Äkillinen lihas- ja nivelkipu

Kuntoliikunnan, esim. lenkkeily, kävely, hölkkä, sauvakävelyn parissa sattuu suurin osa (16 %) kaikista liikuntatapaturmista. Sitä seuraavat kuntosaliharjoittelu (sis. voimailu ja painnon nosto) ja jalkapallo molemmat 14 % osuuksissa. Valtaosa liikuntatapaturmissa tulleista vammoista oli nyrjähdyksiä, venähdyksiä, sijoiltaanmenoja tai lihasvammoja (62 %).

Venähdykset

Nilkan nivelsiteen venähdys on selvästi yleisin liikunta- ja urheiluvamma. Noin 50 % kaikista urheiluvammoista on nilkan nivelsidevammoja. Polven venähdys on hyvin yleinen urheilussa, erityisesti vauhdikkaissa peleissä. Selän venähdys tapahtuu yleensä nopean heilahduksen tai äkillisen noston aiheuttamana. Lisäksi liukastumissa ja muissa kaatumistilanteissa sattuu tyypillisesti venähdyksiä.

Riskitekijöitä venähdyksille ovat mm. aiemmat vammat, puutteet nilkan asennonhallinnassa ja lihaskunnossa sekä huonot kengät ja haastava alusta.

Revähdykset

Lihasrevähdyksellä (lihasrepeämällä) tarkoitetaan lihakseen syntynyttä vammaa, jossa katkeaa lihassäikeitä. Vähimmillään revähdys vaurioittaa vain pienen määrän lihassoluja, pahimmillaan kokonainen lihas voi katketa.Lihasrevähdys syntyy lihaksen ollessa kuormitettuna ja jännitettynä yleensä kovan ponnistuksen yhteydessä.

Revähdyksiä sattuu yleensä urheilussa, mutta myös työtilanteissa tai tapaturmissa. Myös suora isku lihakseen voi aiheuttaa lihaksen repeämän. Yleisimmin revähtävät hauislihas, vatsan lihakset, reiden takaosa ja pohjelihas.

Miten venähdyksiä ja revähdyksiä hoidetaan?

Kolmen K:n sääntö toimii hyvin ensiapuna eli kylmä, koho ja kompressio (tukiside) unohtamatta lepoa. Nopea ensiapu helpottaa oireita ja nopeuttaa paranemista.

Lievät lihasvammat paranevat hyvin, ja niiden kuntouttaminen aloitetaan kivun sallimissa rajoissa jo parin päivän kuluttua vammasta. Venähdyksiä ja revähdyksiä voi ennaltaehkäistä muistamalla liikunnassa säännöllinen lämmittely, venyttely sekä niveltä ympäröivien lihasten voimistaminen.

Milloin lääkäriin?

Jos oireet pahenevat tai eivät helpota muutamassa päivässä, on aina syytä hakeutua lääkäriin. Lääkäriin tulisi hakeutua myös, jos venähdysvammaan liittyy alla olevia oireita:

  • huomattava turvotus
  • ihonalainen verenvuoto
  • kipu alaraajaan varatessa
  • koputteluarkuus luissa

Suomen Lääkärilehti 2004;59; Liikuntavammat – suurin tapaturmaluokka Suomessa, https://www.kaypahoito.fi/sll21995

Suomalaiset tapaturmien uhreina 2017, THL – Työpaperi 45/2017 18, https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135809/TY%c3%962017_45_UHRI._.WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lähde: Nilkan nyrjähdys Lääkärikirja Duodecim 4.9.2020 yleislääketieteen erikoislääkäri Osmo: https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01052

Lihasrevähdys ja lihaskouristus. Lääkärikirja Duodecim 5.5.2020 yleislääketieteen erikoislääkäri Osmo Saarelma. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00295

MULTI-FI-00222-1-21

Lisätietoa kivusta ja särystä