Myyntilupatiimi on näköalapaikalla tuotemuutoksissa

Myyntilupa-asiantuntijan työnkuva on moniulotteinen. Se on tarkkaa työtä, joka vaatii paitsi vankkaa farmaseuttista osaamista myös sujuvaa yhteistyötä eri osastojen ja viranomaisten kanssa. Tuotemuutokset voivat vaatia kuukausien tai vuosien työn, ennen kuin ne näkyvät apteekissa ja loppukäyttäjällä. Mitä myyntilupaosastolla tehdään, jotta muutokset lääkevalmisteisiin saadaan tehtyä? Entä millaisia vaiheita se sisältää?