Tuotelanseeraus Tevalla – projektinhallintaa ja kansainvälistä yhteistyötä

Uuden tuotteen lanseeraaminen on monitahoinen kokonaisuus. Portfoliomanagerimme Jaana Heikkilä läpivalaisee prosessin.

Tuotevalikoiman ylläpitäminen ja uusien tuotteiden lanseeraaminen perustuvat tarkkaan markkinaseurantaan. Seuraamme toimintaympäristön muutoksia ja mitä valmisteita lääkemarkkinoille tulee sekä minkälaisia tuotekehitysprojekteja alalla on meneillään.

Arvioimme jatkuvasti myös omia tulossa olevia valmisteita, miltä kilpailuasetelmat näyttävät nyt – ja miltä niiden odotetaan näyttävän lanseeraushetkellä.

Pitkä tie kehityksestä lanseeraukseen

Teva on globaali yhtiö ja meillä on vahva, keskitetty organisaatio. Tuotekehitysprojekteja on meneillään tälläkin hetkellä satoja. Itse kehitystyö ja dokumentaation valmistelu vievät vuosia.

Kun dokumentaatio on valmis, sen perusteella haetaan myyntilupaa lääkeviranomaisilta. Prosessi etenee viranomaisten antaman aikataulun mukaan – arvio myyntiluvan ajankohdalle voidaan laskea jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Tätä aikataulua vasten peilataan tuotannon valmiutta ja asetetaan tavoitelanseeraushetki.

Tuotannon suunnittelu lanseeraustoimituksia varten käynnistyy vähintään vuosi ennen tuotteen markkinoille tuloa. Tuotteen tulee olla hyvissä ajoin perustettuna eri järjestelmissä, ensimmäiset tilausmäärät ja juoksevat ennusteet näkyvissä tehtaalla, kansalliset käännökset teksteistä valmiina, myyntiluvan jälkeen pakkausmateriaalit toimitettuna painovalmiina tehtaalle ja niin edelleen.

Lanseerausprosessi kuvana.

Lanseerausprosessi kuvana.

Osastorajat ylittyvät

Kaikkien toimien seuraaminen vaatii paitsi prosessin- ja projektinhallintaa myös tiivistä yhteistyötä eri osastojen kanssa (rekisteröinti, markkinointi, laatu, lääketurva sekä logistiikka).

Viimeistään pakkausmateriaalien lähetyksen jälkeen alkaa pakkausaikataulun tarkempi seuraaminen. Tässä kohtaa yhteistyö tiivistyy tehtaan yhteishenkilön ja logistiikan kanssa. Tuotannon aikataulun vahvistuttua aikataulutetaan loput toimet ja varmistutaan siitä, että kaikki on valmiina lanseeraushetkellä – esimerkiksi tuote on perustettuna tukkuliikkeen järjestelmissä.

Viime metreillä seurataan vielä tuotteen saapumista tukkuun, kauppaan vapautusta ja tiedotetaan sisäisesti ja ulkoisesti.
Lanseeraamalla uusia tuotteita varmistamme kiinnostavan tuotevalikoiman ja pysymme kilpailukykyisenä muiden toimijoiden rinnalla.

Onnistumme yhdessä

Lanseeraamistyö on tiivistä yhteistyötä paikallisesti ja Euroopan laajuisesti. Yhteinen tavoite sitoo meidät yhteen ja on erittäin palkitsevaa tehdä työtä, ylittää haasteet ja onnistua osaavien kollegoiden kanssa.

Tevalla onnistumiset muistetaan ja niitä juhlitaan yhdessä. Myös kansainväliset kollegat tulevat läheisiksi riippumatta organisaatiosta ja/tai kansalaisuudesta.

Navigointitaidot tarpeen jättiyrityksessä

Motivoidun työssäni siksi, että tekemiselläni on merkitystä. Edulliset rinnakkaislääkkeet mahdollistavat lääkityksen yhä useammalle ihmiselle ja etenkin pitkäaikaisessa hoidossa hoitokustannuksilla on merkitystä sekä potilaalle että myös yhteiskunnalle.
Joskus hoitoon sitoutuminenkin voi olla kustannuskysymys. Tevan yksi tärkeimmistä missioista onkin taata ihmisille onnistunut lääkehoito.

Oma roolini isossa globaalissa yhtiössä vaatii monipuolisia navigointitaitoja. Rooli opettaa lisäksi selviämään muutostilanteissa. Olen päässyt vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan haluan kehittyä tai mihin tehtäviin haluan enemmän jatkossa keskittyä. Muutos luo myös uusia mahdollisuuksia. Fuusioissa olemme onnistuneet useammassa sisäisessä siirrossa osastolta toiselle – itsekin aloitin rekisteröintitehtävissä ja siirryin portfolioon vuonna 2012.

Lue myös: Lääkkeiden saatavuus: Valmiimpina koronan toiseen aaltoon
Lue myös: Lasse Rautiainen: Turvaominaisuudet käytössä jo lähes kaikissa lääkepakkauksissamme
Lue myös: Oikeanlainen säilytys on edellytys lääkkeen toimivuudelle

 

 

Jaana Heikkilä

Teva Finlandin Portfoliomanageri

Parikymmentä vuotta sitten lääketeollisuudesta paikkansa löytänyt farmaseutti. Vapaa ajalla haastan itseäni liikunnan parissa mm. Karate-tatamilla ja Crossfit-salilla. Pidän projekteista niin työssä kuin vapaa-ajalla – vapaalla kesämökki on koko perheen yhteinen projekti.