Ummetus

Elämäntavat vaikuttavat ratkaisevasti suolen tyhjenemiseen. Ummetusta aiheuttavat vähäinen liikunta, ruoan vähäinen kuitupitoisuus ja ilmeisesti myös liian vähäinen nesteiden saanti. Toistuva ulostuksen pidättäminen saattaa myös johtaa ummetukseen siksi, että suoli ”oppii” tyhjenemään harvoin.

Useat lääkkeet, sairaudet tai rakenteelliset syyt voivat aiheuttaa ummetusta.

Lääkkeetön hoito

Ummetuksen ensisijainen hoito on elintapojen muuttaminen pysyvästi: kuitupitoinen ruokavalio, riittävä nesteen nauttiminen, riittävä liikunta ja säännöllinen ulostamisrytmi. Lääkkeet ja muut toimenpiteet ovat aina toissijaisia hoitomuotoja. Muutosten tulee olla pysyviä, jotta niiden ummetusta ehkäisevä teho säilyisi. Lääkkeettömät hoidot eivät vaikuta välittömästi ja niiden vaikutus voidaan arvioida vasta 1-2 kuukauden kuluttua.

Lääkehoito

Jos ummetusoireet ovat häiritseviä eivätkä lääkkeettömät hoidot riitä avuksi, suositellaan itsehoitolääkkeistä sekä aikuisille että lapsille ensisijaisesti makrogolia. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää laktuloosia tai ravintokuituja.

Milloin lääkäriin?

  • Itsehoidosta huolimatta ummetus häiritsee jokapäiväistä elämää.
  • Ilmenee pahenevia vatsakipuja tai ulostamiseen liittyvää kipua.
  • Ummetuksen lisäksi on muita oireita, esimerkiksi veriulosteita, jatkuvaa väsymystä, laihtumista tai outoja vatsakipuja.
  • Vuosia jatkunut suolen normaali toiminta muuttuu suhteellisen nopeasti (muutamassa viikossa) ummetukseksi.

MULTI-FI-00274-02-23

Itselääkitys (Ummetus ja närästys), käypä hoito-suositus, 2016
https://www.kaypahoito.fi/hoi50106

Ummetus, Terveyskirjasto, 2020
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00092&