Urapolulla Pilvi Myllymäki

Lääketurvassa yksittäinen raportoitu haittavaikutus on pieni, mutta konkreettinen lääketurvallisuusteko.

Proviisori lääketurvapäällikkönä Tevalla

Aloitin työni Tevan lääketurvaosastolla keväällä 2019. Kuluneiden kuukausien aikana on ollut ilo huomata, että proviisorin tutkinto on antanut hyvät valmiudet lääketurva-asioiden parissa työskentelyyn. Työssäni tarvitsen niin farmakologiaan, käytännön lääkehoitojen toteutukseen kuin farmasian teknologiaankin liittyviä tietoja. Farmasistin perusosaamista tarvitaan päivittäin, ja se on asia, josta työssäni pidän. Tunne siitä, että osaamistani tarvitaan, tekee työstä merkityksellistä.

Kehitysvaiheessa saadaan paljon perustietoa lääkkeen tehosta ja turvallisuudesta. Kliinisissä tutkimuksissa tutkittavien potilaiden määrä on kuitenkin suhteellisen pieni, ja tutkimuksista joudutaan rajaamaan pois erilaisia ryhmiä, kuten iäkkäät tai monisairaat potilaat. Siksi on välttämätöntä kerätä tietoa haittavaikutuksista ja lääkkeen turvallisuudesta myös markkinoille tulon jälkeen, kun lääkettä käyttää aiempaa moninkertaisesti suurempi joukko. Tehtävänkuvani Tevalla on laaja, mutta pieni ja tärkeä osa työtäni on haittavaikutustiedon vastaanottaminen ja käsittely.

Konkreettisia lääketurvallisuustekoja

Haittavaikutustietoa voivat välittää sekä potilaat että terveydenhuollon ammattilaiset. Kun haittavaikutusilmoitus saapuu Tevalle, haitan vakavuus tulee ensin arvioida. Yksin jo tässä farmasistin osaamisesta on paljon apua. Tarvittaessa olen yhteydessä ilmoituksen lähettäjään, ja keskustelemme tarkemmin potilaan tilasta, lääkityksestä, koetusta haitasta ja sen aiheuttamista toimenpiteistä. Tavoitteena on saada mahdollisimman laaja käsitys haitasta ja kaikesta siihen mahdollisesti liittyvästä. Juuri näissä tilanteissa työn potilaslähtöisyys tulee varsin konkreettisesti esille.

Voisi sanoa, että raportoitu haittavaikutus on pieni, mutta konkreettinen lääketurvallisuusteko. Haittavaikutusta ei kannata jättää raportoimatta vain siksi, että lääke on ollut pitkään markkinoilla tai sillä on paljon käyttäjiä, sillä lääketurvan kannalta kaikki saatavilla oleva tieto on tärkeää. Jokainen raportoitu haittavaikutus on askel kohti parempaa potilasturvallisuutta, ja on merkityksellistä tehdä töitä sen parantamiseksi yhteistyössä muiden terveydenhuoltoalan ammattilaisten kanssa.

 

Pilvi Myllymäki

Lääketurvapäällikkö

Olen hiljattain valmistunut nuori proviisori. Minulle tärkeää vastapainoa työlle ovat meri, saaristo ja erityisesti vapaaehtoinen meripelastus, jonka parissa iso osa vapaa-ajastani kuluukin.