Allergia

Fexofenadine ratiopharm 120 mg

Fexofenadine ratiopharm 120 mg on väsyttämätön allergialääke kausiluonteisen allergisen nuhan oireiden lievittämiseen.

Tuote-edut

  • Lievittää allergisen nuhan nenä- ja silmäoireita kuten aivastelua, kutisevaa, vuotavaa tai tukkoista nenää ja kutisevia, punoittavia ja vetistäviä silmiä
  • Väsyttämätön antihistamiini
  • Soveltuu yli 12-vuotiaille

Käyttötarkoitus

Fexofenadine ratiopharm 120 mg on allergialääke, jonka vaikuttava aine on antihistamiini, feksofenadiinihydrokloridi. Valmistetta käytetään aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille nuorille lievittämään heinänuhan (kausiluonteisen allergisen nuhan) oireita, kuten aivastelua, kutisevaa, vuotavaa tai tukkoista nenää ja kutisevia, punoittavia ja vetistäviä silmiä.

Pakkauskoot: 10, 30 ja 100 kalvopäällysteistä tablettia. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke.

Annostus

Suositeltu annos 1 tabletti kerran päivässä. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille. Tabletti otetaan veden kanssa ennen ateriaa.

MIlloin lääkäriin?

Jos oireet eivät helpota 5 päivän kuluessa lääkityksen aloittamisesta, ota yhteyttä lääkäriin.

On tärkeää, että lääkäri varmistaa oikean diagnoosin ja pitkäaikaisen antihistamiinilääkityksen tarpeen. Näin vältetään tilanteet, joissa allergialääkkeitä syödään turhaan oireisiin, joita erehdyksessä pidetään allergiasta johtuvina.

Muuta huomioitavaa

Ruuansulatusvaivoihin käytettävät, alumiinia ja magnesiumia sisältävät valmisteet saattavat puolestaan vaikuttaa Fexofenadine ratiopharm -tablettien tehoon vähentämällä imeytyvän lääkevalmisteen määrää. On suositeltavaa, että pidät noin 2 tunnin tauon Fexofenadine ratiopharm -tablettien ja ruuansulatusvaivoihin käytettävien lääkevalmisteiden oton välissä.

MULTI-FI-00625-02-22

Vaikuttava aine on feksofenadiinihydrokloridi. Jokainen tabletti sisältää 120 mg feksofenadiinihydrokloridia, joka vastaa 112 mg feksofenadiinia.

Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, maissitärkkelys, povidoni ja magnesiumstearaatti.

Tablettien kalvopäällyste: hypromelloosi (E464), titaanidioksidi (E171), makrogoli 400, makrogoli 4000, keltainen rautaoksidi (E172) ja punainen rautaoksidi (E172).

 

Älä käytä, jos olet allerginen feksofenadiinihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle.
Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin aloitat Fexofenadine ratiopharmin käytön, jos:

  • olet jo vähän iäkkäämpi
  • sinulla on maksa- tai munuaisvaivoja
  • sinulla on tai on joskus ollut sydänsairaus
  • jos käytät erytromysiiniä (antibiootti) tai ketokonatsolia (sieni-infektioiden hoitoon). Nämä lääkkeet lisäävät Fexofenadine ratiopharmin imeytymistä elimistöön.

Ruuansulatusvaivoihin käytettävät, alumiinia ja magnesiumia sisältävät valmisteet saattavat puolestaan vaikuttaa Fexofenadine ratiopharm -tablettien tehoon vähentämällä imeytyvän lääkevalmisteen määrää.

On suositeltavaa, että pidät noin 2 tunnin tauon Fexofenadine ratiopharm -tablettien ja ruuansulatusvaivoihin käytettävien lääkevalmisteiden oton välissä.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus: Älä käytä Fexofenadine ratiopharm -tabletteja raskauden aikana, ellei lääkäri pidä tätä lääkitystä ehdottoman välttämättömänä.

Imetys: Fexofenadine ratiopharm -tablettien käyttöä ei suositella imettäville naisille.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Fexofenadine ratiopharm ei todennäköisesti vaikuta kykyysi ajaa autolla tai käyttää koneita. Sinun on kuitenkin varmistuttava siitä, että tabletit eivät vaikuta valppauteesi, ennen kuin ajat tai suoritat erityistä tarkkaavaisuutta vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yleisiä haittavaikutuksia ovat päänsärky, uneliaisuus, pahoinvointi ja huimaus.