29.1.2024 Vertaistarinat

Masennus, uupumus vai molemmat? Näin saat selville, mistä on kyse

Masennus ja uupumus voivat muistuttaa toisiaan, mutta ne eivät ole sama asia. Usein ne kuitenkin tuntuvat toimivan jatkumossa. Hoitamatta jätetty uupumus voi esimerkiksi johtaa masennukseen. Aikaisempi masennus voi yhtä lailla johtaa useammin ilmeneviin uupumusaaltoihin. Mistä siis erottaa kummasta mahtaa olla kyse?

Mitä uupumus on?

Uupumus on tila, jonka määrittävä tekijä on henkinen sekä ajoittain fyysinen väsymys. Kun uupumus kehittyy pitkittyneet työstressin seurauksena, puhutaan työuupumuksesta.
Uupumuksella tarkoitetaan tyhjyyden tunnetta, emotionaalista väsymystä sekä motivaation puutetta. Jokaisella on huonoja päiviä, mutta uupumus on jatkuvaa toivottomuuden tunnetta, jolloin ei jaksa välittää asioista.

Muita uupumuksen merkkejä voivat olla:

 • jatkuva väsymys ja tyhjä olo
 • päänsärky ja lihaskipu
 • huonosti nukkuminen (liian paljon tai liian vähän)
 • motivaation puute
 • kyynisyys tai negatiivisuus
 • eristäytyminen muista
 • velvollisuuksien välttäminen
 • päihteiden käyttö selviytymiskeinona

Kannattaa kuitenkin muistaa, että uupumus ei liity pelkästään stressaavaan työhön. Kaikki mikä lisää stressiä voi aiheuttaa uupumusta, oli kyse sitten sosiaalisten kontaktien puutteesta tai vaikkapa vaativasta perhetilanteesta.

Uupumus kehittyy ajan mittaan ja vaikuttaa esimerkiksi päivittäisiin rutiineihin, töihin sekä sosiaalisiin sitoumuksiin. Ihmiset kuvailevat uupumuksen tuntuvan siltä, että he rämpivät läpi elämän. Joillakin uupumus näyttäytyy henkilökohtaisen unen ja hygienian laiminlyöntinä sekä epäterveellisen elämäntapojen omaksumisena.

Uupumus ei ole laiskuutta

Uupumus ei ole hetkellinen tila. Sitä ei pidä koskaan sekoittaa laiskuuteen, vaikka uupumus ilmenisi samanlaisena käyttäytymisenä kuin mitä ymmärrämme laiskuutena, kuten:

 • alhainen tuottavuus
 • keskittymisvaikeudet
 • ei pidä työstään tai käsillä olevasta tehtävästään
 • tunne, että tekee liikaa töitä

Uupumus näkyy huomattavana mielialan muutoksena, joka vaikuttaa kaikkiin elämän osa-alueisiin. Jos mielialasi on muuttunut stressaantuneesta mutta vakaasta ärtyneeksi, ahdistuneeksi tai passiivis-aggressiiviseksi tai tunnet itsesi fyysisesti sairaaksi, voi se olla merkki uupumuksesta. Uupuneelle päivittäiset tehtävät tuntuvat raskaammilta ja vievät enemmän aikaa ja energiaa, mikä lisää yleistä uupumusta entisestään.

Emotionaalinen uupumus nakertaa jatkuvasti motivaatiota, innostusta ja uuvuttaa fyysisesti. Ystävien ja läheisten kanssa vietetystä ajasta, urheilusta tai mistä tahansa sosiaalisesta toiminnasta voi tulla liian kuormittavaa.

Uupumuksen ja masennuksen välinen yhteys

Vaikka vaikuttaakin siltä, että masennus ja uupumus voivat olla saman kolikon kaksi puolta, psykologit ovat eri mieltä siitä, kuinka paljon päällekkäisyyksiä on. Uupumuksella ja masennuksella on monia samankaltaisia piirteitä, mutta uupumusta ei ole luokiteltu viralliseksi sairaudeksi. Riippumattoman diagnoosin puuttuminen ei kuitenkaan tarkoita, että uupumus olisi ”keksittyä” tai että ihmiset liioittelisivat oireitaan.

Uupumus johtuu esimerkiksi jatkuvasta stressistä ja vaikeuksista hallita joitakin elämän osa-alueita, kuten vaikka liiallisia työhön liittyviä odotuksia. Kun uupumuksen merkit alkavat ilmaantua, se voi näyttäytyä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 1. Liiallinen työnteko. Sinun voi yhtäkkiä olla vaikea laittaa ”työvaihdetta” pois päältä. Kaikki toiminta, josta aiemmin pidit, kuten lukeminen tai liikunta, jäävät yhtäkkiä syrjään.
 2. Välinpitämättömyys. Pitkään kestäneen energianpurkauksen jälkeen sitoutuminen alkaa hiipua. Saatat olla pettynyt elämän rutiineihin ja tuntea olosi innottomaksi ja emotionaalisesti sumeaksi.
 3. Epätoivo tai toivottomuus. Uupumus vähentää motivaatiota, mikä heikentää kykyä suoriutua korkealla tasolla. Saatat tuntea itsesi tylsistyneeksi, vetämättömäksi ja kykenemättömäksi suoriutumaan päivittäisistä askareista tai vaatimuksista.

Vaiheet kaksi ja kolme ovat samanlaisia kuin jotkin masennuksen merkeistä ja oireista. Masennukseen ei kuitenkaan tarvita jotain varsinaista syytä tai asiayhteyttä, kun taas uupumukseen on selvästi määritettävissä oleva syy.

Uupumus ja masennus ovat kuitenkin edelleen läheisessä yhteydessä toisiinsa, ja ne sekoitetaan usein toisiinsa. Osa psykologeista on sitä mieltä, että vaikka uupumus ja masennus ovatkin erillisiä ongelmia, ne toimivat jatkumossa. Hoitamatta jätetty uupumus voi esimerkiksi johtaa masennukseen. Aikaisempi masennus voi yhtä lailla johtaa useammin ilmeneviin uupumusaaltoihin. Jos epäilet masennusta, uupumusta tai molempia, kannattaa hakea apua ammattilaiselta.

Puhu asioista ystäville, perheelle tai ammattilaiselle

Ystäville ja perheelle avautuminen auttaa heitä ymmärtämään sinua, mutta se auttaa myös sinua saamaan selkeyttä asioihin. Uupumuksen ja masennuksen syövereissä ajatukset ovat usein sekaisin eikä niissä ole järkeä riippumatta siitä, kuinka järkeviä uskomme niiden olevan. Tunteista puhuminen voi auttaa erottamaan faktat fiktiosta tai selvittämään päätä.

Kertoessasi asioistasi tulet huomaamaan, että jotkut ihmiset ympärilläsi saattavat olla vähemmän kannustavia kuin toiset. Älä anna sen lannistaa. Tuen antaminen ja saaminen on kaksisuuntaista ja vaatii molemmin puolin kärsivällisyyttä.

Joskus ainoastaan ulkopuolisen näkökulman saaminen ammattilaiselta auttaa. Ammattilaiset voivat auttaa joissakin ongelmissa, joita on liian vaikeaa kertoa omille läheisille. Tai jos et ole vielä kertonut asioista perheellesi, ammattilainen voi käydä kanssasi läpi, miten keskustelun voi aloittaa.

Artikkeli on käännetty Teva Pharmaceuticalsin englanninkielisestä alkuperäisartikkelista.

MULTI-FI-01238-01-2024