Allergia

Flynise 5 mg

Flynise 5 mg väsyttämätön antihistamiini, joka auttaa hillitsemään nokkosihottuman ja allergisen nuhan oireita.

Tuote-edut

  • Väsyttämätön allergialääke
  • Allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon
  • Nokkosihottumaan

Käyttötarkoitus

Flynise 5 mg on allergialääke, joka lievittää allergiseen nuhaan (eli allergian, esim. heinänuhan tai pölypunkkiallergian, aiheuttamaan nenäkäytävän tulehdukseen) liittyviä oireita. Tällaisia oireita ovat aivastelu, nenän vuotaminen tai kutina, kitalaen kutina sekä silmien kutina, punoitus ja vuotaminen. Lääkettä käytetään myös lievittämään nokkosihottuman (allergian aiheuttaman ihoreaktion) oireita. Näitä oireita ovat kutina ja paukamat.

Pakkauskoot: 10, 30 ja 100 kalvopäällysteistä tablettia. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke.

Annostus

Aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille nuorille suositeltu annos on yksi tabletti päivässä.
Lääke suositellaan otettavaksi veden kanssa, aterian yhteydessä tai aterioiden välillä. Nielaise tabletti kokonaisena.

Hoidon keston osalta lääkäri määrittää, minkälaisesta allergisesta nuhasta kärsit, ja päättää sen perusteella, kuinka pitkään sinun tulee käyttää Flynise-valmistetta.

MULTI-FI-00624-02-22

Vaikuttava aine on desloratadiini. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg desloratadiinia.

Muut aineet
Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu tärkkelys, mannitoli, talkki, magnesiumstearaatti.

Tabletin päällyste: hypromelloosi 6cP, titaanidioksidi (E 171), makrogoli 6000, indigokarmiinialumiinilakka (E 132).

 

Älä käytä Flynise‐ valmistetta, jos olet allerginen desloratadiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle tai loratadiinille.

Keskustele lääkärin kanssa ennen Flynise‐valmisteen käyttöä, jos:

  • munuaistesi toiminta on heikentynyt
  • sinulla tai suvussasi on aiemmin ollut kouristuskohtauksia.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Varovaisuutta on noudatettava, jos Flynise-valmistetta otetaan yhdessä alkoholin kanssa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Suositusannoksia käytettäessä valmisteen ei tiedetä haittaavan ajokykyä tai koneiden käyttökykyä. Vaikka useimmat henkilöt eivät koe uneliaisuutta, on suositeltavaa, ettet tee henkistä valppautta edellyttäviä toimintoja, kuten aja autoa tai käytä koneita, ennen kuin olet varmistanut reaktiosi lääkevalmisteeseen. Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä.

On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Flynise‐tablettien käyttöä ei suositella, jos olet raskaana tai imetät.

Yleisiä haittavaikutuksia (esiintyvät 1 ‐ 10 lääkkeen käyttäjällä 100:sta) ovat: väsymys, suun kuivuminen ja päänsärky.