Betolvex kaamos-kampanja: kirkasvalolaitteen arvonta Facebook ja Instagram tammikuu 2022

Arvonnan säännöt

Järjestäjä

Teva Finland Oy, Keilaranta 10 E, 02150 Espoo (jäljempänä järjestäjä).

Palkinnot

Arvonnan palkintona on yhteensä 4 kpl Innolux Valovoima Mini kirkasvalolaitteita. Kirkasvalolaitteita arvotaan 2 kpl Facebookissa ja 2 kpl Instagramissa. Yhden palkinnon arvo on noin 179 euroa.

Kilpailuun osallistutaan näin:

– Kirjoita kommenttikenttään mikä on sinun mielestä parasta alkuvuodessa – uuden harrastuksen aloittaminen, talvipakkaset vai jo tulevan talviloman tai peräti kesän odotus?

– Tykkää teva finland itsehoidon FB – sivuista/ seuraa teva finland itsehoidon IG-sivua.

Palkinnot arvotaan kaikkien arvontaan em.tavoilla osallistuneiden kesken.

Palkinto luovutetaan voittajalle erikseen sovittavalla tavalla. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai luovuttaa edelleen. Osallistuja ei voi esittää rahallisia tai muita vaatimuksia järjestäjälle.

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki luonnolliset, osallistuessaan 18 vuotta täyttäneet henkilöt pois lukien Teva Finland Oy:n henkilökunta tai heidän perheenjäsenensä. Yksi henkilö voi osallistua arvontaan yhden kerran. Kampanjan järjestäjä pidättää oikeuden hylätä sellaiset osallistujat, jotka ovat rikkoneet sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Osallistumisaika

Osallistumisaika alkaa tiistaina 11.1.2022 ja päättyy sunnuntaina 16.1.2022 klo 18:00. Palkinnot arvotaan viimeistään tiistaina 18.1.2022.  Arvonnan voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

Kuinka palkintojen saavuttamiseen ja arvontaan voi osallistua

Kirjoittamalla kommenttikenttään mikä on sinun mielestä parasta alkuvuodessa – uuden harrastuksen aloittaminen, talvipakkaset vai jo tulevan talviloman tai peräti kesän odotus ja tykkäämällä teva finland itsehoidon FB – sivuista/ seuraamalla teva finland itsehoidon IG-sivua.

Kirkasvalolaitteen arvontaan voi osallistua em. tavoin. Kirkasvalolaitteita arvotaan 2 kpl Facebookissa ja 2 kpl Instagramissa.

Tietosuoja

Keräämme ja käsittelemme annettuja yhteystietoja arvonnan voittajien tavoittamiseksi. Osallistumalla kilpailuun hyväksyn tietojeni tallentamisen kilpailua varten ja nimeni julkistuksen mahdollisen voiton kohdalla. Kerätyt henkilötiedot tuhotaan tietoturvallisesti arvonnan päätyttyä. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Voit tutustua rekisteriselosteeseen uudistuneilla verkkosivuillamme www.tevafinland.fi kohdassa ”Tietosuoja”.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjän vastuu arvonnan osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon.

Vastuustavapautumisperuste

Järjestäjä ei vastaa missään muodossa välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat kilpailuun osallistumisesta.

Arvonnan ennenaikainen päättäminen

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää arvonnan milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syitä mainitsematta. Järjestäjä käyttää tätä mahdollisuutta erityisesti, jos kilpailua ei voida toteuttaa asianmukaisesti säännöissä mainitulla tavalla. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa osallistumisehtoja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta tai erillistä tiedonantoa, jos oikeudelliset tai todelliset syyt näin vaativat. Osallistumissääntöjen voimassa oleva versio on luettavissa www.tevafinland.fi

Oikeustien poissulkeminen

Arvonnan tulos on lopullinen, eikä tuloksesta voi valittaa. Oikeustien käyttäminen on poissuljettu.

Arpajaisvero

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron tässä virallisissa säännöissä ilmoitetuista arvottavista palkinnoista.

Palkinnon luovutus / julkisuus

Järjestäjä ilmoittaa arvotusta voitosta voittajille henkilökohtaisesti sekä julkaisussa. Mikäli voittajaa ei tavoiteta arvonnan yhteydessä ilmoitettujen yhteystietojen avulla 2 viikon sisällä arvonnasta, voittajan oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta. Palkinnon luovutuksesta sovitaan erikseen. Järjestäjä ei vastaa niiden tietojen paikkansapitävyydestä, jotka voittaja on antanut palkinnon luovuttamista varten. Voittaja ei ole velvoitettu ottamaan palkintoa vastaan. Osallistumalla arvontaan osanottajat myöntävät järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Lisäksi palkinnon voittajan nimeä voidaan käyttää Teva Finland Oy:n mainonnassa ilman erillistä suostumusta ja korvausta. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Arvontaa koskee Suomen laki. Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä.