Allergia

Cetirizin-ratiopharm 10 mg

Cetirizin-ratiopharm 10 mg on tehokas allergialääke allergisen nuhan oireiden hoitoon ja ehkäisyyn sekä allergian aiheuttamaan nokkosihottumaan.

Tuote-edut

  • Kausiluonteisen allergisen nuhan hoitoon
  • Lievittää tehokkaasti allergisia nenä- ja silmäoireita
  • Nokkosihottumaan

Käyttötarkoitus

Cetirizin-ratiopharm 10 mg on allergialääke, joka on tarkoitettu kausiluonteiseen allergiseen nuhaan (siitepölyallergia) liittyvien nenä- ja silmäoireiden sekä nokkosihottuman hoitoon. Sen vaikuttava aine setiritsiini on antihistamiini.

Pakkauskoot: 10, 30 ja 100 kalvopäällysteistä tablettia. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke.

Annostus

Suositeltu annos aikuisille ja yli 12 –vuotiaille
10 mg (1 tabletti) kerran vuorokaudessa.

Suositeltu annos 6−12-vuotiaille lapsille
5 mg (½ tablettia) kaksi kertaa vuorokaudessa.

Tablettien nielemisen yhteydessä tulisi juoda lasillinen nestettä. Ruoka ei vaikuta Cetirizin-ratiopharmin imeytymiseen. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Hoidon kesto

Hoidon kesto riippuu oireiden luonteesta, kestosta ja niiden etenemisestä.
On tärkeää, että lääkäri varmistaa oikean diagnoosin ja pitkäaikaisen antihistamiinilääkityksen tarpeen. Näin vältetään tilanteet, joissa allergialääkkeitä syödään turhaan oireisiin, joita erehdyksessä pidetään allergiasta johtuvina.

MULTI-FI-00621-02-22

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia.

Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, titaanidioksidi (E 171), hypromelloosi 5cP (E 464) ja makrogoli 400.

 

Älä käytä Cetirizin-ratiopharmia, jos

  • sinulla on vaikea munuaissairaus (vaikea munuaisten vajaatoiminta ja kreatiniinipuhdistuma on alle 10 ml/min)
  • olet allerginen setiritsiinidihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle, hydroksitsiinille tai piperatsiinijohdoksille (tämän lääkevalmisteen vaikuttavan aineen sukulaisaineille).

Ajaminen ja koneiden käyttö
Kliiniset tutkimukset eivät ole viitanneet siihen, että setiritsiinidihydrokloridi heikentäisi huomiokykyä, vireystilaa tai ajokykyä, kun lääkettä käytetään suositeltuina annoksina.
Seuraa tarkoin, miten elimistösi reagoi ottamaasi Cetirizin-ratiopharm tablettiin, jos aiot ajaa, ryhtyä vaaraa mahdollisesti aiheuttaviin toimiin tai käyttää koneita. Älä ylitä suositeltuja annoksia.

Cetirizin-ratiopharm sisältää laktoosia
Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Cetirizin-ratiopharm sisältää natriumia
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Cetirizin-ratiopharm tablettien käyttöä on vältettävä raskauden aikana. Raskaana olevalle naiselle vahingossa annettu lääke ei todennäköisesti aiheuta sikiölle haitallisia vaikutuksia. Raskauden aikana tätä lääkevalmistetta tulisi kuitenkin käyttää vain tarvittaessa ja lääkärin kanssa käydyn keskustelun jälkeen.

Setiritsiini erittyy ihmisen rintamaitoon. Imeväiseen kohdistuvien haittavaikutusten riskiä ei voida poissulkea. Sen vuoksi älä käytä Cetirizin-ratiopharm tabletteja imetyksen aikana keskustelematta etukäteen asiasta lääkärin kanssa.

Yleisimmät haittavaikutukset ovat väsymys, suun kuivuminen, pahoinvointi ja ripuli.