Ajantasainen lääkelista jälleen esillä Lääkehoidon päivässä

Valtakunnallista Lääkehoidon päivää vietettiin 12.3.2020. Lääkehoidon päivä on terveydenhuollon ammattilaisten ja lääkkeiden käyttäjien yhteinen valtakunnallinen teemapäivä. Lääkehoidon päivässä kysytään tänä vuonna, onko lääkehoito hallussa? Kuinka lääkehoidon onnistumiseen voidaan vaikuttaa?

Onnistuneen lääkehoidon avaimet ovat suhteellisen yksinkertaiset. Lääkkeitä tulisi käyttää vain tarpeeseen ja aina lääkärin ohjeen mukaan. Valitettavan usein lääkehoito ei kuitenkaan toteudu toivotulla tavalla. Syitä on monia; lääkkeen käyttötarkoitus jää potilaalle epäselväksi, valmiste on hankala niellä tai se koetaan liian kalliiksi. Joskus syynä voi olla myös se että, lääkkeitä on paljon eikä potilas enää pysy resepteissä ajan tasalla, mitä lääkkeitä on käytössä ja mikä valmiste korvaa toisen.

Terveydenhuollon eri toimijat ovat peräänkuuluttaneet valtakunnallisen sähköisen lääkityslistan tarpeellisuutta jo pitkään, mutta resursseja sen aikaansaamiseksi on vaikea löytää. Lääkehoidon pysymistä terveydenhuollon ammattilaisen ja potilaan hallinnassa voi edesauttaa yksinkertaisella, manuaalisesti tulostetulla ja täytetyllä lääkityslistalla. Jos potilas on merkinnyt ylös kaikki käytössään olevat lääkkeet, myös itsehoitolääkkeet ja hyvinvointivalmisteet, on terveydenhuollon ammattilaisen, lääkärin tai apteekin henkilökunnan, mahdollista hahmottaa kokonaisuus paremmin ja huomata lääkityksessäsi mahdolliset muutostarpeet.

Lääkehoidon päivässä kannustetaankin jälleen kerran terveydenhuollon ammattilaisia muistuttamaan lääkkeenkäyttäjää pitämään yllä henkilökohtaista lääkityslistaa. Säännöllisesti ylläpidetty lääkityslista on tärkeä työväline, jolla edistetään lääkehoitojen mahdollisimman onnistunutta toteutusta. Alta pääset tulostamaan lääkelistaukseen soveltuvan lääkekortin.

Toinen onnistuneen lääkehoidon tärkeistä elementeistä mm. pitkäaikaissairauksissa, on hoidon kotiseuranta. Esimerkiksi verenpaineen kotiseurantaa helpottaa potilaalle mukaan tulostettu verenpaineen seurantakortti. Verenpaineen seurantakortin voit tulostaa itsellesi alta.

 

FI/CORPI/20/0005/01/20

Lataa itsellesi lääke- ja verenpainekortti

Lääkekortti2

Lääkekortti

Lataa tästä lääkekortti itsellesi talteen.

Lataa

Verenpainekortti

Lataa tästä verenpainekortti talteen.

Lataa