11.5.2022 Kipu ja särky

Pitkittynyt päänsärky: onko kyseessä jatkuva päänsärky vai krooninen migreeni?

Jatkuvan päänsäryn ja kroonisen migreenin oireet ja niiden esiintyvyys muistuttavat toisiaan, mutta oikean ja tehokkaan hoidon varmistamiseksi on tärkeää erottaa kummasta on kyse.

Keskimäärin joka kymmenes ihminen kärsii migreenistä. Kroonista migreeniä sairastaa vain pieni osa migreenipotilaista (noin 8 %), ja väestötasolla esiintyvyys on 1-2%1.  Pitkäkestoinen pääkipu voi kuitenkin johtua myös jatkuvasta päänsärystä. Miten kroonisen migreenin ja jatkuvan päänsäryn erottaa toisistaan?

Jatkuva päänsärky

Päänsärky on yleinen oire, jota lähes jokainen kokee jossakin elämän vaiheessa. Kun jomottava, tykyttävä ja puristava päänsärky on pitkittynyt ja oireita on ollut vähintään 15 päivänä kuukaudessa viimeisen kolmen kuukauden aikana, puhutaan jatkuvasta päänsärystä. Pitkittynyt päänsärky on haitallista, koska se laskee työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua.

Tyypillisiä syitä jatkuvaan päänsärkyyn ovat:

  • stressi
  • lihasjännitys
  • hammaspurennan ongelmat
  • väsymys ja univaje
  • masennus

Miten jatkuvaa päänsärkyä hoidetaan?

Pitkittyneen päänsäryn hoidon kulmakivi on lääkkeettömät hoitomuodot, joista keskeisimpiä ovat liikunta, terapeuttinen harjoittelu, kognitiivis-behavoriaalinen terapia ja fysikaaliset hoidot.

Hoidon kannalta on tärkeää tunnistaa tekijät, jotka aiheuttavat päänsärkyä. Toisinaan syy pitkittyneeseen päänsärkyyn löytyy elintavoista ja toimintatavoista, joista tyypillisimpiä ovat huono työergonomia, stressi ja arjen kuormittavuus. Lääkkeettömässä hoidossa pyritään edistämään muiden muassa työergonomiaa, työn tauottamista ja elintapoja.

Jatkuvaa päänsärkyä hoidetaan myös lääkehoidolla, mutta käytössä ovat eri lääkkeet kuin migreenin hoitoon käytettävät täsmälääkkeet. Kipulääkitys suunnitellaan aina yksilöllisesti kipuongelma, muut sairaudet ja niiden riskitekijät sekä psykososiaalinen tilanne huomioiden.

Lääkehoidossa suositellaan ensisijaisesti pitkävaikutteisia valmisteita, jolloin hoitovastekin saattaa tulla vasta viikkojen kuluttua. Päänsäryn luonteesta riippuen sitä voidaan hoitaa tulehduskipulääkkeillä ja parasetamolilla. Lisäksi trisyklisiä masennuslääkkeitä voidaan käyttää yhtenä hoitomuotona. Tulehduskipulääkkeiden pitkäaikaista käyttöä ei kuitenkaan suositella.

Krooninen migreeni

Yleisimmät migreenityypit ovat auraton ja aurallinen migreeni. Aurallisessa migreenissä päänsärkyä edeltää valo-, kuulo- ja näköherkkyys. Aurattomassa migreenissä päänsärky alkaa äkisti ilman edeltäviä oireita. Muita migreenin tyypillisiä oireita ovat pahoinvointi, oksentelu ja aivosumu.

Lue lisää eri migreenityypeistä ja –oireista tästä 

Kun migreeni kroonistuu, kipu muuttaa muotoaan. Selkeät kipupiikit vähenevät ja päänsärystä tulee jatkuvaa. Myös auraoireet saattavat vähentyä tai hävitä kokonaan. Kroonisesta migreenistä puhutaan silloin, kun päänsärkypäiviä on vähintään 15 kuukaudessa ja näistä vähintään 8 täyttää migreenin diagnostiset kriteerit edeltävän kolmen kuukauden aikana.

Jos päänsärky laukeaa tyypillisesti rasituksen, alkoholin tai tietyn ruoka-aineen seurauksena, kyseessä on todennäköisesti migreeni. Toisinaan krooninen migreeni myös oireilee enemmän kohtauksittain, mikä ei ole tyypillistä jatkuvassa päänsäryssä.

Miten kroonista migreeniä hoidetaan?

Kroonisessa migreenissä lääkehoidon kulmakivi on estolääkitys, jonka tarkoituksena on vähentää migreenikohtausten määrää ja auttaa elämään tavallista arkea.

Estolääkitys suunnitellaan kolmen kuukauden jaksolle, jonka jälkeen tilannekuva oireista ja hoidon etenemisestä tarkastetaan uudelleen. Hoidon seuraaminen on tärkeää, jotta oireettomina aikoina voidaan kokeilla lääkkeettömiä jaksoja. Jos migreenikohtauksen oireena on lievää päänsärkyä, sitä voi hoitaa apteekista saatavilla kivun hoitoon tarkoitetuilla itsehoitolääkkeillä.

Lääkehoidon lisäksi kroonisen migreenin hoidossa on tärkeää kiinnittää huomiota muihin tekijöihin, joilla on vaikutusta migreenin puhkeamiseen. Toisinaan migreeni voi kroonistua itse migreenin, jännityspäänsäryn ja lääkkeiden liikakäytön seurauksena. Sen vuoksi lääkkeetön hoito ja kuntoutus ovat tärkeitä kroonisen migreenin hoidossa. Lääkkeettömässä hoidossa pyritään löytämään ratkaisuja, joiden avulla migreenin puhkeamista voidaan ehkäistä elintapojen ja toimintatapojen kautta.

Miten jatkuvan päänsäryn ja kroonisen migreenin erottaa toisistaan?

Kroonisen migreenin ja jatkuvan päänsäryn erottaminen toisistaan on toisinaan vaikeaa, sillä oireet ovat samankaltaisia. Oikean diagnoosin tekeminen on kuitenkin tärkeää, jotta päänsäryn oireita hoidetaan oikein ja tehokkaasti.

Pitkittynyt päänsärky on aina syytä tutkia lääkärin vastaanotolla. Samalla lääkäri voi poissulkea muut päänsärkyä aiheuttavat tekijät, kuten sairaudet. Lääkäri etsii oirekuvan, tutkimuksen ja haastattelun perusteella vastauksen siihen, onko kyseessä jatkuva päänsärky vai krooninen migreeni.

NPS-FI-00156-04-2023

  1. Artto V, Kallela M. Krooninen migreeni. Duodecim 2019;135:1337–44