääkevalmisteen käytöstä, kun elimistöstä erittynyt lääkeaine kulkeutuu kunnallisten jätevesien kautta ympäristöön. Suurin osa ympäristön lääkeainejäämistä syntyykin oikein käytetyistä lääkkeistä. Ennaltaehkäisevässä työssä jokainen voi olla mukana.

Tutkimustieto lääkeainejäämien haitoista ympäristössä on lisääntynyt valtavasti 2000-luvulla. Lääkeaineita ja niiden hajoamistuotteita päätyy ympäristöön monesta kanavasta. Merkittävä osa ympäristön lääkejäämistä syntyy oikein käytetyistä lääkkeistä humaanikulutuksen seurauksena. Väestönkasvun, ikääntymisen ja kaupungistumisen myötä lääkeainejäämät jätevesissä lisääntyvät ja paikallistuvat. Myös modernien analyysimenetelmien kehitys mahdollistaa yhä pienempien lääkejäämäpitoisuuksien havaitsemisen.

Käyttämättä jääneiden ja vanhentuneiden lääkkeiden asianmukainen hävittäminen on tärkeä osa lääkeainejäämien ympäristöön päätymisen ehkäisyssä. Käyttämättä jääneet lääkkeet tulee aina palauttaa apteekkiin hävitettäväksi.

Lääketeollisuuden, meidän, rooli ja vastuu korostuvat lääkekehityksessä sekä tuotantolaitoksissa. Tevan yli 70 tuotantolaitoksessa maailmanlaajuisesti kiinnitetäänkin jatkuvasti enemmän ja enemmän huomiota energian ja puhtaan veden kulutukseen sekä pakkausjätteen määrään. Tevalla, globaalina johtavana geneeristen tuotteiden valmistajana ja aktiiviaineiden tuottajana on vastuullisena yrityksenä vahva tahto toimia asetetun lainsäädännön, viranomaisohjeiden ja muiden ympäristön suojeluun tarkoitettujen määräysten mukaisesti. Vuosien 2012 ja 2018 välillä olemme onnistuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 23%. Vuonna 2018 uusiutuvan energian osuus koko energian käytöstä oli n. 29%. Tuotannossa myös jätteiden kierrätys on keskeistä. 52% syntyneestä jätteestä onnistutaan nykyään kierrättämään.

Lue Tevan vuoden 2018 Social Impact raportti.

Lue raportti