Teva investoi eurooppalaiseen lääketuotantoon

Viime vuosien odottamattomat käänteet toimintaympäristössä ovat nostaneet lääkkeiden huoltovarmuuden ja saatavuuden ajankohtaisemmaksi keskustelunaiheeksi kuin koskaan. Keskustelussa on vihdoin mukana realismia ja tarvittavaa kiireellisyyden tuntua. Mutta vaikka uhkakuvat ovat todellisia – toivoakin on. Euroopassa on lääketuotantoa ja keskustelua vaihtoehdoista. Vielä ei ole liian myöhäistä.

Lääkkeiden toimitusketjujen riskit huomattu

Muuttunut maailmantilanne on realisoinut äärimmilleen viedyn hintakilpailun tuomia riskejä. Edullisten rinnakkaislääkkeiden hinnat ovat laskeneet voimakkaasti jo pitkään ja tuotanto on keskittynyt ja siirtynyt edullisen kustannustason maihin – kuten Intiaan ja Kiinaan. Vuosien saatossa lääkkeiden toimitusketjujen riskit ovat kasvaneet. Koronakriisi ja sota Ukrainassa ovat tehneet toimitusketjujen heikkoudet näkyviksi.

Pohjois-Amerikassa nämä riskit nousivat laajaan keskusteluun koronakriisin kynnyksellä vuonna 2019, jolloin paikallinen lääkeviranomainen FDA teki asiasta selvityksen.1)   Epävarmuus lääkkeiden saatavuudesta on edelleen kasvanut ja asia on saanut eritystä huomiota myös Euroopassa.2)  Suomessa epäkohtaa ja siihen tarttumista on nostanut esiin muun muassa Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen3) ,  Helsingin Sanomat4)  ja Apteekkariliiton Erkki Kostiainen5).

Suomessa lääkkeiden saatavuus on heikentynyt, mutta pysynyt toistaiseksi hyvänä. Hyvin toimivalla järjestelmällämme ja velvoitevarastointilailla on vaikutusta asiaan. Vaikutuksensa on myös sillä, että alan eri toimijoiden välillä on hyvä luottamus ja riittävä määrä lääkevalmistaja ja maahantuojia on edelleen vahvasti läsnä – osana yhteiskuntaa.

Onko tuotanto siirtynyt kokonaan Intiaan ja Kiinaan?

Vaikka lääketuotannon keskittyminen Intiaan ja Kiinaan on laajasti tunnustettu, sitä on edelleen myös Euroopassa. Teva on yksi maailman suurimmista, ellei suurin, lääkevalmistaja. Maailmanlaajuisesti suurin tuotantoalueemme on yhä Euroopassa. Se on Saksassa ratiopharm tuotemerkin synnyinsijoilla. Vuonna 2021 Saksan tuotantoalueellamme valmistettiin 274 miljoonaa lääkepakkausta. Suomessa myydyistä pakkauksistamme 35 % valmistetaan tällä tuotantoalueella.

Teva on myös maailman johtava lääkkeiden aktiiviaineiden tuottaja. Tuotannossamme on yli 350 eri aktiiviainetta, joita käytämme omien tuotteidemme valmistuksessa, mutta myymme näitä aktiiviaineita myös muille lääkealan toimijoille. Euroopassa Teva valmistaa lääkkeiden aktiiviaineita kahdeksalla tuotantoalueella. Yksi Tevan suurimmista aktiiviainetehtaista on Unkarissa.

Teva investoi eurooppalaiseen lääketuotantoon

Haasteista huolimatta Teva on kyennyt edelleen investoimaan lääketuotantoon Euroopassa. Sen ansiosta olemme viime vuosina myös siirtäneet useiden tuotteiden tuotannon Eurooppaan. Olemme kulkeneet vastavirtaan.

Saksan tuotantoalueella on perinteisen bulkkivalmistuksen ja lääkepakkaamisen lisäksi Euroopan suurin säilöntäainevapaiden nenäsumutteiden tuotantolaitos sekä monimutkaisten bioteknisten tuotteiden valmistukseen erikoistunut tehdas. Investointeja tehdään jatkuvasti ja pitkäjänteisesti. Saksassa olemme investoineet erityisesti tuotannon ympäristöystävällisyyteen. Tuotantoalue on ollut ilmastoneutraali vuodesta 2021.

Unkarin tuotantoalueella olemme bulkkivalmistuksen ja pakkaustoiminnan lisäksi investoineet jo ennestään merkittävään lääkkeiden aktiiviainetuotantoon. Investointien ansiosta aktiiviainetuotannon kapasiteetti on yli kaksinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana. Joulukuussa 2022 alueella vihittiin käyttöön uusi aktiiviainetehdas, joka keskittyy alussa elinsiirtopotilaiden hylkimisreaktion estossa käytettäviin lääkeaineisiin. Myöhemmin tuotantoa laajennetaan antibiootteihin ja sienilääkeisiin. Näin turvaamme välttämättömien lääkeaineiden (ns. essential medicines) tuotannon säilymistä Euroopassa.

Tärkeimmät ilon aiheemme

  • Ympäristöinvestoinnit Saksassa
  • Uusi välttämättömiin lääkeaineisiin keskittynyt tehdas Unkarissa
  • Tuotannonsiirrot muualta Eurooppaan (bulkkivalmistus ja pakkaaminen)

Espanjan tuotantoalueella keskitymme investoimaan bulkkivalmistuksen ja pakkaustoiminnan kapasiteetin kasvattamiseen. Syksyllä 2022 julkistimme investointiohjelman, jonka tavoitteena on kasvattaa tuotantokapasiteettia yli 20 % seuraavan viiden vuoden aikana.

Miltä tulevaisuus näyttää?

Lääketuotantoa on edelleen Euroopassa ja siihen myös investoidaan. Tätä tulisi huoltovarmuuden näkökulmasta vahvistaa. Viimevuosien sääntelytoimenpiteet ja hintakilpailun jatkuva kiristäminen eivät ole siihen kannustaneet. Vain hinnalla on ollut merkitystä.

Tällä hetkellä tilannetta kärjistää kapasiteettivajaus sekä raaka-aineiden ja materiaalien saatavuus sekä niiden nousevat hinnat. Haasteet näkyvät kasvavina, mutta vielä lyhyinä toimituskatkoina, joihin on pystytty reagoimaan. Alan toimijat tekevät parhaansa, haasteista huolimatta. Jokainen voi kantaa kortensa kekoon.

On kuitenkin hyvä muistaa, että lääkkeen hinnalla ja saatavuudella on yhteys. Olisiko aika nyt kypsä suunnan muuttamiselle ja pitkäjänteisten ratkaisujen löytämiselle? Lääkkeen tuotantopaikalla on merkitystä.

MULTI-FI-00957-2-23

Liisa Rautiala

Johtaja, rinnakkaislääkkeet

Kauppatieteilijä lääkealalla kolmannessa polvessa. Runsaan kahdenkymmenen työvuoden jälkeen edelleen onnistuneesta lääkehoidosta intohimoisesti innostunut. Lataudun perheen kanssa arjen touhuissa. Lukeminen, mökkeily ja luonnon rauha lähellä sydäntä.

  1. Safeguarding Pharmaceutical Supply Chains in a Global Economy, FDA Testimony, 29.10.2019 https://www.fda.gov/news-events/congressional-testimony/safeguarding-pharmaceutical-supply-chains-global-economy-10302019
  2. Why Europe’s drug shortages may get worse, Reuters, 8.22.2022 https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/why-europes-drug-shortages-may-get-worse-2023-02-08/
  3. Lääkehuollossa katse on käännettävä todellisiin ongelmiin, Helsingin Sanomat, 6.2.2022 https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009368036.html
  4. Lääkepula koskee lähes kaikkia lääkkeitä, nyt tilattu lääke saattaa olla Suomessa kesällä, Helsingin Sanomat, 11.2.2022 https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000009386898.html?share=402f43995474918f6ceb578b589ae5cf
  5. Lääkepula ei johdu apteekista, Apteekkari, 10.2.2022, https://www.apteekkari.fi/blogit/laakepula-ei-johdu-apteekeista.html