Ympäristöasiat ovat terveyden ydintä

Ympäristö vaikuttaa pysyvästi ihmisten fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Suojelemalla maapalloa suojelemme myös ihmisten elämää ja terveyttä. Heprean kielessä Teva tarkoittaa luontoa ja meille luonnon ja terveyden ylläpitäminen on yksi looginen kokonaisuus.

Tunnetko jo tavoitteemme tai tiesitkö, että maailmanlaajuisen tehdasverkostomme tuotantovolyymiltaan suurin tuotantoalue on ollut ilmastoneutraali vuodesta 2021?

Tevan maailmanlaajuisesti suurin tuotantoalue on Saksassa – ratiopharm tuotemerkin synnyinsijoilla. Siellä valmistetaan noin 274 miljoonaa lääkepakkausta vuosittain. Suomessa myymistämme pakkauksista 35 prosenttia tulee tältä tuotantoalueelta.

Ympäristönsuojelun merkitys ymmärrettiin Saksassa jo varhain, ja se on osa sikäläistä arvopohjaa. Tämä on näkynyt myös meillä varhaisena sitoutumisena ympäristöarvoihin ja alan pioneerityöhön. Saimme ensimmäisenä saksalaisena lääkeyhtiönä (ratiopharm) EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) -ympäristömerkin vuonna 1996.

Sertifioinnista on kulunut yli 25-vuotta ja olemme jatkaneet ympäristötyötä sertifioinnin edellyttämän jatkuvan parantamisen hengessä. Yksi esimerkki ympäristötoimista on uusi jalkapallokentän kokoinen 1MWp – aurinkosähköjärjestelmämme, jonka tuottamaa sähköä käytämme monipuolisesti päästöjen vähentämiseksi.

Suurin tuotantoalueemme on ilmastoneutraali

Vuonna 2021 saavutimme uuden virstanpylvään: Saksan tuotantoalueestamme tuli ilmastoneutraali. Vältämme ja vähennämme systemaattisesti toiminnallisia CO2 – päästöjämme.

Ne jäljellä olevat päästöt, joita emme vielä pysty kokonaan välttämään, kompensoimme investoimalla Etelä-Intiassa tehokkaiden puukaasu-uunien tuotantoon ja myyntiin.

Yhteistyökumppaninamme on voittoa tavoittelematon Atfosfair-järjestö. Projekti on sertifioitu korkeimpien standardien (GS4GG) mukaisesti.

Saksassa olemme olleet lääkealan ympäristöpioneeri, mutta Teva on sitoutunut kunnianhimoisiin ympäristötavoitteisiin myös maailmanlaajuistesti.

Ympäristötavoitteemme noudattavat YK:n ohjelmaa

Ympäristötavoitteemme jakautuvat kolmeen osa-alueeseen:

  1. ilmastotoimenpiteisiin
  2. luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön
  3. jätemäärien vähentämiseen.

Ilmastotoimenpiteisiin kuuluvat kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden lisääminen.

Tavoitteemme noudattelevat kansainvälistä YK:n kestävän kehityksen ohjelmaa (Agenda 2030). Ne ovat kunnianhimoisia ja olemme edistyneet niiden saavuttamisessa odotettua nopeammin. Tavoitteiden yhteenveto taulukossa 1.

Tevan ESG-ohjelman ympäristötavoitteet

Ilmastotoimet

Kasvihuonekaasupäästöt 1. Vähennämme luokan 1 ja 2 päästöjä 25 % vuoteen 2025 mennessä ja 46 % vuoteen 2030 mennessä (vs 2019)
Kasvihuonekaasupäästöt 2. Vähennämme luokan 3 päästöjä 25 % vuoteen 2030 mennessä (vs 2020)
Energia 1. Kasvatamme energiatehokuutta (KWH/USD) 10 % vuoteen 2030 mennessä (vs 2020)
Energia 2. Energiankulutuksestamme 50 % on uusiutuvaa energiaa vuoteen 2030 mennessä

Käyttö

Vesi 1. Vähennämme kokonaisvedenottoa riskialueilla 10 % vuoteen 2030 mennessä.
Pakkausmateriaalit 2. Kasvatamme kierrätettyjen ja vastuullisesti tuotettujen materiaalien osuutta 10 % vuoteen 2030 mennessä.

Jätemäärien vähentäminen

Antimikrobiset päästöt 1. Arvioimme kaikki antimikrobiset päästöt lääkkeitä käsittelevissä tehtaissamme vuoteen 2030 mennessä. Päivitämme toimenpideohjelman.
Antimikrobiset päästöt 2. Arvioimme 50 % mikrobilääkkeiden ja lääkeaineiden toimitusten antimikrobisista päästöistä vuoteen 2030 mennessä. Päivitämme toimenpideohjelman.

Taulukko 1: Tevan ympäristötavoitteet

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä onnistuttu

Kasvihuonekaasupäästöt jaetaan kolmeen luokkaan. Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat itse aiheutetut päästöt, jotka ovat suoraan omassa vaikutuspiirissämme, toiseen luokkaan kuuluvat käyttämämme energian aiheuttamat päästöt ja kolmanteen luokkaan kuluvat kaikki epäsuorasti aiheuttamamme päästöt koko arvoketjussa.

Uuden ympäristöohjelmamme kahden ensimmäisen vuoden aikana olemme vähentäneet kahden ensimmäisen luokan kasvihuonepäästöjä 13 prosenttia, mikä on yli puolet kuuden vuoden (2019–2025) tavoitteestamme.

Luokan kolme kasvihuonepäästöjen eli epäsuorasti aiheuttamiemme päästöjen vähentämiseen olemme keskittyneet vuodesta 2020 lähtien. Ensimmäisen vuoden aikana vähensimme näitä haastavimman luokan päästöjä 5 prosenttia, mikä on viidennes kymmenen vuoden (2020–2030) tavoitteesta. Muutoksen onnistuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä kaikkien toimittajiemme kanssa.

Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä

Tavoitteenamme on lisätä yleistä energiatehokkuuttamme 10 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen osalta pääsimme kahdessa ensimmäisessä vuodessa yli puolenvälin eli paransimme yleistä energiatehokkuuttamme 6 prosenttia.

Lisäksi tavoitteenamme on, että energiankulutuksestamme puolet on uusiutuvaa energiaa vuoteen 2030 mennessä. Uusiutuvan energian osuus on kasvanut 4 prosenttiyksikköä. Vuoden 2020 lopussa se oli noin 33 prosenttia.

Käytämme luonnonvaroja vastuullisesti

Luonnonvarojen käytössä kiinnitämme eritystä huomiota veden käyttöön alueilla, joilla on ennustettu vesipulan vaara. Lisäksi pyrimme kasvattamaan kierrätettävien pakkausmateriaalien ja vastuullisesti tuotettujen materiaalien osuutta. Tavoitteenamme on vähentää kokonaisvedenottoa riskialueilla 10 prosenttia ja kasvattaa kierrätettävien ja vastuullisesti tuotettujen materiaalien osuutta 10 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Keskitymme antibioottiresistenssin vähentämiseen

Eurooppalainen ympäristölainsäädäntö ja lääkealan omat standardit ovat jo pitkään huomioineet lääketuotannon jätemäärät ja niiden ympäristövaikutusten minimoinnin. Ympäristöohjelmassamme kiinnitämme erityshuomioita antibioottiresistenssiä vähentäviin toimenpiteisiin koko arvoketjussamme.

Yhtenä askeleena kohti entistä parempaa päästökontrollia olemme jo vieneet loppuun antimikrobiainepäästöjen uudelleen arvioinnin kaikissa lääkeaineita käsittelevissä tehtaissamme. Asiaan sitoutuneet alan toimijat (Antimicrobial Resistance Industry Alliance) ovat yhteisesti sopineet arvioinnin takarajaksi vuoden 2030. Arvioinnin tulokset ohjaavat meitä jatkotoimenpiteissä.

Terveys tarvitsee terveellisen ympäristön

Suojelemalla maapalloa suojelemme myös ihmisten elämää ja terveyttä. Laajan 53 lääketehtaan ja 25 tutkimus- ja kehitysyksikön kautta pystymme vaikuttamaan ympäristön kehitykseen. Kehityksellämme on vaikutusta. Olemme sitoutuneet jatkuvaan kehitykseen.

COB-FI-00027-3-23

Liisa Rautiala

Johtaja, rinnakkaislääkkeet

Kauppatieteilijä lääkealalla kolmannessa polvessa. Runsaan kahdenkymmenen työvuoden jälkeen edelleen onnistuneesta lääkehoidosta intohimoisesti innostunut. Lataudun perheen kanssa arjen touhuissa. Lukeminen, mökkeily ja luonnon rauha lähellä sydäntä.