Kipu ja särky

Sumatriptan Teva 50 mg

Sumatriptan Teva 50 mg itsehoitolääke on tarkoitettu 18-65-vuotiaille aikuisille, joilla on lääkärin aiemmin toteama vaikea migreeni ja joiden migreenioireet ovat pysyneet muuttumattomina ja jotka ovat käyttäneet sumatriptaania aiemmin migreenin hoidossa.

Tuote-edut

 • Lääkärin diagnosoiman vaikean migreenin hoitoon
 • 18-65–vuotiaille aikuisille
 • Itsehoitolääke

Käyttötarkoitus

Sumatriptan Teva 50 mg on tarkoitettu 18-65-vuotiaille aikuisille, joilla on lääkärin aiemmin toteama vaikea migreeni ja joiden migreenioireet ovat pysyneet muuttumattomina ja jotka ovat käyttäneet sumatriptaania aiemmin migreenin hoidossa. Lääkettä ei pidä käyttää ennaltaehkäisevässä mielessä.

Lääkemuoto: kalvopäällysteinen tabletti. Pakkauskoko: 2 tablettia läpipainopakkauksessa. Katso annostelu pakkauksesta ja tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke.

MULTI-FI-00737-06-22

Vaikuttava aine on sumatriptaani. Yksi tabletti sisältää 50 mg sumatriptaania (sumatriptaanisukkinaattina).

Muut aineet
Tabletin ydin: laktoosimonohydraatti, kroskarmelloosinatrium, vedetön kolloidinen piidioksidi, mikrokiteinen selluloosa ja magnesiumstearaatti.

Tabletin päällyste: hypromelloosi, laktoosimonohydraatti, titaanidioksidi (E171), makrogoli 3000, glyserolitriasetaatti sekä punainen, keltainen ja musta rautaoksidi (E172).

Älä ota Sumatriptan Tevaa

 • jos olet allerginen (yliherkkä) sumatriptaanille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle
 • jos sinulla on joskus ollut sydäninfarkti
 • jos sinulla on jokin sydänsairaus
 • jos sinulla on sydänsairaudesta mahdollisesti kertovia oireita, kuten ajoittaista rintakipua tai puristuksen tunnetta rinnassa
 • jos sinulla on aiemmin ollut aivohalvaus tai ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (ns. TIA, aivohalvauksen lievempi muoto, joka kestää alle 24 tuntia)
 • jos jaloissasi on verenkierto-ongelmia, jotka aiheuttavat kramppaavia kipuja kävellessäsi (tätä kutsutaan ääreisverisuonisairaudeksi)
 • jos sinulla on selkeästi kohonnut verenpaine tai jos verenpaineesi on korkea lääkityksestä huolimatta
 • jos sinulla on jokin vakava maksavaiva
 • jos käytät tai olet käyttänyt hiljattain lääkkeitä, jotka sisältävät ergotamiinia tai sen johdoksia (myös metysergidiä) tai jotakin triptaania tai 5-HT1-agonistia (kuten naratriptaania tai tsolmitriptaania)
 • jos käytät tai olet käyttänyt hiljattain masennuslääkkeitä, jotka kuuluvat monoamiinioksidaasin estäjiin (eli MAO:n estäjiin)
 • jos olet yli 65-vuotias.

Jos luulet, että sinulla voi olla jokin näistä ongelmista tai olet asiasta epävarma, ota yhteyttä lääkäriin ennen Sumatriptan Tevan ottamista.

Sumatriptaanin käyttöä itsehoidossa ei suositella raskauden ja imetyksen aikana. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Yleisiä haittavaikutuksia voivat olla:

 • Uneliaisuus, huimaus, pistelyt.
 • Ohimenevä verenpaineen nousu, joka ilmaantuu pian lääkkeen oton jälkeen, punastumisreaktiot.
 • Pahoinvointi tai oksentelu.
 • Puristava tunne. Tämä on yleensä ohimenevää, mutta se saattaa olla voimakastakin ja sitä voi esiintyä missä tahansa ruumiinosassa, myös rintakehässä ja kaulan alueella; lihaskivut.
 • Kipu, kuumuuden tai kylmyyden tunne, paine tai puristus. Nämä oireet voivat olla voimakkaita ja niitä voi esiintyä missä tahansa ruumiinosassa, myös rintakehässä ja kaulan alueella. – hengenahdistus.
 • Heikkouden tunne, väsymys.