Missä on (Tevan) lääkkeet tehty?

Keskustelu lääkkeiden toimitusketjuista ja alkuperästä on yhä vilkkaampaa ja avoimempaa. Se lisää ymmärrystä ja alan läpinäkyvyyttä.

Lainsäädäntö, lääkealan laatustandardit ja viranomaiset varmistavat lääkkeiden tuotantoprosessien ja lopputuotteiden laadukkuuden. Laatuun on aina voinut luottaa ja voi edelleen. Valmistuspaikkatiedolla on kuitenkin arvoa.

Lääke valmistetaan vaaditut kriteerit täyttävistä raaka-aineista, jotka on määritelty myyntilupadokumentaatiossa. Lääkkeen tärkein raaka-aine on lääkeaine eli aktiiviaine. Aktiiviaine tekee lääkkeestä lääkkeen. Siitä käytetään usein myös englanninkielistä lyhennettä API (Active Pharmaceutical Ingredient). Niitä ovat esimerkiksi ibuprofeeni, parasetamoli ja rosuvastatiini.

Aktiiviaineesta valmiiksi lääkkeeksi

Lääkkeen valmistus alkaa aktiiviaineen tuotannosta. Niitä valmistetaan aktiiviaineiden valmistukseen erikoistuneissa tehtaissa. Valmistukseen tarvitaan raaka-aineita ja valmistus tapahtuu myyntiluvassa esitetyn prosessin mukaisesti. Lähtöaineet ja lopputuote analysoidaan.

Myyntiluvassa voi olla rekisteröitynä useita valmistajia samalle aktiiviaineelle. Tämä tuo joustoa lääkkeen tuotantoprosessiin ja vähentää saatavuusriskejä. Hyväksyttynä voi olla esimerkiksi omassa tuotannossa valmistettava aktiiviaine ja yksi tai kaksi yhteistyökumppanien valmistamaa lääkeainetta. Aktiiviaineen tuotantopaikat ja valmistusmaat voivat vaihdella tuotantoerittäin.

Seuraava valmistusvaihe on lääkkeen valmistus (bulkkituotanto). Tabletit, kapselit ja liuokset valmistetaan lääkeaineesta ja määritellyistä apuaineista. Raaka-aineiden laatu varmistetaan ennen tuotantoprosessia.

Viimeinen tuotantovaihe on pakkaaminen: esimerkiksi tabletit pakataan läpipainopakkauksiin tai purkkeihin, suojaksi tulee usein myös pahvikotelo ja mukaan lisätään potilasohje. Lopuksi lääke vielä analysoidaan ja vapautetaan myyntiin.

Miten määritellä lääkkeen valmistusmaa?

Lääkkeen raaka-aineet voivat tulla ja tulevatkin usein useasta eri maasta ja usein myös Euroopan ulkopuolelta – esimerkiksi Aasiasta. Euroopassa on kuitenkin vielä esimerkiksi aktiiviaineiden tuotantoa.

Valmistusmaan määrittely raaka-aineiden perusteella ei ole yksiselitteistä. Melko tavallista on määritellä valmistusmaa lääkkeen valmistuspaikan (bulkkituotanto) perusteella. Omassa luokittelussamme noudatamme tätä käytäntöä. Pakkaaminen voidaan tehdä muualla, mutta varsin usein se tehdään valmistavassa tehtaassa tai lääketehtaassa sen lähistöllä.

Euroopassa myydyn lääkkeen laadusta vastaa aina eurooppalainen lääketehdas. Tämä koskee myös kaikkia Euroopan ulkopuolella valmistettuja lääkkeitä. Jokainen Eurooppaan saapuva lääke-erä analysoidaan ja vapautetaan erikseen myyntiin.

Vapautuksen tekevä lääketehdas näkyy pakkausselosteessa valmistajana. Vapautus varmistaa lääkkeen laadun, mutta voi antaa harhaanjohtavan kuva lääkkeen valmistuspaikasta. Merkintätavan perusteella voisi tulkita, että kaikki Euroopassa myytävät lääkkeet on valmistettu Euroopassa. Näin ei kuitenkaan ole.

Tevalla on laaja eurooppalainen tehdasverkosto

Tevalla on laaja eurooppalainen tuotantolaitosten verkosto. Tabletit, kapselit ja liuokset valmistetaan, analysoidaan ja pakataan lähellä eurooppalaisia lääkkeiden tarvitsijoita. Kuljetusmatkat ovat verrattain lyhyet.

Suomessa myymistämme pakkauksista valtaosa (97 %) valmistetaan Euroopassa. Tämä prosenttiosuus on viime vuosina kasvanut. Olemme siirtäneet tuotantoa Eurooppaan muun muassa Israelista ja Intiasta. Suurin osa myymistämme lääkkeistä valmistetaan Saksassa ja toiseksi suurin osa Unkarissa – seuraavat suuruusjärjestyksessä ovat Espanja ja Malta. Valmistusmaiden osuuksia on havainnollistettu taulukossa yksi.

Vuosi 2022 Yhteensä Osuus %
Saksa 4,14 38 %
Espanja 1,71 16 %
Unkari 1,33 12 %
Malta 0,83 8 %
Muu Eurooppa 2,63 24 %
Israel 0,11 1 %
Muu maailma 0,25 2 %
Miljoonaa pakkausta 11,00 100 %

Taulukko 1: Suomessa myytyjen pakkausten valmistusmaa

Suomessa myymistämme pakkauksista 74 prosenttia on omasta tuotannostamme ja 26 prosenttia yhteistyökumppanien tehtailta. Valtaosa yhteistyökumppaneista on pienempiä eurooppalaisia lääketehtaita. Valmistuspaikkojen osuuksia on havainnollistettu taulukossa kaksi.

Vuosi 2022 Oma tehdas Kumppanit Yhteensä
Eurooppa 7,95 2,68 10,64
Muu maailma 0,20 0,16 0,36
Miljoonaa pakkausta 8,16 2,84 11,00

Taulukko 2: Suomessa myytyjen pakkausten valmistuspaikka

Esimerkiksi omalta ilmastoneutraalilta Saksan tuotantoalueeltamme tulee 35 prosenttia ja saksalaisilta yhteistyökumppaneiltamme 3 prosenttia myymistämme pakkauksista – näin muodostuu Saksan 38 prosentin osuus.

Valmistuspaikkatiedolla on arvoa

Lääkkeiden valmistuspaikalla on vaikutusta lääkkeiden saatavuuteen ja huoltovarmuuteen. Muuttunut maailmantilanne on pakottanut pohtimaan esimerkiksi vientirajoitusten mahdollisuutta – voisiko lääketuotantoa käyttää kiristyskeinona kaasun tapaan?

Todennäköisyyksiä ja riippuvuuksia on arvioitava. On myös mietittävä kumppanuuksia. Onko realistista vastata kaikkiin kriisitarpeisiin kotimaisen tuotannon turvin – vai voimmeko rakentaa eurooppalaisen yhteistyön varaan?

Valmistuspaikalla voi olla myös erilaisia ympäristöarvoja. Eurooppalainen tuotanto on eurooppalaisen ympäristölainsäädännön piirissä ja yritykset ovat ympäristöohjelmiensa osalta eri vaiheissa. Onko lääkkeen kuljetusmatkalla merkitystä?

Ala on menossa kohti tuotekohtaista koko tuotteen elinkaaren ja toimitusketjun kattavaa ympäristövaikutusten arviointia. Kokonaisuutena emme ole siellä vielä, ehkä lähelläkään, mutta suunta on oikea.

Saamme yhä useammin lääkkeidemme valmistuspaikkoihin liittyviä kysymyksiä. Tieto itsessään kiinnostaa ja vaikuttaa päätöksentekoon. Osa tiedoista voi kuulua yritysten välisten salassapitosopimusten piiriin, mutta paljon on myös mahdollista kertoa.

Me Tevalla haluamme olla läpinäkyviä myös valmistusmaiden suhteen. Voit kysyä tuotteen valmistusmaata apteekkiedustajaltasi. Valmistusmaa löytyy myös rationetin tuotetiedoista. Tuotteemme tunnistaa nimen ratiopharm-päätteestä tai markkinoijasta Teva Finland Oy.

MULTI-FI-00980-3-23

Liisa Rautiala

Johtaja, rinnakkaislääkkeet

Kauppatieteilijä lääkealalla kolmannessa polvessa. Runsaan kahdenkymmenen työvuoden jälkeen edelleen onnistuneesta lääkehoidosta intohimoisesti innostunut. Lataudun perheen kanssa arjen touhuissa. Lukeminen, mökkeily ja luonnon rauha lähellä sydäntä.